Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.1 з.2 МР.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
456.19 Кб
Скачать

національна Академія оборони україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

Методична розробка

з навчальної дисципліни

Організація продовольчого забезпечення

Тема № 1:

Організація продовольчого забезпечення військової частини. Норми забезпечення продовольством”

Заняття №2:

Організація продовольчого забезпечення військової частини”

Київ 2008

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

В.Я.марченко

_____ __________2008 р.

.

Методична розробка

для проведення семінарського заняття

зі слухачами шостого факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня (студентами)

З навчальної дисципліни: Організація продовольчого забезпечення

Тема № 1: “Організація продовольчого забезпечення військової частини. Норми забезпечення продовольством”

Заняття №2: “Організація продовольчого забезпечення військової частини”

Різновид заняття: дискусія

Час: 4 години.

Навчальна та виховна мета:

 1. Надати студентам основні знання щодо організації продовольчого забезпечення військової частини, норм забезпечення продовольством, запасів продовольства на мирний та воєнний часи, норм заміни продуктів та правил їх використання.

Навчально-матеріальне забезпечення:

Література:

1. Наказ МОУ 2002 р. 402 "Про затвердження Положення про продовольче « забезпечення ЗСУ на мирний час".

 1. Постанова КМУ 2002р. №426 "Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань".

 2. Наказ МОУ 2000р. №320 "Про затвердження норм забезпечення столово- кухонним посудом, обладнанням, інвентарем і миючими засобами ЗСУ на мирний час".

 3. Наказ МО 1979р. №260 (ч. І) "Руководство по учету вооружения, техники, имущества ...".

 4. Руководство по хранению продовольствия, техники и имущества продовольственной службьі, 1987 г., кн. 1.

 5. Довідник по продовольчій службі, Київ, 2002р.

Наочне приладдя та технічні засоби навчання :

 1. Слайди по темі.

 2. Лектор – 2000

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

____ _____________ 2008 р. Протокол № _____

План проведення заняття

№ п/п

Навчальні питання

Час (хв.)

1

Перевірка готовності слухачів до заняття. Вступне слово викладача.

40

2

Обговорення першого питання: “Норми продовольчих пайків і порядок їх застосування ”

40

3

Обговорення другого питання: “Запаси продовольства у мирний та воєнний часи”

40

4

Обговорення третього питання: “Норми заміни продуктів та правила їх використання ”

40

5

Підведення підсумків і закінчення практичного заняття

20

Організація та методика проведення занять

Заняття проводиться у складі взводу. До початку заняття викладач перевіряє наявність студентів та їх готовність до занять та здійснює контрольний опит методом постановки контрольних запитань. Викладач оцінює кожну відповідь, оголошує оцінки, робить висновок щодо освоєння попереднього матеріалу і переходить до основної частини заняття.

По першому навчальному питанню:

Викладач доводить до студентів норми продовольчих пайків і порядок їх застосування під запис, контролює роботу студентів та при необхідності надає допомогу. Після завершення цієї перевіряє якість засвоєння матеріалу студентами.

По другому навчальному питанню викладач доводить до студентів запаси продовольства у мирний та воєнний час порядок їх утримання та використання. Студенти записують. Після завершення цієї роботи викладач перевіряє якість засвоєння матеріалу, для чого він заслуховує кількох студентів та підводить підсумки.

По третьому навчальному питанню дії викладача спрямовуються на доведення студентам норм заміни продуктів та правил їх використання.

Контрольні питання:

1. Доповісти основні завдання продовольчої служби ЗС України. Очікувана відповідь:

Органи управління продовольчою службою входять до складу Тилу Збройних Сил і підпорядковуються (відповідно) начальнику тилу Збройних Сил, заступникам командувачів військами оперативних командувань з тилу видів ЗСУ (корпусів, з'єднань, військових частин).

Головне продовольче управління - здійснює керівництво усією діяльністю продовольчої служби Збройних Сил. Воно працює і організує забезпечення військ продовольством, технікою, майном та грошовими коштами на потреби служби і організує мобілізаційну підготовку військ по службі; керує розміщенням, накопиченням і освіженням запасів продовольства, техніки та майна в оперативних командуваннях, на центральних базах і складах; здійснює керівництво продовольчою службою оперативних командувань. Виробничою і фінансово-економічною діяльністю заводів. Майстерень, військових представництв на промислових підприємствах. Головне продовольче управління розробляє:

 • пропозиції по організаційно-штатній структурі органів управління і установ продовольчої служби;

 • науково обгрунтовані норми продовольчих пайків;

 • норми забезпечення Збройних Сил технікою та майном служби;

 • положення, керівництва, інструкції та інші керівні документи по службі;

 • програми, навчальні посібники та методичні вказівки по підготовці молодших спеціалістів служби та інше.

Крім того ГПУ тилу МОУ повинно здійснювати керівництво воєнно-науковою, науково-дослідницькою і дослідно-конструкторською роботами в питаннях розвитку продовольчої служби; керує винахідницькою і раціоналізаторською роботами; здійснює методичне керівництво підготовкою офіцерських кадрів по профілю служби у вищих військово-навчальних закладах.

2. Доповісти основні завдання продовольчої служби військової частини. Очікувана відповідь:

У військовій частиш організується безпосереднє забезпечення військовослужбовців продовольством і харчуванням.

Продовольча служба військової частин організує отримання продовольства, техніки та майна служби з продовольчого складу оперативного командування (з'єднання), з баз (складів) підприємств - постачальників. Вона створює і утримує запаси продовольства, техніки та майна, які забезпечують якісне і безперебійне харчування особового складу, бойову і мобілізаційну готовність частин.

Виконання комплексу завдань продовольчою службою військової частин

організує начальник служби, який керує роботою продовольчого складу, їдальні, підсобного господарства, хлібозаводу.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

Перше навчальне питання.

Норми продовольчих пайків і порядок їх застосування.

1. Забезпечення Збройних Сил матеріальними засобами служби, а також харчування особового складу здійснюється за відповідними нормами. Нормування є одним із визначаючих факторів раціонального використання матеріальних ресурсів, які виділяються Збройним Силам державою. І Правильне нормування витрат матеріальних засобів складає одну з найважливіших умов у роботі продовольчої служби, без якого неможливі:

 • планування забезпечення військ;

 • визначення їх потреби;

 • розподіл матеріальних засобів;

 • контроль за їх використанням;

 • організація обліку і звітності, і як кінцевий результат діяльності служби;

 • організація повноцінного і високоякісного харчування особового складу.

Нормування здійснюється на підставі наукових обґрунтувань з урахуванням організаційної структури військ, їх бойового призначення, умов військової праці різних контингентів військовослужбовців. Робітників і службовців Збройних Сил, ВМС, досвіду роботи продовольчої служби по забезпеченню військ у різних умовах, а також економічних можливостей держави.

Торкаючись питань нормування продовольчого забезпечення, слід наголосити на тому, що диференційний підхід до нормування харчування різних контингентів дозволяє встановити норми продовольчих пайків у відповідності з конкретними умовами праці і в той же час забезпечувати економну витрату ресурсів продовольства.

Для зручності проведення розрахунків при плануванні забезпечення військо продовольством, а також визначення їх потреби і повноти забезпечення у продовольчій службі застосовується розрахунково-забезпечувальна одиниця (РЗО) "добова дача". Добова дача - це кількість та асортимент продовольства,

яке належить до видачі одному військовослужбовцю за добу по відповідній нормі (у грамах). Добовою дачею підрозділу, частини, з'єднання, об'єднання називають кількість та асортимент продовольства, яке належить до видачі для харчування усього особового складу за усіма нормами продовольчих пайків, які застосовуються у цих формуваннях. У зв'язку з цим і визначають добову дачу батальйону, бригади, корпусу, ОК, ВМС, ЗСУ.

При визначенні добової дачі робиться не тільки розрахунок по усій сукупності продуктів норми продовольчого пайка, але і по кожному окремому продукту, а при необхідності - і по кожному пайку. У цьому випадку отримують, наприклад, "добову дачу хліба на бригаду", "дободачу льотного пайку" і т. і.

При складанні різноманітних планів, зведень і заявок штаби тилу, як правило, вказують потребу у продовольстві, забезпеченість ним у цілому у дободачах. Продовольча служба усі розрахунки складає, як правило, по кожному виду продуктів в дободачах і у ваговому вимірі.

У Положенні про продовольче забезпечення Збройних Сил на мирний час докладно викладені правові положення по забезпеченню продовольчими пайками різних контингентів військовослужбовців, робітників та службовців ЗС. Знання та чітке дотримання цих законоположень є найпершим обов'язком офіцерів продовольчої служби, оскільки їх порушення призводить до обмеження законних прав військовослужбовців і нанесенню шкоди державі.

Нормування забезпечення військ технікою та майном продовольчої служби

Забезпечення військ технікою та майном служби займає чільне місце у роботі продовольчої служби.

Служба має значний парк техніки і забезпечується самим різноманітним майном, що надає їй змогу виконувати різні по характеру завдання по забезпеченню військ продовольством, гарячою їжею, водою, хлібом, здійснювати переробку продовольчої сировини у польових умовах у військовому, корпусному та оперативного командування тилу.

Забезпечення військових частин технікою та майном продовольчої служби здійснюється на підставі штабів, табелів і норм.

Польові технічні і ремонті засоби продслужби включаються в штати і табелі з'єднань, військових частин, установ, ВНЗів, підприємств і організацій на підставі спеціальних норм техніки продслужби, які вводяться у дію наказом начальника тилу ЗСУ.

Технологічним і холодильним обладнанням їдалень і складів, ваговимірювальними приладами, а також столовим, кухонним посудом і інвентарем військової частини і установи забезпечуються за нормами наказу ЗМОТ-НТ ЗСУ № 320 2000р. Цим же наказом оголошені строки експлуатації столового і кухонного посуду, обладнання та інвентарю.

Строки служби на польові технічні засоби (ремонтні засоби) не встановлюються, і вони повинні експлуатуватися до повного зносу з дотриманням правил технічного обслуговування і ремонту.

В основу нормування забезпечення військ польовою технікою покладене її призначення, продуктивність і можливості даної техніки, а також організаційно-штатна структура та чисельність підрозділів, частин і установ.

Так, наприклад, автомобільна кухня ПАК - 200, розрахована на приготування 200 обідів, призначена для танкових підрозділів і підрозділів на БМП - на кожні 200 чоловік, засоби підвезення продовольства і води нормуються у залежності від чисельності частин і з'єднань, обсягу і плеча підвезення.

Техніка і майно для навчальних підрозділів, установ, ВНЗів, воєнних кафедр відпускаються за спеціальними нормами на підставі навчальних програм і кількості начаємих.

Норми забезпечення їдалень обладнанням, посудом та інвентарем встановлюються у залежності від контингенту військовослужбовців, які харчуються у цій їдальні (солдати і сержанти, льотний і інженерно-технічний склад, курсанти і ті.), кількості людей, що харчуються у їдальні, продуктивності і можливостей того і чи іншого обладнання, кількості страв, які готуються та видаються для харчування особовому складу.

Столовий посуд поділяється на предмети індивідуального та групового користування.

Строки служби столового і кухонного посуду рахуються з моменту видачі предметів у експлуатацію. Предмети, що вислужили строки експлуатації, але ще придатні до використання, експлуатуються до повного зносу.

Техніка та майно продслужби відпускаються безкоштовно військам, шпиталям, клінікам, лазаретам, санаторіям і будинкам відпочинку, школам-інтернатам, дитячим садкам, яслам, таборам відпочинку Міністерства оборони (за виключенням, які належать до госпрозрахункових підприємств і організації ; МО), а також туристичним базам і пансіонатам МО та деяким іншим установам на первинне обзаведення.

Номенклатура матеріальних засобів служби і їх класифікація.

Матеріальні засоби продовольчої служби, які використовуються для забезпечення особового складу Збройних Сил та Військово-Морських Сил України, за номенклатурою поділяються на:

 1. Продовольство;

 2. Технічні засоби продовольчої служби;

 3. Обладнання і майно служби.

Продовольство у свою чергу класифікується на:

а) Хлібну групу (хліб, сухарі, борошно, крупа, бобові, макаронні вироби, круп'яні концентрати тощо);

б) Продукти, що швидко псуються (м'ясо, риба, молоко, сир, сметана, сливки, масло тваринне, жири кулінарні тощо);

в) Бакалійні вироби (цукор, чай, кофе, какао, галети, печиво, сухе молоко, спеції - лавровий лист, перець, гірчиця, овочі сушені, овочеві концентрати, фрукти сушені, олія, томат - продукти, сіль, тютюнові вироби, сірники, папір для цигарок тощо);

г) Консервні продукти (консерви м'ясні та м'ясо-рослинні, рибні, згущене молоко, компоти, джеми, варення, повидло, соки, екстракти, овочеві супи,. заправки тощо);

д) Свіжі картопля і овочі (капуста, буряк, морква, томати, огірки, патисони, кабачки, редис, редька, цибуля, часник);

є) Свіжі фрукти і ягоди;

ж) Консервовані овочі (томати, огірки, кабачки, патисони, кріп, петрушка);

і) Квашені овочі (капуста, яблука ...);

ї) Солоні овочі (огірки, помідори);

к) Мариновані овочі (огірки, помідори, кабачки);

л) Сушені овочі (морква, картопля, цибуля).

Як бачите, цей спектр продуктів харчування, що використовується для забезпечення різних контингентів військовослужбовців Збройних Сил, дуже широкий, а за своєю якістю, хімічним складом та умовами зберігання вимагає від фахівців продовольчої служби знання і чіткого виконання правил зберігання та своєчасного освіження продовольства згідно встановлених строків.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СЛУЖБИ

Для виконання різних по характеру завдань по забезпеченню військ продовольством, гарячою їжею, водою, хлібом, переробці продовольчої сировини продовольча служба має техніку та майно, які згідно діючої класифікації поділяються на групи:

І. Польові технічні засоби:

 • засоби приготування і транспортування їжі у польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні і газові, кухні - їдальні пересувні, плити причіпні і переносні; їдальні автомобільні і причіпні; кип'ятильники переносні; термоси, термоси-ящики та інше);

 • засоби польового хлібопечення (хлібопекарні блоки автомобільні і причіпні, хлібопекарні печі, тістоприготувальні агрегати та інше обладнання пересувних хлібозаводів і хлібопекарень);

 • засоби підвезення продовольства і води (автомобілі і причепи - рефрижератори, автомобілі - і причепи-фургони хлібні, ізотермічні, автомобілі-причепи-цистерни і переносні цистерни для води);

 • засоби переробки продовольства і худоби у польових умовах (причіпні млини, крупорушки, м’ясопункти, установки макаронні переносні);

 • польові холодильні засоби (камери холодильні розбірні, причіпні

холодильні машини, контейнери - рефрижератори та ізотермічні).

2. Ремонтні засоби продовольчої служби:

 • Майстерні по ремонту техніки продслужби;

 • Майстерні по ремонту холодильного та технологічного обладнання.

3. Технологічне обладнання їдалень військових частин:

 • Механічне обладнання (машини для чищення і нарізання картоплі і овочів, м'ясорубки, хліборізки, посудомиючі машини, універсальні машини, рибочистки);

 • Теплове обладнання (плити, котли для варки їжі, кип'ятильники,

електрошафи та інше).

 1. Холодильне обладнання їдалень і складів - камери холодильні, шафи холодильні, електрохолодильники, холодильні агрегати та інше.

 2. Технологічне обладнання стаціонарних воєнних хлібозаводів і хлібопекарень - печі хлібопекарні, машини тістомісильні, тістоділильні, просіювальні та інше.

 3. Ваговимірювальні прилади - ваги настільні звичайні, циферблатні, поштові, товарні (гирьові та шкальні).

Обладнання і майно продовольчої служби:

 • Столовий та кухонний посуд і інвентар;

 • Немеханічне обладнання їдалень і воєнних хлібозаводів (столи, ванни виробничі, стелажі для посуду, візки для перевезення готової їжі, посуду та інше);

 • Спеціальні палатки і брезенти, які використовуються продовольчою службою, а також скатерті, клейонки, серветки;

 • Запасні частин, матеріали, пристосування, інструмент і приладдя для експлуатації і ремонту техніки продовольчої служби;

 • тара усіх видів, стелажі, піддони і контейнери;

 • лабораторні прилади і реактиви для продовольчих складів і воєнних хлібозаводів; бланки і книги обліку і звітності по продовольчій служби;

 • керівні документи, література, плакати, схеми тощо.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДОВОЛЬЧИХ ПАЙКІВ.

Продовольчі пайки якими забезпечуються військовослужбовці Збройних Сил України і інших формувань розроблені Головним продовольчим управлінням тилу ЗС України і визначені у Постанові кабінету Міністрів України від 2002р. №426.

Нормами продовольчих пайків визначена кількість і асортимент харчових продуктів, які належать до видачі одному військовослужбовцю на добу. Вони розробляються на науковій основі з урахуванням вимог щодо раціонального харчування людини. Норми продовольчих пайків з точки зору фізіології харчування повинні відповідати таким основним умовам:

 • необхідна кількість харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів та вітамінів) і мінеральних речовин (калій, кальцій, залізо т.і), достатня для забезпечення росту і функціонування організму, повинна утримуватись у відповідному співвідношенні;

 • пайки повинні забезпечувати організм достатньою кількістю енергії для поновлення і поповнення енерговитрат, та піддержання його життєвих процесів;

 • пайки повинні складатися з різноманітних харчових продуктів, які добре засвоюються та сприяють приготуванню з них смачної і висококалорійної їжі.

Одночасно продовольчі пайки повинні відповідати економічним можливостям держави, умовам і характеру військової праці.

У відповідності до фізіологічних потреб організму в раціоні харчування білки повинні забезпечувати 12-15% загальної енергетичної цінності добового раціону, жири - до 30%, а вуглеводи - до 55-58%.

Найбільш сприятливим співвідношенням білків, жирів і вуглеводів у раціоні повинно бути 1:1:4. Це говорить про те, що в організмі дорослої людини на 100 г білка повинно бути 100 г жиру і 400 г вуглеводів. Та крім цього співвідношення ураховується також якісний стан цих харчових речовин і необхідні співвідношення між окремими їх компонентами.

Стосовно білків, то їх повинно бути у раціоні близько 50% тваринного походження, у складі жирів - 25-30% рослинних жирів, а у складі вуглеводів -20-25% цукру. До цього у раціоні повинна бути визначена кількість мінеральних речовин і вітамінів.

В сучасних умовах, коли організму військовослужбовця, який обслуговує озброєння, складну військову техніку, доводиться витримувати значні фізичні і нервово-психічні навантаження, значення повноцінного харчування особливо зросло. Тому дуже важливо, щоб щоденний раціон був побудований, виходячи із вимог науково обґрунтованих принципів раціонального харчування. В армійських умовах вирішення цього завдання дещо полегшується відсутністю статевих розбіжностей і віковою однорідністю військовослужбовців строкової служби. У зв'язку з цим при розробці норм продовольчих пайків в першу чергу враховуються умови і характер військової праці та кліматичні особливості несення військової служби.

Енергетичні витрати у різних контингентів військовослужбовців коливаються у значних межах в залежності від умов характеру військової праці і складають від 3000-4500 ккал.

Норми продовольчих пайків розробляються з урахуванням основних вимог теорії збалансованого харчування і специфіки умов та характеру служби.

Кожний пайок призначений для відповідного контингенту військовослужбовців, а загальна енергетичність його повинна забезпечувати відновлення енерговитрат даного контингенту.

Однак, окрім фізіологічних вимог на нормування забезпечення продовольством безпосередній вплив чинить стан економіки держави. Іншими 4 словами кажучи - наука про харчування визначає раціональні нормативи, а економіка держави - реальні можливості. Отже, при розробці і обґрунтуванні норм ураховуються і економічні можливості держави.

Цю закономірність можна прослідкувати на прикладі покращення норми довольства по солдатському (загальновійськовому - тепер) пайку у післявоєнні роки.

1946 рік - енергетична цінність - 3158 ккал.; 1949 рік-3587 ккал.; 1967 рік-4112 ккал. 2002 рік - 4205 ккал.

Таким чином, із зростанням добробуту народу, збільшенням питомої ваги продуктів харчування у раціоні людини нашої держави постійно покращувався і склад продовольчих пайків у Збройних Силах. Збільшення кількості окремих продуктів у пайках (масло тваринне, цукор, яйця курячі, хліб пшеничний 1 сорту та інших) дозволило збільшити енергетичну цінність основних пайків. Продовольчі пайки видаються у вигляді гарячого харчування (котлове довольство), або продуктами на руки. У окремих випадках, передбачених керівними документами, замість належних військовослужбовцям пайків може сплачуватися грошова компенсація у розмірі вартості цих пайків, але не більше вартості загальновійськового пайку (спецпайку).

Продовольчі пайки поділяються на:

а) основні (загальновійськовий, льотний, морський, лікувальний, для ліцеїстів);

б) додаткові (офіцерський, спеціальний, для екіпажів літаків, військовослужбовців, які повинні із шкідливими умовами праці та додатковим фізичним навантаженням);

в) раціони харчування (сухі та бортові пайки).

Правом на безкоштовне отримання продовольчого пайка за рахунок держави, або оплатою його вартості користуються військовослужбовці та інші контингенти, які враховані у примітках до норм продовольчих пайків.

НОРМИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПАЙКІВ ДЛЯ КОНТИНГЕНТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Найменування продуктів харчування

Вид пайка і норма у гр. На 1 особу на добу

Загально-військов. Н.1

Льотний пайок Н.2

Морський пайок Н.З

Лікувальний пайок Н.5

1

2

3

4

5

Хліб із суміші жит. обдирного і пшен. борошна 1 с.

350

200

350

100

Хліб білий із пшен. борошна 1 с.

400

300

400

400

Борошно пшеничне 1 сорту

50

60

10

Борошно пшеничне 2 сорту

15

10

Крупа різна

120

30

75

30

Рис

30

35

30

Макаронні вироби

40

40

40

30

Крупа манна

20

М'ясо

200

300

200

200

М'ясо птиці

50

50

Ковбаси напівкопчені і м'ясокопченості

25

Риба

150

90

100

120

Жири тваринні топлені, маргарин

15

10

15

Олія

25

20

20

20

Молоко коров'яче

200

100

400

Масло тваринне

ЗО

60

50

45

Сметана

ЗО

30

Сир

30

30

Молоко незбиране згущене з цукром

20

Сир сичужний твердий

15

10

Яйця курячі, штук

2/тижд

1

4/тижд

1

Цукор

70

80

70

70

Сіль

25

20

20

20

Чай

1,2

1,2

1,2

2

Кава натуральна

2,5

1

Лавровий лист

0,2

0,2

0,2

0,2

Перець

0,3

0,3

0,3

0,3

Гірчичний порошок

0,3

1

0,3

0,3

Оцет

1

2

1

2

Томат-паста

6

10

6

6

Крохмаль картопляний

5

5

Желатин, або агар харчовий

0,5

Дріжджі

0,5

0,5

0,5

Картопля і овочі, всього, у тому числі:

900

900

900

900

Картопля

600

550

600

600

Капуста

130

120

130

120

Буряк

ЗО

ЗО

зо

40

Морква

50

40

50

50

Цибуля

50

50

50

40

Огірки, помідори, коріння, зелень

40

110

40

50

Фрукти сушені

20

20

ЗО

20

Фрукти свіжі, або сік фрукт, (плодово-ягідний)

50

200

Варення

5

Екстракти плодові і ягідні

3

Полівітамінний препарат - "Гексавіт", драже (видавати з 15.03 по 15.06)

1

1

1

Особливості нормування забезпечення військ продовольством у воєнний час

Норми продовольчих пайків, визначені наказом Міністра оборони на воєнний час, повинні забезпечити (за своїм складом, асортиментом продуктів, їх харчовою цінністю і можливістю урізноманітнити харчування) якісне і повноцінне харчування різних контингентів військовослужбовців на воєнний час.

У відповідності з потребою організму у харчових речовинах і енерговитратами військовослужбовців Збройних Сил умовно можна розділити на такі групи:

1 група - особи, праця яких не пов'язана з витратами фізичної енергії, або потребує невеликих фізичних зусиль (розумова праця і великі нервові напруження - диспетчери, оператори пультів управління; службовці, які працюють сидячи).

 1. група - особи, зайняті механізованою працею, обслуговуванням техніки (зв'язківці, телеграфісти, радіоелектронщики, медперсонал).

 2. група - особи механізованої праці із значними витратами фізичної енергії (водії, механіки-водії бойової та іншої техніки, плав склад кораблів, та інших суден і т. і.).

4 група - особи немеханізованої праці або частково механізованої, праця яких пов'язана зі значною витратою фізичних зусиль (плавсклад підводних яовнів, льотчики, піхота, особовий склад інженерних та розвідувальних підрозділів та інші).

Якщо в основу вимог щодо харчування цих груп покласти калорійний еквівалент, то ми будемо мати такі показники:

1. Асортимент продуктів продовольчого пайка для осіб 1-ї групи повинен забезпечити надходження в організм людини такої кількості харчових речовин (білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини), щоб загальна калорійність складала близько 3000-3100 ккал.

 1. Для осіб 2-ї групи - 3000-3500 ккал.

 2. Для осіб 3-ї групи - 3500-4000 ккал.

 3. Для осіб 4-ї групи - 4200-5000 ккал.

Слід зазначити, що фізіологічні норми харчування не повинні розглядатися, як постійні і незмінні величини. Необхідність удосконалення їх обумовлена, перш за все, зміною характеру праці та побуту, уточненням наукових даних про харчування, зміною структури продовольчих ресурсів і економічних можливостей держави.

Норми продовольчих пайків, їх призначення і характеристика забезпечення військовослужбовців та інших контингентів Збройних сил продовольством здійснюється за нормами продовольчих пайків воєнного часу, визначених наказом міністра оборони 1985 р. №0200.

За своїм складом (асортиментом і кількістю продуктів) і призначенням продовольчі пайки поділяються на:

основні - визначають асортимент / кількість продуктів, що належать до видачі на забезпечення однієї особи на добу;

додаткові - визначають асортимент і кількість продуктів харчування, що належать до видачі на харчування однієї особи на добу понад належних за основними нормами продовольчих пайків.

Продовольчі пайки за відповідними нормами особовому складу видаються:

 • військовослужбовцям - за рахунок держави;

 • працівникам і службовцям ЗС - за рахунок держави, або з оплатою повної їх вартості.

Продовольчі пайки (основні та додаткові) військовослужбовцям, працівникам і службовцям, а також іншим контингентам, які мають право на отримання цих пайків за рахунок держави або за плату, видаються у вигляді харчування через відповідні їдальні військових частин, кают-компанії кораблів, їдальні військової торгівлі або з польових засобів приготування їжі.

В окремих випадках особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, працівникам і службовцям військових частин, які не входять до складу діючої армії, за виключенням льотного складу авіації та плаваючого складу ВМС, дозволяється видача належних їм продовольчих пайків продуктами на руки.

Особам офіцерського складу, окрім плавскладу ВМС, додатковий офіцерський пайок (норма 1 д) дозволяється видавати продуктами на руки.

Списки військовослужбовців, працівників та службовців, яким дозволяється видача продовольчих пайків на руки, і строки видачі цих пайків щомісячно об'являються наказом командира військової частини.

Військовослужбовці, які тимчасово перебувають в інших військових частинах самостійно або у складі команд, харчуються за нормами, передбаченими для в/с. даної військової частини за виключенням норм 4 і 2 д. (для льотчиків).

Військовослужбовці, які знаходяться у відрядженнях або у відпустках, при неможливості забезпечення харчуванням у пунктах відрядження (відпустки), забезпечуються загальновійськовим сухим пайком (норма 1 с) або талонами на отримання харчування.

Курсанти військово-навчальних закладів, військовослужбовці, які навчаються в школах підготовки молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також курсанти (не військовослужбовці) училищ і шкіл спеціалістів плавскладу ВМС, за виключенням курсантів військових авіаційних училищ льотчиків і штурманів, весь період навчання (з дня зарахування їх курсантами і до закінчення навчання і оголошення їм наказу про присвоєння відповідних

військових знань або спеціальностей) забезпечуються харчуванням за нормами курсантського пайка.

Курсанти - льотчики до початку практичних польотів харчуються за нормою курсантського пайка, а під час практичних польотів і стажування у авіаційних військах до наказу про закінчення навчання і отримання військового звання і спеціальності - за нормами льотного пайка.

Після закінчення навчання з дня оголошення наказу про присвоєння курсантам військових звань або спеціальностей вони знімаються із забезпечення за нормами курсантського або льотного пайка і зараховуються на продовольче забезпечення на загальних підставах.

Військовослужбовці, що закінчили військово-навчальні заклади, на шлях прямування до місця призначення забезпечуються сухим пайком або талонами на отримання харчування через військово-продовольчі пункти.

Військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні у військових цивільних установах, у тому числі у санаторіях і будинках відпочинку МО, продовольчий пайок за місцем служби не видається.

Зібрання військовослужбовців у складі частини (підрозділу, команди), які харчуються за різними нормами, а умови для організації окремого їх харчування відсутні, з дозволу старшого начальника усі вони харчуються за нормою, по якій забезпечується команда більшої чисельності.

Військовозобов'язані, призвані по мобілізації на укомплектування військових частин, у тому числі і на посаді працівників і службовців, а також громадяни, які залучаються для виконання робіт, пов'язаних з відмобілізуванням Збройних сил, у випадках затримання на збірних та прийомо-передавальних пунктах військових комісаріатів більш, як на 7 годин, забезпечуються сухим пайком, передбаченим на заміну норм 2 ІЗ. Військовозобов'язаним (командам військовозобов'язаних), які забезпечувались на збірних і прийомо-передавальних пунктах сухим пайком, видаються атестати на продовольство.

Військовослужбовці, які страждають шлунково-кишковими захворюваннями, у стаціонарних умовах забезпечуються дієтичним харчуванням. їжа їм готується окремо за окремою розкладкою продуктів за залежними нормами з частковою заміною продуктів. Право на отримання дієтичного харчування військовослужбовці отримують згідно висновку медичного обстеження і наказу командира військової частини на строк до З місяців (по кількості - до 3% від чисельності особового складу військової частин, що знаходяться на котловому забезпеченні).

Військовослужбовці, що виконують роботи з особливо шкідливими речовинами, забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням за нормою 5 д і порядком, викладеним у примітці до цієї норми.

Військовослужбовці, які вибувають в іншу військову частину для подальшого проходження служби, а також у відрядження (відпустку), на шлях прямування з урахуванням часу знаходження в дорозі отримують сухий пайок за нормою 1 с і талоном на отримання харчування, про що робиться запис у продовольчому атестаті.

Військовослужбовці, що відбувають арешт у дисциплінарному порядку на гауптвахті, забезпечуються харчуванням за нормою. Зарахування їх на забезпечення - згідно продовольчого атестату.

Норми продовольчих пайків

Найменування

Планується

Норма в гр. На 1 чол. На добу

продуктів харчування

Норма

Норма

Норма

Додаткоф

Сухий пайок

№1

№2

№3

Пайок

За НІ

За Н-2,3

1

2

3

4

5

6

7

8

\ Хліб пшеничний обойний

800

850

750

700

, Борошно

10

10

10

10

і Крупа різна

140

140

120

100

Макаронні вироби

30

35

20

20

1 М'ясо

170

220*

120**

100

Риба

-

-

100

100

Жири тваринні (кулінарні)

30

40

25

20

Олія

20

10

20

20

Цукор

40

45

35

35

20

90

20

Сіль харчова

25

25

25

25

Чай

1

1

1

1

2

2

Лавровий лист

0,1

0,1

0,1

0,1

Перець

0,3

0,3

0,3

0,3

Гірчичний порошок

0,3

0,3

0,3

0,3

Оцет

2

2

2

2

Томатна паста

6

6

6

6

Картопля та овочі,

всього

800

800

800

1000

У т.ч. — картопля

550

550

550

700

Капуста св. або

квашена

120

120

120

170

Буряк столовий

30

30

30

30

Морква

40

40

40

40

Цибуля

30

30

30

30

Огірки, помідори

30

30

30

30

Вага дободачі, кг

2,07

2,2

2,0

2,1

Масло тваринне

30

Печиво

20

Консерви овочеві закусоч.

70

Або консерви рибні

40

Сухарі з борошна пш. Об.

600

Консерви м'ясо-рослинні

550-530

250-265

Консерви м'ясні

250

125

ПРИМІТКИ ДО НОРМ:

Норма №1 При наявності ресурсів риби на заміну 220 г м'яса видавати 150 г м'яса і 100 г риби.

Норма №2 При відсутності риби і наявності ресурсів м'яса 100 г риби замінюють на 67 г м'яса.

Контингенти, які забезпечуються нормою №1 за рахунок держави за виключенням тих, що отримують продовольство за іншими нормами:

а) військовослужбовці бойових частин і з'єднань (включати тил з'єднання) діючої армії;

б) військовослужбовці бойових частин і з'єднань РВСП, військ ППО;

в) військовослужбовці частин і з'єднань ПДВ (аеромобільних), спеціального призначення, ДШЗ і частин розвідувально-десантних підрозділів СВ.

Додатково до норми за рахунок держави видавати ЗО г сала-шпиг або масла тваринного і 50 мг вітаміну "С" на 1 чол. на добу, перелічених у п. "В";

г) військовослужбовці ІТСАв, які постійно працюють на аеродромах, полігонах, технічних і стартових позиціях по безпосередньому обслуговуванню літальних апаратів за переліком посад, вставлених наказом МО на мирний час;

д) військовослужбовці ОРПВ;

є) курсанти, слухачі, ад'юнкти і викладачі вищих та середніх ВНЗ з числа ІТСАв - у період практики, стажування на посадах по перечню МО у порядку п. "Г" примітки;

ж) офіцерський склад, прапорщики, мічмани і в/с НС підрозділів технічного обслуговування кораблів-екранопланів;

з) вихованців штатних військових оркестрів і вихованців в/ч, у яких військовослужбовщ забезпечуються продовольством по цій нормі.

Контингенти, що забезпечуються за нормою №2 за рахунок держави:

а) військовослужбовці штабів, ТЧЗ, підприємств, установ і організацій діючих оперативних командувань (операційних направлень), корпусів, ВМС і їх баз, за виключенням тих, що отримають продовольство за іншими нормами;

б) військовослужбовці навчальних шкіл, загонів і центрів ВМС;

в) офіцерський склад, прапорщики (мічмани) ГШ ЗС, штабів видів ЗС, штабу тилу МО, за виключенням тих, що отримують продовольство за іншими нормами;

г) військовослужбовці ТЧУ РВ, військ ГШО, які не входять до складу бойових з'єднань;

д) постійний офіцерський склад вищих і середніх ВНЗ, за виключенням тих, що отримають продовольство за іншими нормами;

є) військовослужбовці гідрографічних експедицій, загонів, партій ВМС під час виконання гідрографічних робіт на морі і на узбережжі;

ж) працівників і службовців штатних екіпажів суден забезпечення ВМС, що не входять до складу діючих частин і з'єднань ВМС;

з) вихованців штатних військових оркестрів і вихованців в/ч, в яких в/с забезпечуються продовольством по цій нормі.

Контингенти, що забезпечуються за нормою №3 за рахунок держави:

а) військовослужбовці в/ч, з'єднань, штабів, управлінь, ВНЗ, підприємств, установ і організацій, які не входять до складу діючої армії, за виключенням тих, що отримують продовольство за іншими нормами; (хто відмобілізовується, переформується та інше);

б) штатних працівників і службовців військово-санітарних потягів летючок);

в) штатних працівників і службовців плавмайстерень (суден) зберігання запасів, електростанцій, суден забезпечення, які не входять до складу діючих |частин ВМС - при відриві цих суден від берега, знаходження їх у плаванні або пунктах розосередження базування (при умові перебування працівників і службовців на судні);

г) громадяни, які призвані на військову службу по мобілізації або згідно чергового призову, - з дня прибуття їх на збірні пункти військових комісаріатів до дня прибуття у військову часину;

д) громадяни, які залучаються у відповідності до рішення уряду для виконання тимчасових робіт, пов' язаних з відмобілізуванням ЗС або приведення їх у бойову готовність ПОВНУ;

є) військовозобов'язані, призвані на посади працівників і службовців, - на шляху прямування (в дорозі) від військкомату до пунктів дислокації в/частин, кораблів, з'єднань, штабів, управлінь, ВНЗ, підприємств, установ і організацій ЗС і ВМС;

ж) команди плавзасобів, мобілізованих на час виконання робіт по забезпеченню бойової діяльності ВМС;

з) музикантських вихованців штатних військових оркестрів і вихованців в/частин, в яких в/службовці забезпечуються продовольством за цією нормою.

Сухим пайком (норма 1 с) на заміну основних і додаткових пайків за рахунок держави забезпечуються:

а) особовий склад, який забезпечується за нормою №1, коли приготування гарячої їжі неможливе, за виключенням осіб, які отримають сухий пайок за іншими нормами;

б) особовий склад, який отримує продовольство за нормами №2 і 3, а також особовий склад на період знаходження у відрядження або у відпустці. У цьому випадку видають консервів м'ясо-рослинних 250-265 г (1 банка) замість 500-530 г, а консервів м'ясних - 125 г замість 250 г;

в) особовий склад, що діє у тилу противника (ПДВ, АемВ, ДНІВ – у період десантування), до сухого пайка додатково отримує: ніж консервний |портативний, 40 г сухого пального і 10 шт. сірників водоповітростійких.

При заміні консервів м'ясо-рослинних (для тих, хто забезпечується за [нормами №2 і 3) на консерви м'ясні видається 125 г. м'ясних консервів плюс 169 г. за м'ясо-рослинні. Усього 294 г. консервів м'ясних.

Додатковий офіцерський пайок норма №1д.

Печиво - 20 г.

Консерви рибні - 40 г.

Масло тваринне - ЗО г.

Цукор - 20 г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]