Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SRS_metod_2011_OAF.docірина.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Тематичний план самостійної роботи студентів денної форми навчання

№ з/п

Модуль

Назва теми

Види роботи навчальної дисципліни

Види самостійної роботи та кількість годин (реферати, індивідуальні завдання)

Форма контролю (іспит, залік, тести)

лекції

практичні заняття

Підготовка до навчальних занять. Перелік питань, винесених на самостійне опрацювання

Виконання індивідуальних завдань

Модуль 1. Предмет і методологія статистики

ЗМ 1 Методологічні засади статистики

1

Методологічні засади статистики

2

1

Історія розвитку статистики як науки / 2

Реферат /2

2

Статистичне спостереження

2

1

Критичний час, критичний момент, суб’єктивний час, обєктивний час, ценз / 4

Реферат / 2

3

Зведення і групування статистичних даних

2

2

2

Індивідуальне завдання / 2

ЗМ 2 Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу

4

Узагальнюючі статистичні показники. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

2

2

Основні правила побудови таблиць. Графічне зображення, різні види графіків / 2

Реферат, Індивідуальне завдання / 4

5

Аналіз рядів розподілу

2

2

2

Реферат, Індивідуальне завдання / 2

6

Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів

2

4

Властивості середньої арифметичної. Центральний момент розподілу, ексцес, коефіцієнт концентрації / 2

Реферат, Індивідуальне завдання / 8

7

Дисперсійний аналіз

2

2

Внутрішньогрупова, міжгрупова дисперсії / 4

Реферат / 4

Разом за модуль І

14

14

42

Тестові завдання

Модуль 2. Статистичні методи вимірювання зв'язку та тенденції розвитку явищ

ЗМ3

Аналіз інтенсивності динаміки. Вивчення взаємозв'язків

8

Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

2

6

Вивчення сезонних коливань / 2

Реферат, Індивідуальне завдання / 4

9

Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

6

4

Множинна кореляція. Криволінійна кореляція / 4

Реферат, Індивідуальне завдання / 6

ЗМ 4

Індексний метод. Вибірковий метод

10

Індексний метод

6

4

4

Реферат, Індивідуальне завдання / 10

11

Вибірковий метод

2

2

Способи вибору, що забезпечують репрезентативність вибірки. Багатоступенева вибірка. Перевірка статистичних гіпотез / 4

Реферат, Індивідуальне завдання / 8

Разом за модуль ІІ

16

16

42

Тестові завдання

Іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]