Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А.Н.Чанишев-Курс лекцій з античної філософії.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Як виникла філософія

Філософія виникла як розвязання суперечності між ХМРСК і інтелектуальною діяльністю людини, пов'язаною з вирішенням реальних задач життєзабезпечення роду і племені.

Розвязання цієї суперечності полягало в тому, що дотепер обмежений вузькими рамками практичних завдань інтелект вторгається у сферу світогляду й інтелектуалізує його. Так виникає філософія як інтелектуальний світогляд. Філософія успадковує від міфології як світогляду настанову на великі питання, а від інтелекту – настанову на їх вирішення логічними засобами.

Ця інтелектуалізація не зводилась, як думають деякі дослідники філософії, до однієї лише зміни форми світогляду шляхом заміни образів на поняття, концептуалізацією міфологічних образів, перекладом світогляду з мови міфології на мову філософії, притому навіть таким, що завжди можливий зворотний переклад.

Ні, виникнення філософії було не тільки формальним, а й змістовним переворотом у духовній культурі. Думка про генетичний первень була доповнена думкою про первень субстанціальний. І це відбулося саме в зв'язку з генезою філософії. З'являється нова проблематика, наприклад проблема пізнання світобудови. З'являється ідея невблаганної безликої об'єктивної необхідності.

Чому виникла й навіщо потрібна філософія

Філософія виникає тому, що новий рівень суспільного життя, новий рівень знання, нові суспільні рухи породили потребу в новому виді світогляду, який більше відповідав би новому етапу в розвитку суспільства, ніж міфологія. Нові верстви населення повинні були підірвати престиж міфології.

Для Аристотеля філософія – гра. Філософія – надбання вільної людини, яка існує сама для себе, а не для іншого, як раб. Філософія виникає для найкращого проводження часу. Однак вплив філософії бував і трагічним. Відомо, що якийсь Клеомброт, прочитавши працю Платона «Федон» і прийнявши її всерйоз, кинувся в море (См. Платон. Соч. в 4-х томах. Т.2. С.498-499). Після лекцій александрійського філософа Гегесія багато слухачів кінчали самогубством. Ми ж скажемо, що філософія виникає для задоволення суспільної потреби в новому світогляді.

20

Коли виникає філософія

Профілософія – лише необхідна, але недостатня умова генези філософії. Це тільки можливість філософії. Щоб вона стала дійсністю, необхідні сприятливі економіко-соціально-політичні умови і передумови. Необхідна соціальна потреба у філософії як новому виді світогляду.Тому варто відповісти на запитання, коли, тобто в зв'язку з якими змінами в суспільному житті, виникає філософія.

Раніше доводилося читати, що філософія виникла разом із виникненням класового суспільства й відокремленням розумової праці від фізичної. Ці дві великі історичні події дійсно сприяли генезі філософії. Але історія показує, що ці події мали місце задовго до виникнення філософії. Тому економічні, соціальні й політичні умови генези філософії варто конкретизувати.

У ранньокласових суспільствах «віку бронзи» філософії ще не було, а була тільки профілософія. Міфологічний світогляд, ставши частиною державної релігії, почав «теоретично» обслуговувати крайню соціальну нерівність, характерну для суспільств і держав «бронзового віку». Доступ інтелектові туди був закритий самою державою.

Насправді філософія виникає не з виникненням класового суспільства, а на певному щаблі його розвитку, на початку «віку заліза».

Цей «вік» починається не відтоді, коли людина пізнала залізо і стала ним користуватися. Метеорне залізо як пластичний при нагріванні «камінь» було відоме здавна. Потім навчилися виплавляти залізо з руди, додавати йому твердість обвуглецьовуванням. Обвуглецьовування було відкрито в XV ст. до н.е. хетами. Однак залізні знаряддя набули значного поширення в Середземномор'ї лише до кінця VI ст. до н.е. Те ж саме можна сказати і про Древній Китай, і про Древню Індію. Поява в Китаї сохи з залізним сошником революціонізувала місцеве сільське господарство. Поява залізної зброї та засобів захисту демократизувало армію, тому що залізо набагато дешевше від бронзи і було доступне й небагатим верствам населення.

Таким чином, «залізний вік» починається лише з витіснення залізними знаряддями праці та війни бронзових знарядь.

Велике значення для генези філософії мало виникнення монети як закінченої форми грошей. До цього існували предметні гроші, де споживча вартість не була відділена від мінової. Монета ж – утілення мінової вартості, абстрактної праці.

Монета – єдина абстракція, яку можна відчути на дотик.

21

Поширення монетного обігу, що проникає в усі куточки суспільства, слугувало розвитку здатності до рахунку, а рахунок – первісна діяльність інтелекту. Поширення монети – предметної абстракції – сприяло розвитку абстрактного мислення навіть на рівні повсякденної і масової свідомості.

Важливу роль відіграє боротьба класів. Філософія виникає як світогляд нових верств міського населення, котрі борються з тими, хто обґрунтовував своє право на владу і привілеї, виходячи з міфологічного світогляду. Наприклад, у Греції евпатріди (шляхетні) посилалися на те, що їх рід ішов від того чи того «героя», один із батьків якого – бог або богиня. Ясно, що в нових верствах з'явилася соціальна потреба в новому світогляді, який відсував би міфологічний світогляд на задній план і відповідав би рівневі знань цих верств.

Отже, філософія виникає тоді, коли починається «залізний» вік, який збільшує силу людини: коли гроші досягають монетної форми, що сприяло розвитку абстрактної свідомості, й коли з'являється соціальна потреба в новому світогляді, котрий більше відповідав би новим формам життя, ніж міфологічний світогляд.