Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_3_informatyka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
194.05 Кб
Скачать

2.Робота з текстом документа

Робота із текстом документа передбачає:

 • зміну зовнішнього вигляду тексту (форматування);

 • копіювання, пересування та видалення тексту (редагування);

 • додавання об'єктів у текст документа;

 • створення нових документів;

 • збереження тексту документа;

 • друкування тексту документа на принтері;

 • перевірку правопису тощо.

Пересування за текстом, та виділення будь-яких фрагментів в документі

Для пересування за текстом в MS Word використовують клавіші миші або спеціальні комбінації клавіш.

У таблиці 1 показані комбінації клавішів, які використовуються при переміщенні по тексту.

Таблиця 1

Комбінація клавіш для переміщення по тексту

На один символ ліворуч

На один символ праворуч

До попереднього рядка

До наступного рядка

Переміщає курсор на один абзац вгору

Ctrl+

Переміщає курсор на один абзац вниз

Ctrl+

Переміщає курсор на одне слово вліво

Ctrl+

Переміщає курсор на одне слово вправо

Ctrl+

Переміщає курсор на одну сторінку вгору

Page Up

Переміщає курсор на одну сторінку вниз

Page Down

Переміщає курсор в початок поточного рядка

Home

Переміщає курсор в початок документа

Ctrl+Home

Переміщає курсор в кінець поточного рядка

End

Переміщає курсор в кінець документа

Ctrl+End

На початок екрана

Alt+Ctrl+Page Up

У кінець екрана

Alt+Ctrl+Page Down

На початок наступної сторінки

Ctrl+Page Down

На початок попередньої сторінки

Ctrl+Page Up

Для форматування та редагування тексту документа треба спочат­ку виділити потрібний для роботи фрагмент, яким може бути: символ або декілька символів, слово, речення, рисунок, рядок або декілька рядків, абзац, великий фрагмент тексту, увесь текст.

Виділяти фрагменти можна як за допомогою мишки, так і за допо­могою клавіатури.

1. Виділення тексту за допомогою миші. Щоб виділити:

 • будь-який фрагмент тексту — треба пересуватися мишкою по фрагменту при натисненні лівої кнопки (принцип Drag&Dropперетягування).

 • слово — треба двічі клацнути на слові лівою кнопкою;

 • рисунок — треба один раз клацнути на рисунку лівою кнопкою;

 • рядок тексту — треба перемістити покажчик до лівого краю рядка тексту так, щоб він перетворився на стрілку, направлену праворуч, після чого клацнути лівою кнопкою мишки. Стріл­ка, направлена праворуч, показує, що курсор знаходиться у зоні виділення тексту;

 • кілька рядків тексту — треба перемістити покажчик у зону ви­ділення тексту, натиснути ліву кнопку мишки, а потім перетяг­нути покажчик вгору або вниз;

 • речення — утримуючи натисненою клавішу Ctrl, треба клац­нути у тексті речення;

 • абзац — треба перемістити покажчик у зону виділення тексту, після чого двічі клацнути лівою кнопкою мишки. Інший спосіб: тричі клацніть абзац;

 • кілька абзаців — треба перемістити покажчик у зону виділення тексту, після чого двічі клацнути кнопкою мишки, а потім пере­тягти покажчик вгору або вниз;

 • великий блок тексту — треба клацнути початок фрагмента, про­крутити за допомогою лінійки прокрутки документ так, щоб на екрані з'явився кінець фрагмента, а потім клацнути його, утри­муючи натисненою клавішу Shift;

 • увесь документ — треба перемістити покажчик у зону виділен­ня тексту, після чого тричі клацнути лівою кнопкою мишки.

 • вертикальний блок тексту — треба утримувати натисненою клавішу Alt під час перетягування.

2. Виділення тексту за допомогою клавіатури:

Текст виділяють за допомогою клавіш переміщення курсору, утримуючи натисненою клавішу Shift.

У таблиці 2 наведені комбінації клавішів, які використовуються при виділенні тексту.

Таблиця 2

Комбінація клавіш для виділення фрагментів тексту

На один символ праворуч

Shift+

На один символ ліворуч

Shift+

До кінця слова

Ctrl+Shift+

До початку слова

Ctrl+Shift+

До кінця рядка

Shift+End

До початку слова

Shift+Home

На один рядок вниз

Shift+

На один рядок вгору

Shift+

До кінця абзацу

Ctrl+Shift+

До початку абзацу

Ctrl+Shift+

На один екран вниз

Shift+Page Down

На один екран вгору

Shift+Page Up

До кінця документа

Ctrl+Shift+End

До початку документа

Ctrl+Shift+Home

Усього документа

Ctrl+A (латинь)

Редагування тексту документу. Фрагменти тексту можна копіювати, пересувати, видаляти, замі­нювати. При цьому можна використовувати клавіатуру, мишку, кноп­ки на панелі інструментів меню Стандартная.

Форматування абзаців. За допомогою команди Абзац з меню Формат можна змінювати наступні характеристики абзацу:

 1. встановити вирівнювання тексту по лівому краю, по правому краю, по центру або по ширині;

 2. встановити міжрядковий інтервал (одинарний, подвійний, полуторний тощо) або інтервал між абзацами;

 1. встановити на першому рядку абзацу відступ або виступ;

 2. обрамляти абзаци та задавати фон;

 3. сортирувати абзаци.

Форматувати абзаци можна також за допомогою панелі інстру­ментів Форматирование та лінійки.

Команда Границы и заливка з меню Формат дозволяє вибрати окремі елементи рамок, змінити тип, колір та ширину ліній обрамлення.

Вкладка Граница дозволяє оформлювати фрагмент різними типа­ми рамок.

Вкладка Заливка дозволяє призначити колір та інтенсивність виділеному фрагменту.

Створення буквиці. Word дозволяє виділяти перші букви абзацу, шляхом створення буквиць. Виділяти можна першу букву абзацу, слово або декілька слів. Для створення буквиці необхідно вибрати з меню Формат команду Буквица.

Табуляція. На початку кожного абзацу встановлюється табуляція, таким чином визначається «красна строчка». До того ж, можливо одночасно викорис­товувати декілька установок табуляції. Цей інструмент використовують при табульованому представлені тексту без використання таблиць.

Пошук і заміна фрагментів тексту. Для автоматичної заміни символів або фрагментів тексту зручно використовувати команду Найти и заменить. Для виклику цієї команди необхідно вибрати команду Найти або Заменіть з меню Правка.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]