Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_obschaya_chast_grazhdanskogo_prava.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
552.45 Кб
Скачать

Модуль 4.

Тема 20. Авторське право і суміжні права

Теоретичні питання до теми:

  1. Поняття авторського права.

  2. Нормативно-правове регулювання авторського права та суміжних прав.

  3. Об'єкти і суб'єкти авторського права.

  4. Співавторство. Виникнення авторського права.

  5. Особисті немайнові та майнові права автора, строки їх чинності та наслідки припинення.

  6. Поняття та види суміжних прав.

  7. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.

  8. Порушення авторських і суміжних прав: порядок і способи їх захисту.

Практичні завдання до теми:

1. Сомов та Орлов, працюючи кравцями, створили схематичні малюнки-креслення, які були використані при пошитті жіночих шуб ТОВ «Ш». Через рік Сомов та Орлов почали вимагати від керівництва ТОВ «Ш» укладення з ними договорів про дозвіл на використання їх малюнків. Свою вимоги вони аргументували тим, що на всі твори авторське право належить безпосередньо їх авторам.

Керівництво ТОВ «Ш» звернулося за консультацією до юриста, який пояснив, що вимоги Сомова та Орлова безпідставні, так як при укладенні трудових договорів Сомов та Орлов погодились, що право на використання всіх творчих результатів їх праці належить ТОВ «Ш».

Чи вірна відповідь юриста?

2. Слонов купив біля метро картину невідомого художника та зробив з неї декілька копій. Ці копії Слонов виставив для продажу у художній галереї без вказівки на те, що це копії. Через тиждень до нього зателефонував Попов, який сказав, що він є автором оригіналу, випадково побачив роботи Слонова й вимагає негайної компенсації майнової шкоди та публічних вибачень Слонова, оскільки копії зроблені неякісно і взагалі він на створення копій дозволу не давав. Слонов відповів, що він придбав картину Попова, на який були відсутні позначки про авторство, він є її власником й має право робити з неї копії. Попов подав позов до суду.

Підготуйте проект судового рішення.

3. В обласній філармонії міста Н. 20 жовтня 2014 року мав відбутися концерт відомого оперного співка Зотова. Місцева телекомпанія звернулась до адміністрації філармонії з проханням транслювати концерт Зотова в онлайн-режимі на великому екрані на центральній площі міста. Адміністрація філармонії відповіла згодою та дозволила телекомпанії встановити у залі транслюючу апаратуру. Зотов, дізнавшись про це напередодні концерту, заявив адміністрації філармонії, що він відмовляється виступати, оскільки були грубо порушені його права як виконавця. Адміністрація філармонії звернулась за юридичною допомогою до фахівця в галузі права.

Підготуйте проект відповіді фахівця в галузі права.

  1. Складіть схему об’єктів та суб’єктів авторського та суміжних прав.

5. Письменник Кротов звернувся з позовом до суду, у якому зазначив, що вчителькою 1-В класу загальноосвітньої школи № 1 міста Н. при підготовці навчальної презентації до уроку природознавства «Мій рідний край» були використані ілюстрації та частини тексту з книги письменника «Зорі» без його на те згоди. Кротов вважає наведене плагіатом та вимагає відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Яке рішення має прийняти суд?

6. Чи може бути визнано об’єктом авторського права:

- дипломний виступ студента хореографічного училища;

- фотографію картини відомого художника;

- збірник тез наукової конференції;

- глиняний глечик, розмальований петриківським розписом.

Рекомендована література:

1. Афанас’єва К. О. Авторське право: Практ. посіб. - К.: Атака, 2006. - 224 с.

2. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті. - К.: Школа, 2004. - 144 с.

3. Ланцик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фран. - М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

4. Линет Оуэн. Приобретение и продажа авторских прав на лите­ратурные произведения. - М.: Статут, 2000. - 215 с.

5. Яркіна Н. Є. Суміжні права в авторському праві: автореф. ... канд. юрид. наук. – Харків, 2000.

6. Чурпіта Г.В. Окремі аспекти авторського права на твори образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 9-13.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]