Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Керовані вертикальні маркетингові системи:

 1. послідовні етапи виробництва і розподілу, що перебувають в одноосібному володінні;

 2. складаються з незалежних підприємств, що пов’язані між собою договірними відносинами і координують програми своєї діяльності для спільного досягнення більшої економії та вищих комерційних результатів;

 3. координують діяльність ряду послідовних етапів виробництва і розподілу товарів завдяки могутності та розмірам одного з їх учасни­ків;

 4. немає правильної відповіді;

 1. Вертикальна маркетингова система складається з:

 1. незалежних виробника та одного чи кількох оптових і роздрібних торговців;

 2. співпрацюючих виробників та незалежних посередників;

 3. виробника та одного або кількох роздрібних торговців, що діють як єдина система;

 4. співпрацюючих посередників та незалежних виробників;

 1. Традиційний канал розподілу складається з:

 1. незалежних виробника та одного чи кількох оптових і роздрібних торговців;

 2. співпрацюючих виробників та незалежних посередників;

 3. виробника та одного або кількох роздрібних торговців, що діють як єдина система;

 4. співпрацюючих посередників та незалежних виробників;

 1. Якщо послідовні етапи виробництва та розподілу перебувають в одноосібному володінні, то мова йде про такий тип вертикальних маркетингових систем, як:

 1. договірні;

 2. корпоративні;

 3. керовані;

 4. конструктивні;

 1. Якщо канали розподілу складаються з незалежних фірм, що пов’язані між собою договірними відносинами і координують програми своєї діяльності для спільного досягнення більшої економії та вищих комерційних результатів, то мова йде про наступний вид вертикальних маркетингових систем:

 1. договірні;

 2. корпоративні;

 3. керовані;

 4. тимчасові;

 1. Якщо здійснення ряду послідовних етапів виробництва та розподілу товарів координується завдяки могутності і розмірам одного з їх учасників, то мова йде про такий тип вертикальних маркетингових систем, як:

 1. договірні;

 2. корпоративні;

 3. керовані;

 4. тимчасові;

 1. Складні логістичні утворення взаємопов’язаних ланок, які поєднують кілька логістичних ланцюгів – це:

 1. логістичні канали;

 2. логістичні ланцюги;

 3. логістичні мережі;

 4. логістичні системи;

 1. У логістиці об'єктом дослідження операцій є:

 1. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 2. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціону­вання;

 3. динамічні системи;

 4. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 1. Об'єктом дослідження операцій у логістиці є:

 1. статичні системи;

 2. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціону­вання;

 3. динамічні системи;

 4. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 1. У логістиці об'єктом дослідження операцій є:

 1. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціону­вання;

 2. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 3. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 4. статичні системи;

Т-3-2

 1. Об'єктом дослідження операцій у логістиці є:

 1. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 2. динамічні системи;

 3. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 4. статичні системи;

 1. У логістиці предметом дослідження операцій є:

 1. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 2. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціонування;

 3. динамічні системи;

 4. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 1. Предметом дослідження операцій у логістиці є:

 1. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 2. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціонування;

 3. динамічні системи;

 4. статичні системи;

 1. У логістиці предметом дослідження операцій є:

 1. оптимізація логістичних систем, у тому числі процесів прийняття логістичних рішень;

 2. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 3. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціонування;

 4. статичні системи;

 1. У логістиці предметом дослідження операцій є:

 1. статичні системи;

 2. динамічні системи;

 3. інформаційні процеси, пов'язані з управлінням динаміч­ними системами;

 4. завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній системі на основі оцінки ефективності її функціонування;

 1. Ефективність (рішення, операції та т. ін.) — це:

 1. ступінь досягнення поставлених цілей;

 2. корисний ефект від логістичної діяльності;

 3. загальна сума витрат на логістичну діяльність;

 4. різниця між сумою надходжень та витрат від логістичної діяльності;

 1. За сферами переміщення матеріального потоку виділяють витрати:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.