Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_3_informatyka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
194.05 Кб
Скачать

3.Додавання об’єктів до тексту документа

До об'єктів, що вставляються у текст документа, відносять: символи, яких немає на клавіатурі; автотекст; списки; номери сторінок; колонти­тули; зноски; кінець сторінки, розділу тощо; рисунки; схеми; графічні заголовки; діаграми; рукописні формули; текст інших документів; зміст поточного документа; нові документи; таблиці; гіперпосилання та інше.

Упровадження символів, яких немає на клавіатурі

В документ Word можна впроваджувати грецькі літери, спеціальні символи тощо. Для цього необхідно з меню Вставка вибрати команду Символ.

Для вставляння спеціальних символів вибирається вкладка Специальные символи де також вибирається потрібний символ, потім натискається кнопка Вставить та кнопка Закрыть.

Якщо будь-який символ використовується при наборі тексту досить часто, то зручно присвоїти йому комбінацію клавіш, натиснення якої буде додавати відповідний символ у документ. Для призначення клавіш необхідно натиснути кнопку Клавиша (Сочетание клавиш) і відкриється діалогове вікно Настройка клавиатури, у якому у полі Новое сочетание клавиш ввести зручну користувачу комбінацію клавіш (Alt+ буква, Ctrl+ буква, Shift+буква) та натиснути кнопку Назначить .

Також можна впроваджувати спеціальні символи та елементи за допомогою наступних комбінацій клавіш (табл. 3).

Таблиця 3

Розрив рядка

Shift+Enter

Розрив сторінки

Ctrl+ Enter

Розрив колонки

Ctrl+Shift+Enter

М'яке перенесення

Ctrl+дефіс

Нерозривний дефіс

Ctrl+Shift+дефіс

Нерозривний пропуск

Ctrl+Shift+пропуск

Символ авторського права

Alt+Ctrl+C

Товарний знак, що охороняється

Alt+Ctrl+R

Товарний знак

Alt+Ctrl+T

Автотекст та автозаміна

Автотекстом називають фрагменти тексту або графічні елементи, які можна додавати у документ стільки разів, скільки потрібно користувачу. На відміну від буфера обміну, зміст якого втрачається після закінчення сеансу роботи з комп'ютером, елементи автотексту зберігаються постійно під унікальними короткими іменами і можуть викликатися за своїм іменем будь-коли під час роботи з Microsoft Word.

Автозаміну зручно використовувати для вводу символів, яких немає на клавіатурі — набрана комбінація символів буде автоматично змінена на відповідний символ.

Упровадження списків

Списком у Microsoft Word називають перелік певних елементів, які супроводжуються спеціальними символами (маркерами) або циф­рами (римськими або арабськими). Списки розрізняють за типами: маркіровані; нумеровані; багаторівневі.

Упровадження зносок

Зноски бувають двох типів: звичайні — розташовуються у кінці сторінки;

  • кінцеві — розташовуються у кінці тексту.

Для створення зноски курсор встановлюється праворуч від слова чи фрази, на яку буде посилання, і вибирається пункт меню Вставка/ Ссылка/Сноска.

Упровадження колонтитулів та номерів сторінок

Колонтитул — це текст і/або номер сторінки, дата створення або назва документа, ім'я файлу, прізвище автора тощо. Текст колонтитула друкується внизу або вгорі кожної сторінки документа і при перегляді документа показаний світлим кольором.

Упровадження кінця сторінки або розділу

Microsoft Word. автоматично розбиває текст на сторінки згідно з її вибраними параметрами. Якщо ж треба примусово закінчити поточну сторінку та перейти до нової сторінки, можна просто натиснути клавіші Ctrl+Enter, або викликати пункт меню Вставка/Разрыв. Потім вибрати покажчик Новая страница (колонка, отрока) або Новий раздел і натиснути Ок.

Для скасування впровадженого кінця сторінки або розділу треба відобразити символи, що не друкуються, (кнопка (1), виділити рядок з назвою Разрыв страницы (раздела) і натиснути на клавішу Delete.

Створення колонок

Якщо вже набраний текст слід перетворити у колонки, то його спочатку треба виділити. Далі для створення колонок необхідно перейти у меню Формат/Колонки та вибрати необхідну кількість колонок.

Створення формул

Для запису формул використовується спеціальний редактор формул: Microsoft Equation 3.0 Викликається пункт меню Вставка/ Обьект..., вибирається об'єкт Microsoft Equation 3.0 і натискається ОК.

Упровадження схем

Для створення схем викликається або панель інструментів Рисование кнопка Автофигуры, або пункт меню Вставка/Рисунок/ Автофигуры.

Упровадження малюнків

В документі Word може бути додана графіка різних форматів (Pcx, Bmp, Wmp,Tif, Рic, Drw та ін.). Для роботи з цими форматами Word використовує графічні фільтри-програми, які дають можливість відображати графіку. Ці фільтри встановлюються за повної інсталяції Word Фільтри не потрібні лише для роботи з графікою в форматах Вmp і Wmf.

У текст документу можна впроваджувати малюнки з інших файлів або з колекції картинок. Для цього вибирається пункт меню Вставка/Рисунок/Картинки, або Вставка/Рисунок/Из файла... потім зі списку категорій вибирається потрібна категорія і відповідний малюнок, а потім натискається кнопка Вставить.

Упровадження об'єктів WordArt

Для впровадження різних графічних ефектів до тексту використовується об'єкт WordArt . Для створення об'єкту WordArt викликається пункт меню Вставка/Рисунок/Обьект WordArt, або натискається кнопка Добавить обьект WordArt на панелі інструментів Рисование. Відкривається колекція об'єктів WordArt

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]