Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Згідно з авс - аналізом до групи «в» зараховують:

 1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких при­падає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

 2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але у кількісному від­ношенні ці запаси становлять 30-40 % продукції, яка зберігається;

 3. найдешевші товари, які становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу;

 4. немає правильної відповіді;

 1. До мотивів створення матеріальних запасів належать:

 1. ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. спекуляція;

 3. знижки за покупку великої партії товарів;

 4. всі перераховані;

 1. До функцій складів належать:

 1. перетворення виробничого асортименту у споживчий;

 2. транспортування продукції;

 3. упакування продукції;

 4. контроль якості матеріальних запасів;

 1. До функцій складів належать:

 1. складування і зберігання продукції;

 2. транспортування продукції;

 3. упакування продукції;

 4. контроль якості матеріальних запасів;

 1. До функцій складів належать:

 1. транспортування продукції;

 2. упакування продукції;

 3. контроль якості матеріальних запасів;

 4. консолідація і розукрупнення вантажів;

 1. До функцій складів належать:

 1. транспортування продукції;

 2. упакування продукції;

 3. контроль якості матеріальних запасів;

 4. надання складських послуг;

 1. До функцій складів не належать:

 1. перетворення виробничого асортименту у споживчий;

 2. транспортування продукції;

 3. консолідація і розукрупнення вантажів;

 4. надання складських послуг;

 1. До функцій складів не належать:

 1. перетворення виробничого асортименту у споживчий;

 2. складування і зберігання продукції;

 3. упакування продукції;

 4. консолідація і розукрупнення вантажів;

 1. До функцій складів не належать:

 1. складування і зберігання продукції;

 2. контроль якості матеріальних запасів;

 3. консолідація і розукрупнення вантажів;

 4. надання складських послуг;

 1. До послуг, які надаються складами, належать:

 1. сортування і маркірування;

 2. фасування й упакування;

 3. експедиторські послуги;

 4. усі вище перелічені;

 1. Для раціоналізації виконання складських операцій на ча­совому відрізку розробляють:

 1. технологічні карти;

 2. технологічні графіки;

 3. технологічні завдання;

 4. технологічні паспорти;

 1. Відносно функціональних базисних областей логістики виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;

 1. Відносно логістичних посередників виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного ви­робництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власні і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;

 1. За видом продукції, яка зберігається, виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;

 1. За широтою асортименту виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного ви­робництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;

 1. Логістичний процес на складі:

 1. вужчий, ніж технологічний;

 2. співпадає з технологічним;

 3. ширший, ніж технологічний;

 4. зазвичай вужчий, ніж технологічний, але може і співпа­дати з ним;

 1. Логістичний процес на складі не включає:

 1. розвантаження і приймання товарів;

 2. складування і зберігання вантажів;

 3. надання послуг клієнтам;

 4. немає правильної відповіді;

 1. До факторів впливу на вибір системи управління запасами не належить:

 1. використання системи з фіксованою перiодичністю замовлення;

 2. використання системи з фiксованим розмiром замовлення;

 3. використання системи з постiйним рiвнем запасiв;

 4. немає жодної правильної вiдповiдi;

 1. Такі регулюючi параметри, як точка і розмiр замовлення, належать до системи регулювання запасів:

 1. з фiксованим розмiром замовлення;

 2. з фiксованою перiодичнiстю замовлення;

 3. з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня;

 4. з такими регулюючими параметрами системи регулювання запасiв не іс­нує;

 1. Такі регулюючi параметри, як максимальний розмір запасу і фіксований період замовлення, належать до системи регулювання запасів:

 1. з фiксованим розмiром замовлення;

 2. з фiксованою перiодичнiстю замовлення;

 3. з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня;

 4. з такими регулюючими параметрами системи регулювання запасiв не іс­нує;

 1. У якій із наведених систем управління запасами вхідним параметром є період часу між замовленнями:

 1. з фiксованим розмiром замовлення;

 2. з фiксованою перiодичнiстю замовлення;

 3. з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня;

 4. система “Мінімум-максимум”;

 1. Витратами на виконання замовлення вважають витрати:

 1. накладнi;

 2. прямi;

 3. постiйнi;

 4. виробничi;

 1. До переваг методу закупівлі товару однією партією належать:

 1. простота оформлення документів, гарантія постачання всією пар­ті­єю, пiдвищенi торговельнi знижки;

 2. економiя складських примiщень;

 3. прискорення обертання капiталу;

 4. усі відповіді правильні.

ТЕМА 5

«ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.