Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SRS_metod_2011_OAF.docірина.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

Індивідуальні завдання охоплюють основні теми курсу і видаються кожному студенту згідно з вихідними даними, наведеними в додатках А, Б чи В. Завдання для виконання індивідуальної роботи з метою підсилення практичної спрямованості розроблені на фактичних даних. Індивідуальне завдання полягає у вивченні за допомогою різних статистичних методів заданої сукупності за двома ознаками, з яких одна факторна, а друга – результативна.

Вихідна інформація розподіляється за варіантами:

Номер варіанта

Номер одиниць сукупності

Номер варіанта

Номер одиниць сукупності

Додаток А

1

1-30

9

41-70

2

6-35

10

46-75

3

11-40

11

51-80

4

16-45

12

56-85

5

21-50

13

61-90

6

26-55

14

66-95

7

31-60

15

71-100

8

36-65

Додаток Б

16

1-30

24

41-70

17

6-35

25

46-75

18

11-40

26

51-80

19

16-45

27

56-85

20

21-50

28

61-90

21

26-55

29

66-95

22

31-60

30

71-100

23

36-65

Додаток В

31

1-30

39

41-70

32

6-35

40

46-75

33

11-40

41

51-80

34

16-45

42

56-85

35

21-50

43

61-90

36

26-55

44

66-95

37

31-60

45

71-100

38

36-65

При розв’язанні індивідуальних завдань необхідно:

  • навести розгорнуті розрахунки та формули до них;

  • дати пояснення та за результаттами розрахунків зробити висновки.

Якщо студент не може самостійно виконати деякі завдання індивідуальної самостійної роботи, він може звернутися на кафедру за консультацією.

Завдання 1

Індивідуальне завдання виконується згідно з варіантом, вказаним викладачем за вихідними даними, що наведені у додатку. Серед вказаних викладачем ознак потрібно вибрати факторну ознаку і за нею побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп. Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної виділеної групи, а також кумулятивні частоти і частки. Результати побудови ряду розподілу необхідно оформити у вигляді таблиці, яка повинна мати заголовок, назву підмета і присудка, одиниці вимірювання та підсумкові результати. Побудований ряд розподілу потрібно зобразити графічно на основі звичайних і кумулятивних частот або часток і зробити короткі висновки.

Завдання 2

За даними свого індивідуального завдання потрібно побудувати ряд розподілу за результативною ознакою, утворивши не менше трьох груп з рівними інтервалами і на його основі обчислити характеристики центра розподілу — середню величину, моду, медіану. Методику обчислення середньої величини та необхідних величин для розрахунку медіани слід показувати в таблиці, макет якої має такий вигляд:

Таблиця 2.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]