Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Spetsmetodiki_Ya_i_Ukrayina.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
216.06 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра дошкільної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

нормативної навчальної дисципліни

«СПЕЦМЕТОДИКА: Я і УКРАЇНА»

Укладач: ст. викладач Мороз-Рекотова Л.В.

Напрям

0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Спеціальність

Курс, семестр, форма навчання

6.010105 «Корекційна освіта»

IV курс, VІІІ семестр,

денна форма навчання

Загальна кількість годин, кредитів

60/2

Змістових модулів

Лекцій

Практичних занять

Лабораторних занять

Самостійна робота

Індивідуальні заняття

Тижневих годин

Вид контролю

4

12

12

36

залік

2015 Р. Зміст

Змістовий модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ В КУРСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ……………………………………...

3

Тема 1. Суспільствознавча складова програми «Я і Україна»……….…................

3

Тема 2. Природнича складова програми «Я і Україна»……………….…………...

5

Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ В КУРСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ………………………..………………………………..

8

Тема 1. Особливості формування уявлень про світ в курсі початкової школи…..

8

Тема 2. Соціокультурні виміри людського життя...…………………...…………...

10

Змістовий модуль 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ В КУРСІ «Я І УКРАЇНА» ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ………………………………………………………….

12

Тема 1. Душевне життя та духовність людини …………….……………………..

12

Тема 2. Людина і природа…………………………………………………………..

14

Змістовий модуль 4. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В КУРСІ «Я І УКРАЇНА» ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ…………..…………...…...

17

Тема 1. Людина в системі національних і загальнолюдських цінностей ………..

17

Тема 2. Людина серед людей ………………………………………...……………..

19

Питання до заліку з курсу «Я і Україна».......……………………………………

23

Розподіл балів, які отримують студенти ………………………………………...

25

Змістовий модуль 1. Особливості формування уявлень про світ в курсі початкової школи

Тема 1. Суспільствознавча складова програми «я і україна»

Лекція 1.1. (2 год.)

План

1. Предмет та завдання спецметодики «Я і Україна» освітньої галузі «Громадянська освіта».

2. Цілі і цінності сучасної шкільної освіти (галузь «Громадянська освіта»). Загальні цінності ХХІ ст.

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні про цінності громадянського виховання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]