Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pedagogika.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
275.97 Кб
Скачать

Смінарсько-практичне заняття 1

Тема: Наука та мистецтво виховувати

Завдання

семінарського заняття:

 • закріпити знання студентів про сутність виховання та актуальні проблеми педагогічної науки;

 • вчити студентів змістовно розкривати зміст теоретичних положень педагогіки, встановлювати міжпредметні зв’язки;

 • вчити висловлювати власну думку з визначених питань, науково її обґрунтовувати;

 • привчати студентів уважно слухати відповіді однокурсників, коректно аналізувати та доцільно доповнювати;

 • вчити студентів організовувати опитування за попереднім матеріалом теми (актуалізація знань).

І. Опрацювання теоретичних питань:

 1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.

 2. Предмет, завдання, функції педагогіки.

 3. Основні категорії педагогіки.

 4. Педагогіка в системі інших наук, сутність взаємозв’язку.

 5. Напрями зарубіжної педагогіки.

 6. Сутність науково-педагогічних досліджень.

 7. Методи науково-педагогічного дослідження.

 8. Логіка науково-педагогічного дослідження.

Для самостійного вивчення питання „Напрями зарубіжної педагогіки” ознайомтесь з розділом „Педагогіка як наука, її становлення і розвиток” підручника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 9–23.) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Напрями зарубіжної педагогіки

Характерні ознаки

1

2

3

Практичні завдання:

1. Аналізуємо, розмірковуємо, робимо висновки:

 • К.Д.Ушинський писав: „Мистецтву виховання властива та особливість, що майже всім воно здається справою знайомою і зрозумілою, а декому навіть справою легкою. І тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично і практично. Майже всі визнають, що виховання вимагає терпіння; дехто гадає, що для нього потрібні природні здібності, уміння та навички. Але дуже мало тих, хто прийшов до переконання, що крім терпіння, природних здібностей та навичок, необхідні ще й спеціальні знання.”

Методична вказівка

 • Визначте, про які саме спеціальні знання говорив видатний педагог?

 • К. Д. Ушинський вказував на те, що „коли педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна пізнати її перш за все в усіх відношеннях”. (К. Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Пед. соч. в 6 т. – М.: 1990. Т. 5,С. 15).

Методична вказівка

 • Поясніть, що необхідно знати про дитину педагогам і батькам аби успішно її виховувати?

 • Які науки, на вашу думку, сприяють формуванню знань педагога про дитину?

 • На думку М.І.Пирогова, в педагогіці, яка виведена на рівень мистецтва, як і в будь-якому мистецтві, не можна міряти всіх діячів однією міркою, не можна закабалити їх в одну форму. Але з іншого боку, не можна і допустити, щоб ці дії були абсолютно довільними, неправильними і діаметрально протилежними.

Методична вказівка

 • Дайте аргументоване пояснення цієї думки видатного просвітителя.

 • У педагогіці поширеними є поняття: „педагогічний ідеал” та „творча індивідуальність педагога”.

Методична вказівка

 • Поясніть зміст цих понять. Яким є ваш педагогічний ідеал? Про кого із своїх шкільних учителів ви могли б сказати як про творчу індивідуальність? В чому проявлялась педагогічна творчість ваших учителів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]