Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
politologia_ekz2012.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
579.58 Кб
Скачать

1. Предмет політології, її зміст і методи.

Сама назва “політологія” вказує на те, що це показ особливої сфери життя суспільства – політики. А політика з’являється тоді, коли з’являється інтерес різних груп. Вона враховує ці інтереси, спільно домагаємося вирішення інтересів.

Однозначної щодо предмету політології немає. Існує щонайменше три погляди на визначення політології:

І. погляд: політологія як наука існує з іншими політичними науками.

ІІ погляд: політологія – рівнозначна соціології.

ІІІ погляд: політологія інетегративна наука, користується всіма науками, вбирає досягнення акомулює об’єктивну картину.

Існування таких галузей знання як політична філософія, політична психологія, політична антропологія, політична соціологія, начебто посилює сумніви щодо існування самостійної науки політології. Але ототожнювати політологію, наприклад, з соціологією не можна хоча б тому, що політична соціологія вивчає відношення між суспільством і державою, між соціальним устроєм і політичними інститутами, не аналізуючи їх як такі. Політологія займається переважно інституційним аспектом політики, устроєм і діяльністю держави усього механізму політичної влади.

Отже, політологія – це наука про політику, її взаємозв’язок з людиною і суспільством.

Політологія – це сукупність політичних знань, яку виробляють усі науки. Політологія має бути проблемною наукою. предметом має бути як теоретичні проблеми, так і аналіз живої практики, дослідження проблем, які виникають у наслідок зіткнення різних інтересів у межах держави.

В політології вчені виділяють три групи методів :

1) методи побудови політичної теорії;

2) методи емпіричного дослідження;

3) власне методи політичної науки.

В свою чергу до власне методів політичної науки належать;

1. Соціологічний підхід – передбачає виявлення залежності політики від суспільства.

2. Біхевіористистський – вивчає політологію шляхом конкретного дослідження різноманітної поведінки окремих осіб, груп.

3. Антропологічний – вимагає вивчення зумовленості політики не соціальними факторами, а природою людини.

4. Нормативно-цілісний – з’ясовує значення політичних явищ для суспільства і особи з точки зору загального блага і справедливості.

5. Системний – політика сприймається як складний організований організм, що перебуває у взаємодії з навколишнім середовищем.

6. Психологічний – має на увазі не людину взагалі як представника роду, а як конкретного індивідуума.

7. Соціально-психологічний – досліджує психологічний характер соціальних груп, етносів.

8. Критико-діалектичний – йдеться про аналіз політичних явищ шляхом виявлення внутрішніх протиріч як джерела саморуху політики.

9. Порівняльний метод – передбачає зіставлення однотипних політичних явищ (політичних систем, політичних функцій) для виявлення їх спільних і специфічних рис.

Значно поширений у сучаній політології порівняльний метод у ній виділяється спеціальна галузь знання – порівняльна політологія (наприклад, політичні світові системи: англо-американська, європейсько-континентальна, східна, тощо)

2. Місце політології в системі наук про політику. Закони категорії науки

В системі наук про політику політологія посідає центральне місце, уявляється як складна наукова система, що складається із теоретичних наук, наукових дисциплін і емпіричних досліджень. на периферії політології знаходиться політ. соціологія, політ. філософія, політ. історія, географія, антропологія.

Енциклопедичний словник з політології репрезентує політологію за такою схемою:

1 Теоретичні науки, виділені окремою галуззю за критерієм предмета дослідження.

2. Науки, згруповані за типом дослідження:

а) політична соціологія,

б) політична психологія,

в) політична антропологія

3. Емпіричні науки (про організацію влади, прийняття рішень, роботи апарату)

Так, політико-філософське знання виконує дві аналітичні функції пізнання найглибших основ політики та її феноменів їх моральний етичний аналіз із позицій існуючого і належного.

Політична соціологія описує і пояснює реалії політичної поведінки. Так соціологія виступає, як нейтральна наука, результати якої можуть використовувати всі люди, незалежно від соціально-політичних інтересів.

Емпірична політологія передбачає конкретну лінію поведінки, політичні стратегії, які дозволяють досягнути мети.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]