Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД 1-3 тема.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
512 Кб
Скачать

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління План

  1. Роль і значення аналізу господарської діяльності в системі управління підприємством.

  2. Зміст, предмет та завдання аналізу господарської діяльності.

  3. Основні принципи аналізу господарської діяльності.

  4. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Рекомендовані джерела:

Основні:1, 4

Додаткові: 2, 6, 15

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 2, 5

Міні-лексікон: аналіз, фунції управління, аналіз господарської діяльності, принципи аналізу господарської діяльності, предмет та об’єкти аналізу, завдання АГД, ринкові умови.

  1. Роль і значення аналізу господарської діяльності в системі управління підприємством

здійснюється на підприємствах (фірмах) щоденно, щодекадно й щомісячно з метою контролю за ходом виробництва й здійснення оперативного керівництва різними ділянками підприємства

передбачає всебічне вивчення взаємопов’язаних технічних, організаційних та економічних факторів для обґрунтування оцінки господарської діяльності підприємства та визначення основних напрямів розвитку даного виробництва

ФУНКЦІЇ

Постановка проблеми і мети рішення проблемної ситуації

Формування обмежень та критеріїв щодо прийняття рішення

Формування задач

Виявлення альтернатив досягнення мети

Розробка моделі рішення

Опис можливих станів зовнішнього середовища та оцінка ймовірності їх виникнення

Виявлення та оцінка результатів реалізації альтернатив у конкретних умовах зовнішнього середовища

Виявлення відповідності результатів меті, що поставлена

Порівняння альтернатив за ступенем відповідності меті, що поставлена, та вибір оптимального варіанта рішення

Функції аналізу господарської діяльності в системі управління

Визначення відповідності стану економічної системи її цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям

Встановлення причинно-наслідкових змін економічної системи, кількісне і якісне вимірювання впливу факторів на цю зміну і розвиток

Виявлення невикористаних можливостей зміни і розвитку економічної системи, обґрунтування механізму їх мобілізації

Місце для заповнення: