Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
201767_0CF6C_shpargalka_kanonicheskoe_pravo_ukr....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
797.7 Кб
Скачать

1.Монотеїстичні релігії. Загальна характеристика та географія поширення 2.Зародження та загальна характеристика іудаїзму 3.Зародження та загальна характеристика буддизму 4.Зародження та загальна характеристика християнства 5.Філософські джерела християнства 6.Зародження та загальна характеристика мусульманства 7.Предмет, методологія та принципи канонічного права. 8.Система канонічного права. 9.Зв’язок з іншими галузями права та місце канонічного права в системі права. 10.Співвідношення канонічного та церковного права 11.Джерела іудейського права 12.Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в іудаїзмі 13.Кримінальне право в іудаїзмі 14.Джерела мусульманського права 15.Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в мусульманському праві 16.Кримінальні відносини в мусульманському праві 17.Течії та основні доктрини буддизму 18.Роль буддизму в формуванні східної традиції права 19.Роль християнства в формуванні західної традиції права 20.Східна та Західна традиції канонічного права. 21.Вивчення канонічного права в історії юридичної науки. 22.Рецепція римського права та схоластичний метод дослідження. 23.Виникнення європейських університетів. 24.Суб’єкти та об’єкти канонічного права 25.Біблія як генетичне джерело канонічного права. Структура, зміст та загальна характеристика 26.Система джерел канонічного права, ієрархія норм. 27.Загальні та особливі джерела канонічного права. 28.Донікейські християнські джерела 29.Вселенські собори. Поняття, цілі проведення та значення в канонічному праві 30.Великий розкол (Велика схизма) 1054 р. Причини та наслідки 31.Джерела права православ’я 32.Номоканони та Кормчі книги. Структура, зміст та роль в канонічному праві 33.Правовий статус церковного суду. 34.Джерела права католицизму 35.IV Латеранський собор. Його роль в формуванні канонічного та світського права Європи 36.Кодекс канонів східних церков. Загальна характеристика та значення. 37.“Папська” революція і нове канонічне право 38.Основні положення та джерела права протестантизму 39.Течії в протестантизмі 40.Юридичний статус церкви 41.Соціальне вчення церкви 42.Канон, догмат, доктрина 43.Основні догми християнства, Символ віри в католицтві та православ’ї 44.Таїнства в католицизмі, православ’ї та протестантизмі 45.Санкції за канонічним правом 46.Поняття церковного сану та порядок його набуття 47.Поняття, види та правовий статус церковних посад 48.Канонізація та беатифікація служителів церкви 49.Поняття, види та організація монастирів. Система монастирського управління. Монашеські та військово-монашеські ордени 50.Адміністративно – територіальний поділ церкви 51.Повчальна функція церкви. Роль церкви в формуванні європейської системи освіти 52.Правовий статус церковного майна 53.Взаємовідносини церкви та держави. Теорії, правове забезпечення, історична еволюція 54.Устрій та правове становище Католицької церкви 55.Устрій та правове становище Православної церкви 56.Особливості сучасної судової церковної влади. Церковно-судові інстанції. 57.Інквізиція і судовий процес 58.Конституційні засади розвитку системи канонічного права 59.Укладення шлюбу в канонічному праві 60.Порядок припинення шлюбу за нормами канонічного права 61.Цивільні відносини в канонічному праві 62.Кримінальні відносини в канонічному праві 63.Розмежування понять «злочин» та «гріх» 64.Вплив канонічного права на формування правової системи сучасної України

1.Монотеїстичні релігії. Загальна характеристика та географія поширення

Монотеї́зм (від грец. μόνος monos – "єдиний" + θεός theos – "бог"; єдинобожжя) - віра в одного Бога, що на відміну від генотеїзму або політеїзму виключає існування інших божественних істот. Зазвичай монотеїсти приписують Богу риси досконалості, такі як всемогутність, всюдисущність, всезнання, а також найвище благо в етичному розумінні.

Визнаними монотеїстичними релігіями вважають три абрамічні релігії: юдаїзм, християнство та іслам, а також новіші, що з’явилися на їх ґрунті - сикхізм, растафаріанство, бабізм i бахаїзм. Ідея єдиного Бога також присутня у зороастризмі та більшості різновидів індуїзму.

Монотеїзм в юдаїзмі

Старовинна релігія ізраїльтян у часи Мойсея, була ймовірно генотеїстичною. Яхве був єдиним богом євреїв, але інші народи мали своїх богів, наприклад Ваал вважався богом ханаанців. Тому перша заповідь декалогу Мойсея звучить «Хай не буде тобі інших богів передо Мною».

Релігія Моїсея є значним кроком вперед у духовному й етичному розвитку людства. На відміну від релігій великих держав тієї епохи, таких як Єгипет, Вавілон чи Греція, мойсейова віра була вільна від аморальних міфів та жорстоких ритуалів. Яхве ставив своїм прихильникам високі етичні вимоги. У пізніший період юдаїстична концепція еволюціонувала. Яхве стає володарем Всесвіту, який обрав євреїв серед інших народів щоб підготувати ґрунт для приходу Месії.

Юдаїзм забороняє почитати зображення Бога, щоб підкреслити його нескінченну могутність та відрізнити його від язичницьких богів. Прихильники юдаїзму вважають обов'язком любити Бога, хоча найважливішим є страх перед його гнівом. Ім'я Бога (записуване тетраграмою JHWH) вважається настільки святим, що людині не дозволяється його й вимовляти.

Монотеїзм у християнстві Тринітарна концепція

Докладніше у статті: Трійця

Переважна більшість християнських віросповідань є монотеїстичною і сповідують концепцію Трійці. Християнський монотеїзм формувався в юдейському оточенні і значною мірою в опозиції до юдаїзму фарисеїв. Пізніше християнство зазнало впливу грецької філософії.

Вчення Христа включає монотеїстичну концепцію універсального Бога — люблячого Отця всього людства. Людина винна Богові довіру, любов і вдячність, а також зобов'язана любити інших людей як дітей Божих.

За тринітарною концепцією Ісус є одвічним і єдиним Богом (а також і Сином Божим), який прийняв людський образ повністю зберігаючи божественну, щоб визволити людство від гріху. Особиста віддача і присвята Ісусові є мотивом поведінки християнина. У визволенні людини від гріха допомагає Дух Святий, окреслений як Дух правди і життя, що стверджує людей у вірі, надії та любові. Три Божі особи вважаються рівними, нероздільними й однаковими у своїй природі, хоча і є трьома різними особами, тому окреслюється Бог як «у трійці єдиний».

Антитринитарна концепція

Антитринитарна концепція відкидає вчення про святу трійцю, вважаючи що вона не має достатнього обґрунтування у Святому письмі та недостатня до повного розуміння Божого об'явлення, зокрема Нового заповіту. Антитринитаристи поділяють юдейську концепцію Бога, який посилає Ісуса бути своїм земним намісником. За єврейською традицією шаліаху [1] Месія може промовляти та бути описаним так, якби був самим Богом, проте він є лише представником Бога. Сучасні антитринитаристи висловлюють різні погляди на природу Бога та Ісуса. Широко інтерпретуючи біблійну заборону створення зображень Бога, частина з них намагається визначити Бога як трансцедентне буття, позачасове й нематеріальне, що присутнє у кожній людині. Для них Бог залишається загадкою, що неможливо описати у формалізованій формі, а характер пізнається лише через Боже об'явлення, тобто Біблію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.