Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.1з.1 Л.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
169.98 Кб
Скачать

3. Порядок забезпечення продовольством, технікою і майном продовольчої служби.

Забезпечення військ Збройних сил матеріальними засобами здійснюється по видах забезпечення.

Продовольче забезпечення заключається:

 • в забезпеченні (обчислення потреби, витребування, заготівля, зберігання, облік, відпустка, доставка) військових частин, установ, закладів МОУ продовольством;

 • в організації харчування військовослужбовців та хлібопечення;

 • в забезпеченні військових частин фуражем для тварин, різним майном, яке використовується в продовольчому забезпеченні;

 • в утриманні, експлуатації і ремонті цього майна;

 • розробці і впроваджені на забезпечення військ нових більш цінних видів продуктів харчування;

 • в забезпеченні військ новими доскональними зразками техніки, яка використовується в продовольчій службі;

 • в забезпеченні військових частин грошовими засобами на нужди продовольчої служби.

Основною задачею та кінцевою метою продовольчого забезпечення являється повноцінне, безперебійне та високоякісне харчування особового складу Збройних Сил України.

Забезпечення особового складу військ продовольством здійснюється за нормами продовольчих пайків, затверджених то оголошених Постановою Кабінету Міністрів України від 2002р. №426 Нормами продовольчих пайків визначається асортимент та кількість продуктів, що відпускаються на харчування одного військовослужбовця за добу.

Забезпечення військ продовольством здійснюється за планами забезпечення.

Для забезпечення потреб збройних сил в продовольстві витрачаються значні матеріальні і грошові засоби.

Витребування, одержання, організаційне та своєчасне доведення цих засобів до військ, повне забезпечення їх потреб, економне та раціональне використання цих засобів можливо тільки при ретельному плануванні.

Кожній захід по забезпеченню військ необхідно заздалегідь продумати і обґрунтувати розрахунками, кожне міркування втілити в конкретні рішення та намітити практичні міри. Все це відображається в ряді документів: відомостях, доповідях, які органічно повинні бути пов'язані між собою і на підставі яких будуть складатись плани забезпечення.

Забезпечення військ продовольством в мирний час здійснюється за схемою: Центр - ОК (ВМС) - армійський корпус - з'єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець.

Порядок зарахування і знятті військової частини з продовольчого забезпечення

а) Порядок зарахування.

На продовольче забезпечення військові частини приписуються до найближчого продовольчого складу ОК (ВМС) розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС).

Якщо військова частина самостійно не веде військове господарство, то вона прикріпляється на продовольче забезпечення по найближчої частини, яка веде самостійно військове господарство. Чиїм розпорядженням?

Частини, які входять до складу з'єднання заступника командира з'єднання з тилу.

Частини, які не входять до складу з'єднання - розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС).

Команди і окремі військовослужбовці на забезпечення прикріплюються розпорядженням заступника гарнізону з питань тилу.

Військова частина, яка прибула до складу ОК (ВМС), представляє в продовольчу службу ОК (ВМС).

а) атестат ф.20 на продовольство, тару, техніку, майно і бланки суворого обліку;

б) другий екземпляр останнього звіту по продовольству;

в) свідчення про залишки продовольства, тари, майна служби, а також про наявність техніки на день прибуття в ОК (ВМС);

г) бланки суворого обліку, указані в атестаті частини.

Після перевірки представлених документів продовольча служба ОК (ВМС):

 • зараховує військову частину на продовольче забезпечення і приписує її до найближчого ОК (ВМС) продовольчого складу, або приписує до військової частини, яка веде самостійне господарство;

 • реєструє пред'явлені військовою частиною книжки атестатів на продовольство і книжки талонів на одержання харчування;

• відбирає невикористані бланки чекових вимог, з якими прибула в дане (Ж (ВМС) військова частина (підрозділ, автобатальйон), гасить їх перекреслюванням чорнилами кожного бланку і знищує, складаючи акт, виписує наряд, по якому на (Ж (ВМС) складі будуть видані книжки чекових вимог даного ОК (ВМС) і повідомляють (Ж (ВМС) продовольчому складу кількість продовольства, призначеного до відпущення даній військовій частині протягом плануючого періоду, кількість і категорійність нарахованої за військової часиною тари. Одержання книжок чекових вимог оформлюється чековою вимогою військової частини.

Знов формуючі військові частини в період їх формування забезпечуються продовольством, технікою і майном військовими частинами, які проводять їх формування.

На самостійне забезпечення продовольством, технікою і майном знов формуючі військові частини переходять по закінченню формування і зараховуються на продовольче забезпечення на підставі наказів і командуючого військами ОК (ВМС) про сформування і донесенні і командирів знов сформованих частин про отримання в період формування необхідних запасів продовольства, техніки та майна. Донесення про отримання продовольства, техніки і майна завіряються начальником продовольчої служби військової частини, яка здійснює забезпечення в період формування даної військової частини.

б) Порядок зняття.

Військові частини, які вибувають зі складу ОК (ВМС), до зняття з продовольчого забезпечення проводять взаєморозрахунки з постачальниками і забезпечуючим складом. По відповідній указівці здають надлишкове продовольство, техніку і майно і представляють в продовольчу службу ОК (ВМС):

а) звіт по продовольству поточного забезпечення (ф. 1 прод);

б) довідку від забезпечуючого складу про заборгованість йому і постачальникам по тарі;

в) свідчення про наявність техніки і майна, книжок атестатів військовослужбовця, зніма *** відбуваючу військову частину з продовольчого забезпечення і видає їй атестат військової частини (ф, 20), в якому відображується забезпеченість продовольством, а також наявність тари, техніки, майна і бланків суворого обліку (атестатів військовослужбовця на продовольство і талонів на харчування), які нараховуються за військовою частиною, її продовольчою службою на день відбуття.

В графі 8 атестату (ф.20) записуються дати видачі техніки, майна і інших матеріальних засобів, яким встановлено строк експлуатації (служби). По продовольству в цій графі записується забезпеченість в розрахунково-постачальних одиницях — дободачах.

Книжки чекових вимог за виключенням декількох бланків, необхідних на шлях слідкування, здаються на продовольчій склад ОК (ВМС).

При переміщенні військової частини в межах ОК (ВМС) атестат на продовольство, тару, техніку та майно (ф. 20) видається у тих випадках, коли військова частина вибуває в склад іншого з'єднання або знімається з продовольчого забезпечення в з'єднанні і приписується на продовольче забезпечення до продовольчого складу ОК (ВМС).

Атестат в з'єднанні виписується в трьох примірниках, 1-ий видається відбуваючій військовій частині; 2-й відсилається в вищестоящий орган управління продовольчої служби для списання матеріальних засобів із з'єднання; 3-й залишається в справах продовольчої служби з'єднання. В продовольчій службі ОК (ВМС) атестати виписуються тільки в двох примірниках.

При великій кількості найменувань матеріальні засоби в атестат військової частини (ф. 20) можуть не записуватись.

В цьому випадку до нього додається відомість, яка відображає дані граф 1-3 змістовної частини атестату, Відомість підписується тими ж 'посадовими особами, які підписують атестат, і завіряється мастичною гербовою печаткою.

Атестат підписується: в з'єднанні - заступником командира з тилу і начальником продовольчої служби; в органі управління об'єднання — начальником органу управління та особою, яка відповідає за облік матеріальних засобів.

Висновки:

1. Військові частини зараховуються на продовольче забезпечення розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС) після представлення наступних документів:

 • атестату військової частини (ф. 20);

 • другого примірника звіту по продовольству;

 • даних про залишки продовольства, тари і майна служби, а також про наявність техніки на день прибуття в ОК (ВМС);

 • бланків суворого обліку, вказаних в атестаті частини.

Зняття військової частини з продовольчого забезпечення проводиться в зворотньому порядку.

2. Військова частина, яка не веде самостійне господарство, на продовольче забезпечення прикріплюється до найближчих до них військових частин, які самостійно ведуть військове господарство, розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС), або розпорядженням командира з'єднання з тилу, якщо військова частина входить у склад з'єднання.

3. Окремі військовослужбовці. команди на забезпечення прикріпляються розпорядженням заступника начальника гарнізону з питань тилу.

Завершальна частина

1. Продовольча служба військової частини являється важливою ланкою в загальній системі продовольчого забезпечення війську вона безпосередньо займається забезпеченням особового складу продовольством, технікою та майном служби, організовує доведення встановлених норм продовольчих пайків до кожного військовослужбовця.

2. В результаті вивчення матеріалу лекції, а також рекомендованої літератури, студенти повинні чітко знати задачі і організацію продовольчої служби частини і запаси продовольства, які знаходяться в військовій частині в мирний час і їх призначення, порядок зарахування і зняття військової частини з продовольчого забезпечення.

Викладач кафедри підготовки офіцерів запасу

Працівник ЗС України В.Л. Рихтюк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]