Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Логістичні канали - це:

1) лінійно упорядкована чисельність фізичних та/або юридичних осіб, які виконують логістичні операції, срямовані на доведення матеріальних потоків від однієї логістичної системи до іншої чи до споживача та оптимізацію супутніх їм інформаційних і фінансових потоків;

2) частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів;

3) складні логістичні утворення взаємопов’язаних ланок, які поєднують кілька логістичних ланцюгів;

4) мережа робочих взаємозв’язків, які забезпечують оптимальний рух та розміщення запасів;

 1. Логістичні ланцюги - це:

1) лінійно упорядкована чисельність фізичних та/або юридичних осіб, які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення матеріальних потоків від однієї логістичної системи до іншої чи до споживача та оптимізацію супутніх їм інформаційних і фінансових потоків;

2) частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів;

3) складні логістичні утворення взаємопов’язаних ланок, які поєднують кілька логістичних ланцюгів;

4) мережа робочих взаємозв’язків, які забезпечують оптимальний рух та розміщення запасів;

 1. До елементів логістики належать:

1) менеджмент;

2) вантажопереробка;

3) управління кадрами;

4) немає правильної відповіді;

 1. До елементів логістики не належать:

1) Транспортування;

2) вантажопереробка;

3) складування;

4) менеджмент;

 1. До елементів логістики відносимо:

1) Постачання;

2) управління маркетинговою діяльністю;

3) менеджмент;

4) управління кадрами;

 1. Що належить до елементів логістики?:

1) вантажопереробка;

2) управління маркетинговою діяльністю;

3) менеджмент;

4) управління кадрами;

 1. До елементів логістики належить:

1) складування;

2) управління маркетинговою діяльністю;

3) менеджмент;

4) управління кадрами;

 1. До елементів логістики не належать:

1) Постачання;

2) вантажопереробка;

3) складування;

4) управління маркетинговою діяльністю;

 1. Що не відносимо до елементів логістики:

1) Постачання;

2) вантажопереробку;

3) складування;

4) менеджмент;

 1. До елементів логістики не належать:

1) Постачання;

2) вантажопереробка;

3) складування;

4) управління кадрами;

 1. Потік — це:

1) матеріальні ресурси, незавершена продукція і готова продукція, що знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним пере­міщенням у просторі: наван­та­ження, розвантаження, переве­зення, сортування, розукрупнення і т; ін;;

2) сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле; Він існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу;

3) потік ресурсів одного найменування, які проходять шлях від конкретного джерела виробництва до моменту споживання;

4) множина елементарних потоків, що формуються на під­приємстві;

 1. Елементарний матеріальний потік — це:

1) сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле; Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу;

2) матеріальні ресурси, незавершена продукція і готова про­дукція, що знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним переміщенням у просторі: навантаження, розвантаження, переве­зення, сортування, розукрупнення і т; ін;;

3) потік ресурсів одного найменування, які проходять шлях від конкретного джерела виробництва до моменту спожи­вання;

4) множина елементарних потоків, що формуються на під­приємстві;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.