Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SRS_metod_2011_OAF.docірина.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Тема 5. Аналіз рядів розподілу

Контрольні теоретичні питання теми:

 1. Дайте визначення середньої величини.

 2. Назвіть умови правильного застосування середніх величин.

 3. Які є види і форми середніх величин?

 4. В яких випадках використовується та чи інша форма середньої величини?

 5. Назвіть умови правильного вибору виду середньої величини.

 6. В яких випадках використовується середня гармонійна?

 7. Що таке мода і медіана, як їх обчислюють у дискретних та інтервальних рядах розподілу?

 8. Напишіть формули визначення моди і медіани в інтервальних рядах розподілу.

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів

Контрольні теоретичні питання теми:

 1. Для чого потрібно вивчати варіацію ознак?

 2. Напишіть формули визначення всіх показників варіації.

 3. Як треба розуміти розмах варіації?

 4. У чому полягає економічний зміст середнього лінійного і середнього квадратичного відхилення? Чому σ більше d за абсолютною величиною?

 5. Можна чи ні порівнювати варіацію двох ознак, що мають різні одиниці вимірювання з допомогою σ і d ?

 6. 3 якою метою обчислюють коефіцієнт варіації?

 7. Найважливіші математичні властивості дисперсії.

 8. Правило додавання дисперсій.

 9. Як визначити дисперсію альтернативної ознаки?

 10. В чому проявляється закономірність розподілу?

 11. Напишіть формули визначення показників асиметрії і ексцесу, поясніть їх суть.

Тема 7. Дисперсійний аналіз

Контрольні теоретичні питання теми:

 1. Назвіть принципову схему дисперсійного аналізу.

 2. Які особливості дисперсійного аналізу соціально-економічних явищ?

 3. Поясніть сутність дисперсійного аналізу впливу чинників на результативну ознаку.

 4. В чому полягає сутність дисперсії альтернативної ознаки?

Основна література: 1, 2, 3, 6–9, 12, 13, 14.

Додаткова література: 16, 18, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 35.

Модуль 2. Статистичні методи вимірювання зв'язку та тенденції розвитку явищ зм 3 Аналіз інтенсивності динаміки. Вивчення взаємозв'язків

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

Контрольні теоретичні питання теми:

 1. Що таке ряд динаміки?

 2. Викладіть основні правила побудови рядів динаміки та умови, які забезпечують порівнянність їх рівнів.

 3. Які є види рядів динаміки? Вкажіть їх особливості.

 4. Як визначити середній рівень у рядах динаміки різних видів?

 5. Напишіть формули обчислення аналітичних показників ряду динаміки та поясніть їх економічний зміст.

 6. Які взаємозв'язки існують між ланцюговими та базисними показниками ряду динаміки?

 7. Від чого залежить абсолютне значення 1% приросту?

 8. Як визначаються й аналізуються середній абсолютній приріст і середній темп приросту?

 9. З якою метою застосовується і як визначається коефіцієнт випередження?

 10. Вкажіть методи виявлення тенденції розвитку.

 11. Викладіть суть методу плинної середньої.

 12. У чому полягає суть методу аналітичного вирівнювання?

 13. Викладіть методи вибору типу рівняння тренду.

 14. Як обчислюються параметри лінійного тренду і що вони характеризують?

 15. Як здійснити розрахунок прогнозних значень рівнів ряду динаміки на основі рівняння тренду?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]