Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_3_informatyka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
194.05 Кб
Скачать

7.Перевірка правопису

Для перевірки правопису спочатку потрібно вибрати мову перевірки: виділяється весь документ або фрагмент документа, викликається пункт меню Сервис/Язык/Выбрать язык. Позначається мова перевірки і натискається Ок. Так, якщо документ містить текст, написаний різними мовами, виділяється кожний з фрагментів і для нього вибирається відповідна мова перевірки.

Для того, щоб настроїти автоматичне розставляння переносів:

1. Виберіть команду з меню Сервис/Язык, а потім команду Расстановка переносов.

2. Встановіть прапорець Автоматическая расстановка переносов.

 1. У полі Ширина зоны переносов слов вкажіть інтервал, який потрібно залишати між кінцем останнього слова рядка і правим полем сторінки. Щоб зменшити кількість переносів, зробіть зону перенесення ширшою. Щоб зменшити нерівність краю правого поля сторінки, зробіть зону перенесення вужчою.

 2. У полі Макс. число последовательных переносов укажіть максимальне число рядків, що йдуть підряд і можуть закінчуватися переносами.

8.Захист збереженого документу за допомогою паролю

Якщо ви працюєте на комп'ютері паралельно з іншими користувачами і не хочете, щоб хтось міг відкрити ваш документ, внести в нього зміни і зберегти їх, MS Word може захистити ваш файл спеціальним паролем.

Для запобігання відкриттю документа використовується Пароль для відкриття файла. Встановіть його і тоді не можна буде відкрити файл, не ввівши пароль.

В іншому випадку можна дозволити відкрити ваш файл, працювати з ним, але при цьому захистити його від змін. Тоді можна призначити Пароль разрешения записи.

Можливий ще варіант, коли ви дозволяєте відкрити ваш документ, ознайомитися з ним, але не хочете, щоб з ним працювали, вносили зміни тощо. В цій ситуації можна використати вікно Рекомендовать доступ только для чтения, завдяки якому жодних дій з вашим файлом зробити не можна. Але цю заборону, на відміну від попередніх, легко зняти.

Для встановлення паролю:

 1. Виберіть меню Файл/Сохранить как, або натисніть клавішу F12 і кнопку Параметри, або виберіть з меню Сервис/Параметры вкладку Сохранение.

 2. У нижній частині вкладки Сохранение розташовані поля введення: пароль для открытия файла, пароль разрешения записи і покажчик рекомендовать доступ только для чтения.

 3. Введіть з клавіатури задуманий вами пароль. Коли ви спробуєте його надрукувати, то не побачите його, а в рядку будуть самі зірочки. Ваш пароль може містити до 15 символів, включаючи букви, цифри, позначки та пропуски.

 4. Натисніть клавішу ОК.

 5. Повторно введіть пароль у вікно діалогу Подтверждение пароля, і знову натисніть клавішу ОК.

 6. Натисніть клавішу ОК на вкладці Сохранение.

Тепер, коли файл захищений паролем, ніхто не зможе відкрити його. Для видалення або заміни паролю, знову виконайте описані дії, і тільки після цього видаліть існуючий пароль, який з'являється лише у вигляді низки зірочок, а потім надрукуйте новий, якщо це необхідно.

Пароль дозволу запису встановлюється аналогічно.

Контрольні питання

 1. Призначення текстового редактору Microsoft Word.

 2. Основні елементи робочого вікна Microsoft Word.

 3. Що таке панелі інструментів та як їх настроювати?

 4. Способи форматування тексту.

 5. Описати типи зносок та їх упровадження в текст документу.

 6. Дати приклади типів списків і описати технологію їх створення у тексті документу.

 7. Створювання формул за допомогою редактора формул.

 8. Поняття таблиць у середовищі Microsoft Word та робота з ними.

 9. Виконання обчислень у таблиці.

 10. Розміщення текстових і графічних об'єктів в документах Microsoft Word.

 11. Способи додавання об'єктів, створених у інших додатках, до документу Microsoft Word.

 12. Що таке стиль?

13.Зміст документу та методика його створення.

19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]