Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать

Тестові завдання

Т-4-1

 1. До мотивів створення запасів суб’єктами господарювання належать:

 1. ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. спекулятивні мотиви;

 3. знижки за покупку великої партії товарів;

 4. усі перелічені;

 1. Основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, – це:

 1. поточні запаси;

 2. страхові запаси;

 3. буферні запаси;

 4. цільові запаси;

 1. Запаси, призначені для безперервного постачання спожива­чеві за непередбачених обставин, – це:

 1. поточні запаси;

 2. страхові запаси;

 3. підготовчі запаси;

 4. цільові запаси;

 1. До категорії «виробничий запас» належить:

 1. товари на шляху від постачальника до споживача;

 2. товари на складах оптових баз;

 3. товари на складах сировини підприємств промисловості;

 4. товари на складах готової продукції підприємств вироб­ни­ків;

 1. До категорії «товарний запас» належать:

 1. запаси на складі сировини взуттєвої фабрики;

 2. запаси металопрокату на складі готової продукції металургій­но­го комбінату;

 3. запаси борошна на складах хлібозаводу;

 4. запаси зерна на складі комбінату хлібопродуктів;

 1. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. фіксований період замовлення;

 4. правильні відповіді «1» і «2»;

 1. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксо­ваною періодичністю замовлення належать:

 1. максимальний розмір замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. фіксований період замовлення;

 4. правильні відповіді «1» і «3»;

 1. Параметр, який характеризує систему управління запасами з встановленою періодичністю поповнення за­пасів до постійного рівня, є:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. інтервал між замовленнями;

 4. усі перелічені;

 1. У системі управління запасами «Мінімум-максимум» замовлення робляться, якщо запаси на складі:

 1. менші або дорівнюють встановленому мінімальному рівню;

 2. більші за встановлений мінімальний рівень;

 3. дорівнюють встановленому максимальному рівню;

 4. більші за встановлений максимальний рівень;

 1. Відповідно до методу Паретто множина керованих об'єктів поділяється на дві частини у пропорції:

 1. 10/90;

 2. 20/80;

 3. 40/60;

 4. 50/50;

 1. Диференціація запасів за методом АВС проводиться на основі:

   1. витрат на придбання запасів;

   2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

   3. конкурентоспроможності товарної позиції;

   4. життєвого циклу товарів;

 1. Згідно з аналізом АВС до групи «А» зараховують:

   1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80% загальної вартості запасів, але вони склада­ють лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

   2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% продукції, яка зберігається;

   3. найдешевші товари, які становлять 5-10% від загальної вар­тості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу збе­рігання;

   4. усі перелічені;

 1. Диференціація запасів за методом ХУZ, проводиться на основі:

   1. витрат на придбання запасів;

   2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

   3. конкурентоспроможності товарної позиції;

   4. життєвого циклу товарів;

 1. Згідно з аналізом ХУZ товари із сезонним характером попиту можуть бути зараховані до групи:

   1. Х;

   2. У;

   3. Z;

   4. W;

 1. Зарахування конкретної позиції асортименту до групи X, У або Z здійснюють на основі:

   1. життєвого циклу товарної позиції;

   2. купівельної вартості запасів за товарною позицією;

   3. коефіцієнта варіації попиту за товарною позицією;

   4. частки товару на ринку;

 1. Регулюючими параметри системи постачань з фіксованим розміром замовлення є:

   1. точка замовлення (фіксований рівень запасу);

   2. розмір замовлення (величина партії постачання);

   3. максимальний обсяг постачання;

   4. правильні відповіді «1», « 2»;

 1. Регулюючими параметри системи постачань із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня є:

   1. точка замовлення (фіксований рівень запасу);

   2. розмір замовлення (величина партії постачання);

   3. період часу між замовленнями;

   4. максимальний обсяг постачання;

 1. У системі управління запасами “точка замовлення” – це:

 1. розрахункова величина запасів, яка досягається під час чергової закупівлі;

 2. мінімальний (контрольний) рівень запасів, за умови досягнення якого необхідне їх поповнення;

 3. місце здійснення замовлення;

 4. максимальний обсяг постачання;

 1. Яке визначення є вірним для системи з фіксованим розміром замовлення?:

   1. поповнення запасів є величиною постійною, а чергове постачання здійснюється при зменшенні запасів до критичного рівня (точки замовлення);

   2. поповнення запасів здійснюється певними фіксованими партіями

   3. всі відповіді вірні;

   4. немає правильної відповіді;

 1. До функцій складів не належить:

   1. консолідація вантажів;

   2. розукрупнення вантажів;

   3. перетворення виробничого асортименту в споживчий;

   4. немає правильної відповіді;

 1. Щодо функціональних базисних областей логістики виділяють скла­ди:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробни­ц­тва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широкого асортименту;

 1. Початковим етапом процесу вибору раціональної системи складування є:

   1. вибір загальної спрямованості технічної оснащеності складської системи;

   2. проведення техніко-економічної оцінки кожного конкурентоспроможного варіанта;

   3. визначення місця складу в логістичному ланцюзі та його функцій;

   4. вибір елементів кожної складської підсистеми;

 1. Логістичний процес на складі не включає:

   1. розвантаження і приймання товарів;

   2. складування і зберігання вантажів;

   3. надання послуг клієнтам;

   4. немає правильної відповіді;

 1. Для раціоналізації виконання складських операцій на часовому відрізку розробляють:

   1. технологічні карти;

   2. технологічні графіки;

   3. технологічні завдання;

   4. технологічні паспорти;

 1. Мотиви створення матеріальних запасів:

  1. ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

 1. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 2. заповнення складських площ;

 3. цього вимагають нормативні акти;

 1. Мотивами створення матеріальних запасів є:

 1. можливість коливання попиту;

 2. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 3. заповнення складських площ;

 4. цього вимагають нормативні акти;

 1. До мотивів створення матеріальних запасів відносимо:

 1. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 2. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 3. заповнення складських площ;

 4. цього вимагають нормативні акти;

 1. Мотивами створення матеріальних запасів є:

 1. знижки за покупку великої партії товарів;

 2. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 3. заповнення складських площ;

 4. цього вимагають нормативні акти;

 1. Що ми не відносимо до ключових мотивів створення матеріальних запасів:

 1. імовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. можливість коливання попиту;

 3. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 4. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і ро­з­­поділу;

 1. До ключових мотивів створення матеріальних запасів не відноситься:

 1. можливість коливання попиту;

 2. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 3. знижки при купівлі великої партії товарів;

 4. заповнення складських площ;

 1. Що не виступає мотивами створення матеріальних запасів:

 1. імовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 3. знижки за покупку великої партії товарів;

 4. цього вимагають нормативні акти;

 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. на запаси матеріальних ресурсів;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. запаси незавершеного виробництва;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. запаси готової продукції;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. запаси тари;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. запаси зворотних відходів;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. За фазами процесу відтворення запаси поділяються на:

 1. на запаси матеріальних ресурсів;

 2. запаси незавершеного виробництва;

 3. запаси готової продукції;

 4. запаси в постачанні;

 1. За фазами процесу відтворення запаси поділяються на:

 1. на запаси матеріальних ресурсів;

 2. запаси тари;

 3. запаси зворотних відходів;

 4. запаси у виробництві;

 1. За фазами процесу відтворення запаси поділяються на:

 1. запаси незавершеного виробництва;

 2. запаси готової продукції;

 3. запаси зворотних відходів;

 4. запаси у дистрибуції;

 1. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних посе­редників запаси поділяються на:

 1. на запаси в постачальників;

 2. складські запаси;

 3. транспортні запаси;

 4. запаси вантажопереробки;

 1. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних посе­редників запаси поділяються на:

 1. запаси у споживачів;

 2. складські запаси;

 3. транспортні запаси;

 4. запаси вантажопереробки;

 1. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних посе­редників запаси поділяються на:

 1. запаси в торгових посередників;

 2. складські запаси;

 3. транспортні запаси;

 4. запаси вантажопереробки;

 1. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних посе­редників запаси поділяються на:

 1. запаси в посередників у фізичному розподілі;

 2. складські запаси;

 3. транспортні запаси;

 4. запаси вантажопереробки;

 1. Стосовно комплексних логістичних активностей запаси поділяються на:

 1. запаси у споживачів;

 2. запаси в торгових посередників;

 3. запаси в посередників у фізичному розподілі;

 4. складські запаси;

 1. Стосовно комплексних логістичних активностей запаси поділяються на:

 1. на запаси в постачальників;

 2. запаси в торгових посередників;

 3. запаси в посередників у фізичному розподілі;

 4. транспортні запаси;

 1. Стосовно комплексних логістичних активностей запаси поділяються на:

 1. на запаси в постачальників;

 2. запаси у споживачів;

 3. запаси в торгових посередників;

 4. запаси вантажопереробки;

 1. Основна частина виробничих і товарних запасів, які при­значені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями — це:

 1. поточні запаси;

 2. страхові запаси;

 3. підготовчі запаси;

 4. сезонні запаси;

 1. Запаси, призначені для безперервного постачання спожи­вачеві за непередбачених обставин — це:

 1. підготовчі запаси;

 2. страхові запаси;

 3. запаси просування;

 4. сезонні запаси;

 1. Згідно з АВС- аналізом до групи «А» зараховують:

 1. найдорожчі товари, на частку яких припадає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на збері­ганні;

 2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але у кількісному від ношенні ці запаси становлять 30-40 % продукції, яка зберіга­ється;

 3. найдешевші товари, які становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу зберігання;

 4. немає правильної відповіді;

 1. Диференціація запасів за ХУZ - методом проводиться на основі:

 1. витрат на придбання запасів;

 2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

 3. конкурентоспроможності товарної позиції;

 4. життєвого циклу товарів;

Т-4-2

 1. Згідно з ХУZ - аналізом товари із сезонним характером попиту можуть бути зараховані до групи:

 1. Х;

 2. У;

 3. Z;

 4. D;

 1. До категорії «виробничий запас» належать:

 1. товари на шляху від постачальника до споживача;

 2. товари на складах оптових баз;

 3. товари на складах сировини підприємств промисловості;

 4. товари на складах готової продукції підприємств-виробників;

 1. До основних систем управління запасами не належить:

 1. система управління запасами з фіксованим розміром за­мовлення;

 2. система управління запасами з фіксованим часовим ін­тервалом між замовленнями;

 3. система з встановленою періодичністю поповнення запа­сів до встановленого рівня;

 4. «трибункерна» система управління запасами

 1. До регулюючих параметрів системи управління запаса­ми з фіксованим роз­міром замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. максимальний розмір запасу;

 3. розмір замовлення;

 4. правильні відповіді «1» і «3»;

 1. До регулюючих параметрів системи управління запаса­ми з фіксованим роз­міром замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. правильні відповіді «1» і «2»;

 4. фіксований період замовлення;

 1. До регулюючих параметрів системи управління запаса­ми з фіксованою періодичністю замовлення належать:

 1. розмір замовлення;

 2. максимальний розмір замовлення;

 3. фіксований період замовлення;

 4. правильні відповіді «2» і «3»;

 1. До регулюючих параметрів системи управління запаса­ми з фіксованою періодичністю замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. фіксований період замовлення;

 3. максимальний розмір запасу;

 4. правильні відповіді «2» і «3»;

 1. У системі управління запасами «Мінімум-максимум» за­мовлення робляться, якщо запаси на складі:

 1. менші або дорівнюють встановленому мінімальному рівню;

 2. більші за встановлений мінімальний рівень;

 3. дорівнюють встановленому максимальному рівню;

 4. більші за встановлений максимальний рівень;

 1. Диференціація запасів за АВС-методом проводиться на основі:

 1. витрат на придбання запасів;

 2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

 3. конкурентноспроможності товарної позиції;

 4. життєвого циклу товарів;

 1. Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до групи X, У або Z є:

 1. життєвий цикл товарної позиції;

 2. купівельна вартість запасів за товарною позицією;

 3. коефіцієнт варіації попиту за товарною позицією;

 4. частка товару на ринку;

 1. До категорії «товарний запас» належать:

 1. запаси борошна на складі хлібозаводу;

 2. запаси борошна на складі борошномельного підприємства;

 3. запаси на складі сировини швейної фабрики;

 4. запаси сировини на борошномельному підприємстві ;

 1. Згідно з АВС - аналізом до групи «С» зараховують:

 1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких при­падає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

 2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але у кількісному від­ношенні ці запаси становлять 30-40 % продукції, яка зберігається;

 3. найдешевші товари, які становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу;

 4. немає правильної відповіді;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.