Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komplekt_2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
653.82 Кб
Скачать

19. Статус і характер діяльності неурядових організацій в глобальних умовах.

В сучасному світі питання значення та ролі неурядових організацій в міжнародних відносинах є доволі дискусійним. Актуальність цього питання полягає в тому, що міжнародні відносини розширюються та ускладнюються, за рахунок включення них акторів. Неурядові організації є однією з складових цього процесу. Це питання має певні проблемні моменти:

- питання правового статусу неурядових організацій;

- питання суб’єктності в міжнародних відносинах;

- механізм застосування в міжнародних відносинах;

Частина науковців вважає, що неурядові організації, виступають суб'єктами міжнародних відносин, але в той же час не є суб'єктами міжнародного права, але ця теза була піддана критиці на тій підставі, що не можна бути суб'єктом відносин не будучи, одночасно, суб'єктом права. Інша точка зору виділяє неурядові організації, як суб’єктів міжнародних відносин, так і міжнародного права, але зі специфічною правосуб’єктністю.

Поняття «неурядова організація» визначається наступним чином – це організація створена не на підставі міжурядової угоди, а на підставі установчих документів, зареєстрованих відповідно до національного законодавства однієї держави, форма об'єднання представників громадськості різних країн світу, об'єднаних єдиною внутрішньою метою, що відповідає духу й принципам уставу ООН і нормам міжнародного права, що не переслідує у своїй діяльності отримання прибутку й комерційних.

Значна кількість дослідників переконана, що успіх подібних організацій на міжнародній арені тісно пов’язаний із процесами глобалізації й створенням соціальних умов, за яких звичайним громадянам необхідно використовувати нормативні регулятивні механізми поза полем дії державних структур. Зі свого боку, державні керівники також визнають, що підтримка неурядових сил робить їхні політичні рішення легітимнішими.

Значне зростання ролі неурядових громадських організацій в сучасному світі пов’язують з розширенням соціального виміру. Зрозуміло, що неурядові організації мають менше важелів впливу на міжнародну політику, ніж держави чи урядові організації, вони впливають на неї, в основному, через формування міжнародної суспільної думки.

Багато країн в світі почали звертати увагу на такі об’єднання, та використовувати їх в реалізації своїх зовнішньополітичних завдань. Найкращий приклад, Сполучені Штати Америки. На сучасному етапі США ефективно оперують найзначущим з операціоналістських позицій проявом глобалізації – комунікаційним. Американські неурядові організації, що завдяки адекватним сприятливим умовам розвитку мають значні можливості для транснаціоналізації, часто доростають до глобальних бюрократій, які присутні одразу в декількох країнах.

Отож, для ефективного використання неурядових організацій в зовнішній політиці держави, насамперед, необхідні декілька умов

- достатній розвиток громадянського суспільства;

- внутрішня організованість організацій в середині країни;

- сприяння розвитку з боку держави;

- чітка визначеність національних пріоритетів держави.

Дивлячись на особливий правовий статус неурядових організацій в міжнародних відносинах, слід відзначити обмеженість їх залучення в ці процеси. У той же час, за допомогою подібних організацій держава має можливість формувати та підготовлювати громадську думку з певних питань.

По-перше, неурядові організації можна використовувати в гуманітарних питання та питаннях екології.

По-друге, можуть бути корисні в просуванні своїх зовнішньополітичних пріоритетів та прагнень, що є доволі актуальним для нашої країни.

По-третє, за допомогою таких організацій можна формувати позитивний імідж держави на іншому рівні.

Сьогодні, роль неурядових громадських організацій зростає в світі. Звичайно, вони не мають такої ваги та впливовості, як урядові організації, але вони займають специфічну нішу, яка при розумному та цілеспрямованому підході може дати значні дивіденди для країни на міжнародному рівні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]