Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД 1-3 тема.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
512 Кб
Скачать
  1. Зміст, предмет та завдання аналізу господарської діяльності

Реальна господарська діяльність, яка характеризується сукупністю економічних відносин у зв’язку з виробничо-фінансовими ресурсами, навколишнім природним середовищем та соціально-політичною атмосферою, що знаходить своє відображення через систему економічної інформації

Предмет аналізу господарської діяльності

Діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат

Причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ та процесів в діяльності підприємства

Місце для заповнення:

  1. Основні принципи аналізу господарської діяльності

кожен об’єкт, що вивчається розглядається як складна динамічна система, яка складається з низки елементів

потребує охоплення всіх сторін діяльності, вивчення причинних залежностей в економіці підприємства

глибоке пізнання об’єктивної реальності функціонування економічної системи, дії об’єктивних факторів її зміни і розвитку, застосування наукової методики та організації аналітичних досліджень

безпосередня цільова участь досліджень економічного аналізу на конкретну практику та результативність у досягненні поставленої мети

вміння швидко та чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення і впроваджувати їх в життя

участь в аналітичному процесі широкого кола зацікавлених осіб, а не лише спеціалістів-аналітиків, доступність, прозорість, переконливість висновків і пропозицій

визначення пріоритетів у досягненні поставленої мети, черговості виконання заходів, спрямованих на цільову зміну і розвиток економічних систем

Затрати на проведення аналізу повинні давати багатократний ефект

Місце для заповнення: