Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekcii ps.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Вираження емоцій і почуттів

Переживання емоційних станів – радості, любові, дружби, симпатії, болю, горя, страху, ненависті – завжди супроводжується відповідним зовнішнім і внутрішнім виразом.

Варта лише виникнути емоції, як вона моментально охоплює весь організм. Зовнішній вираз емоцій виявляється у виразних рухах: міміці (виразні рухи обличчя), пантоміміці (виразні рухи всього тіла) позах, руховій і вокальній міміці (інтонація і тембр голосу), рухах очей і мікро рухах (тремор, реакції зіниць) і т.п. найвиразніше переживання виявляється в очах (існує біля 85 відтінків) і голосі (існує біля 40 інтонацій).

У повсякденному житті ми постійно користу3ємося зовнішніми виразними рухами для орієнтування в емоційному стані тих, хто нас оточує. Яке співвідношення між емоцією і виразними рухами?

Вундт розглядав виразні рухи як фізичний корелят емоцій. Виразні рухи виражають фізіологічну реакцію, яка супроводжує замкнений світ внутрішніх переживань, реально – рухи пов’язані з внутрішніми органічними процесами.

Ч. Дарвін і І.Сєченов довели, що міміка і інші рухи відображають стан нервової системи і залежать від емоцій. Дарвін вважав – що виразні рухи є рудимент ними проявами раніше доцільних дій.

Біхевіористи вважають, що в дії розкривається внутрішній світ особистості та її ставлення до навколишнього світу. Тому дія – є зовнішньою формою існування внутрішнього переживання. Виразні рухи не супроводжують емоції, а є зовнішньою формою їх існування.

Виразні рухи – це складова, компонент емоційного факту, продовження самих емоцій.

Внутрішній вираз переживань виявляється у серцебитті, диханні, артеріальному тискові, змінах в ендокринних залозах, органах травлення і виділення. Внутрішні переживання бувають астенічні і стенічні, тобто виявляються через гальмування чи збудження.

В залежності від обставин і стану людини, його готовності до переживань, емоції і почуття виражаються по різному. Наприклад, почуття страху може викликати скованість і шок, або збудження і біг. Горе – апатію і бездіяльність чи енергійні дії.

Форми і інтенсивність вияву емоцій залежать від виховання, рівня культури, традицій і звичаїв (це відображається на вираженні емоцій зовнішніми способами). Внутрішній вираз емоцій не залежить від соціальних факторів.

Емоції і особистість

С.Л. Рубін штейн вважав, що в емоційних проявах особистості можна виділити три рівні:

- рівень безпредметних емоційних явищ (настроїв) – тобто недиференційованих емоційних станів, які не спрямовані на когось. Виявляються в елементарному задоволенні – незадоволенні , пов’язані з органічними потребами.

- рівень предметних почуттів, що виникають з приводу якогось предмету (інтелектуальні, моральні, естетичні почуття). Виявляються в захопленні одними предметами, людьми і видами діяльності і відразою до інших видів діяльності.

- рівень світоглядних почуттів, що не прив’язані до предмету, а характеризують загальне ставлення людини до життя (почуття гумору, трагічного, комічного).

Люди, як особистості в емоційному плані відрізняються за багатьма параметрами:

 • емоційній збудливості;

 • тривалості і стійкості емоційних переживань;

 • домінуванням позитивних (стенічних) і негативних (астенічних) почуттів.

 • Але найбільше емоційна сфера різних особистостей відрізняється за:

 • силою почуттів;

 • глибиною почуттів;

 • змістом почуттів;

 • предметністю почуттів.

Ці обставини, зокрема, використовуються психологами для конструювання тестів, призначених для вивчення особистості. За характером емоцій, які в людини викликають ситуації, що описані в тестах, роблять висновок про якості особистості.

Другий, істотний момент, пов’язаний з особистісним аспектом емоцій, полягає в тому, що сама система і динаміка типових емоцій характеризує людину як особистість. Особливе значення має опис почуттів, типових для людини. Почуття одночасно містять в собі і виражають ставлення і наміри людини, причому одне і друге, зазвичай, є злитим. Вищі почуття, крім того, несуть в собі моральність.

Одним із таких почуттів є совість. Совість поєднана з моральною стійкістю людини, прийняттям на себе моральних зобов’язань перед людьми і дотриманням їх. Така людина – послідовна і стійка у своїй поведінці, завжди спів ставляє свої вчинки і рішення з духовними цінностями, глибоко переживає випадки відхилення від них у власній поведінці, в поведінці інших людей. Такій людині соромно не лише за себе, а й за інших людей.

Емоції виявляються у всіх видах діяльності людини, але найбільше в художній творчості. Емоційна сфера художника виражається вибором сюжетів, в манері письма, в способі розробки тем для діяльності.

Емоції входять в складні психологічні стани людини, виступаючи як їх органічна частина. Такими комплексними станами, до яких входять мислення, ставлення і емоції є гумор, іронія, сатира і сарказм.

Гумор – емоційний прояв ставлення до чогось чи до когось, що поєднує в собі смішне і добре. Це сміх над тим, що любиш, спосіб прояву симпатії, привертання уваги, створення хорошого настрою.

Іронія – поєднання сміху і зневажливого ставлення. Таке ставлення, однак, ще не можна назвати недобрим чи злим.

Сатира – плямування (викриття) , що містить осуд.

Сарказм – знущання і насмішка над людиною (недобра).

Трагізм – емоційний стан, що виникає при зіткненні сил добра і зла і перемозі зла над добром.

Особливе людське почуття – кохання.

Людина, яка кохає по-справжньому, не задумується над психологічними чи фізичними характеристиками коханого. Задумується про те, що дана людина є неповторною. Не може бути ніким заміщена, яким би позитивним не був дублікат.

Чи розвиваються емоції і почуття протягом життя? Є дві точки зору на це питання. Одна, стверджує, що емоції не можуть розвиватися, оскільки поєднані з функціонуванням організму і з природженими особливостями. Інша точка зору – виражає протилежну думку – емоційна сфера розвивається. Проте, особливих протиріч між цими поглядами немає.

Удосконалення вищих емоцій і почуттів означає особистісний розвиток їх. Такий розвиток може мати декілька напрямів.

Перший - поєднаний з введенням в сферу емоційних переживань нових людей. Подій, предметів.

Другий – підвищення рівня свідомого вольового контролю своїх почуттів.

Третій - поступове підключення моральної регуляції високих цінностей: совісті. Порядності, відповідальності.

ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ

ПЛАН:

Лекція 1

 1. Значення емоцій і почуттів для людини.

 2. Відмінність між поняттями: емоції і почуття.

 3. Фізіологічні основи емоцій і почуттів.

Лекція 2

 1. Основні теорії емоцій і почуттів.

Лекція 3

1.Функції емоцій і почуттів.

 1. Класифікація емоцій і почуттів.

 2. Форми переживання емоцій і почуттів.

 3. Загальні властивості почуттів.

Лекція 4

1.Основні базові емоції за К.Е. Ізардом та їх характеристика.

Лекція 5

 1. Інтимні міжособистісні стосунки: дружба, кохання, ворожість, самотність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]