Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_3_informatyka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
194.05 Кб
Скачать

4.Упровадження таблиць та діаграм

Створення таблиць

Таблиці у Microsoft Word бувають двох типів: прості таблиці, які можуть складатися максимально з чотирьох рядків і п'яти стовпчиків;

складні таблиці, які можуть мати стільки стовпчиків та рядків, скільки потрібно користувачу.

Пересування по комірках таблиці провадиться за допомогою клавіш:

 • ТАВ — праворуч по рядку;

 • Shift+ТАВ — ліворуч по рядку;

 • Стрілка — на комірку вниз;

 • Cтрілка — вгору на комірку;

 • Alt + Ноmе — у першу комірку поточного рядка;

 • Alt +PgUp — у верхню комірку поточного стовпця;

 • Alt + End — в останню комірку поточного рядка;

 • Alt + PgDown — в останню комірку поточного стовпця.

Якщо у комірці натиснути Enter, текст розіб'ється на рядки, і для скасування розбиття одразу натискається клавіша Delete.

Додавання та видалення рядків і стовбців у таблиці

Для того, щоб додати рядок до таблиці викликається пункт меню Таблица/Добавить/Строки выше (Строки ниже), таким чином додається один рядок вище чи нижче від поточного.

Зміна ширини стовпчика та висоти рядка

Щоб швидко змінити ширину стовпця використовують маркери — позначки ширини стовпчиків на верхній лінійці:

Курсор мишки розташовують на правій межі стовпчика, ширину якого треба змінити і збільшують або зменшують поточну ширину.

Також можна змінити ширину стовпця за допомогою команди Свойства таблицы меню Таблица.

Форматування комірок таблиці

Форматування комірок таблиці можна провадити за допомогою панелі інструментів Таблицы и границы та за допомогою пунктів меню Таблица і Формат.

Для того, щоб швидко змінити зовнішній вигляд таблиці використовується команда Границы и заливка з меню Формат.

Виконання обчислень у таблиці

У таблиці можна провадити нескладні обчислення, використовуючи формули і/або стандартні функції Формула (функція) має починатися зі знака = (дорівнює) і посилатися на адреси комірок, які беруть участь в обчисленнях.

До стандартних функцій належать:

=Sum(діапазон комірок) — обчислює суму значень у вказаному діапазоні;

=Average(діапазон комірок) — обчислює середнє значення у вказаному діапазоні;

=Мах(діапазон комірок) — обчислює максимальне значення у вказаному діапазоні;

=Міn(діапазон комірок) — обчислює мінімальне значення у вказаному діапазоні;

=Count((діапазон комірок) — підраховує кількість комірок у вказаному діапазоні

Якщо виділена комірка знаходиться в самому низу стовпця чисел, Word пропонує формулу =Sum(ABOVE). Якщо виділена комірка розташована праворуч від краю рядка чисел, Word і пропонує формулу =Sum(LEFT).

Щоб швидко підсумувати рядок чи стовпець чисел, виділіть ко­мірку, в якій міститиметься сума, а потім натисніть кнопку Автосумма на панелі інструментів Таблицы и границы.

Якщо у таблиці було зроблено зміни, то результат формули (функції) не зміниться. Для зміни результату згідно з новими значеннями треба виділити комірку з результатом і натиснути на клавішу F9. Також замість значень у комірці можна показати текст формули (функції). Для цього виділять комірку з результатом обчислень, натискають на праву кнопку мишки і вибирають команду Коды/Значения полей.

Упорядкування даних та автоматичне форматування таблиці

Для упорядкування даних у таблиці її треба виділити (разом із рядком заголовків, але без підсумкового рядка), потім викликати пункт меню Таблица/Сортировка, вибрати стовпчик — головну ознаку сортування, спосіб сортування (за збільшенням або за зменшенням) і натиснути на ОК.

Перетворення у таблиці

Для того, щоб перетворити існуючий текст у таблицю необхідно:

1. Вказати місця поділу тексту на стовпці та рядки, вставивши у відповідні місця роздільники. Наприклад, вставка символів табуляції для поділу стовпців і вставка відміток абзацу для виділення кінців рядків.

2. Виберіть текст для перетворення.

3. Виберіть команду Преобразовать текст в таблицу в меню Таблица.

4. Встановіть потрібні параметри.

У разі перетворення таблиці в текст можна поставиш коми, символи табуляції, відмітки абзаців чи інші символи як роздільники перетворюваного тексту. Далі:

 1. Виберіть потрібні рядки таблиці для перетворення їх в абзаци.

 2. Виберіть команду Преобразовать таблицу в текст у меню Таблица.

 3. В групі Разделитель виберіть символ, що буде використовуватись на межах стовпців. Рядки розділяються відмітками абзаців.

Для того, щоб розділити таблицю на дві, виділіть рядок, що буде першим рядком другої таблиці.

Щоб вставиш текст перед таблицею, виділіть перший рядок таблиці. Виберіть команду Таблица/Разбить таблицу.

Для дублювання заголовка таблиці на наступних сторінках:

 1. Виділіть рядок чи рядки тексту, що будуть використовуватися як заголовок таблиці. Виділений фрагмент має включати перший рядок таблиці.

 2. Виберіть команду Заголовки в меню Таблица.Word автоматично дублює заголовки таблиці на нових сторінках, що є результатом автоматичних розривів сторінок. Word не дублює заголовків у разі вставки вручну розриву сторінки в межах таблиці.

Упровадження діаграм

Microsoft Word підтримує додавання до тексту стандартних графіків та діаграм за стандартними даними, для цього викликається пункт меню Вставка/Рисунок/Диаграмма і з'являється діалогове вікно Microsoft Graph, у якому за замовчуванням відображається діаграма та відповідна їй таблиця даних.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]