Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MetodichkaFDCP.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
838.66 Кб
Скачать

Рівні підприємницького ризику виробничо-комерційної діяльності суб’єктів підприємництва

Величина

операційного важеля

Рівень підприємницького ризику

до 3

Низький. Малоризиковий, консервативний тип виробничо-комерційної діяльності

від 3 до 5

Середній. Середньоризиковий, поміркований тип виробничо-комерційної діяльності

більше 5

Високий. Агресивний, високоризиковий тип виробничо-комерційної діяльності

2.4. Дослідження впливу рівня прибутковості виготовлення окремих груп продукції на фінансові результати операційної діяльності суб’єкта підприємництва

Операційна діяльність підприємства, як правило, пов’язана з випуском і реалізацією декількох номенклатурних груп продукції. Ці групи продукції мають індивідуальні характеристики витрат, обсягів збуту та рівня прибутковості.

При проведенні поглибленого аналізу процесів формування операційного прибутку підприємства виникає необхідність визначення впливу окремих номенклатурних груп продукції на рівень фінансових результатів підприємства в цілому. Такий аналіз доцільно проводити за раніше визначеною схемою з розрахунками по кожній групі продукції порогу рентабельності, запасу фінансової стійкості, обсягів операційного прибутку чи збитку.

Розрахунки названих показників рекомендується здійснювати з використанням табличної форми їх представлення в такому вигляді:

Таблиця 7

Аналіз впливу груп продукції на рівень фінансових результатів операційної діяльності підприємства

№ з/п

Найменування показників

Один. вимірю-вання

Найменування групи продукції

Уцілому по підприєм-ству

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

Сумарні операційні доходи

Тис.грн.

3106,7 0,14

6641,4 0,3

12406,8 0,56

22154,9 1

2

Змінні витрати

Тис.грн.

2495,2 0,8

4019,97 0,6

8684,7 0,7

15199,870,686

3

Валова маржа

Тис.грн.

611,5 0,2

2621,43 0,4

3722,1 0,3

6955,03 0,314

4

Фіксовані витрати

Тис.грн.

784,5

1567,7

2878,23

5230,43

5

Операційний прибуток (збиток)

Тис.грн.

-173

1053,73

843,9

1724,6

6

Питома вага валової маржі

-

0,197

0,395

0,4

0,314

7

Поріг рентабельності

Тис.грн.

3982,2

3968,8

7195,6

16661,13

8

Запас фінансової стійкості абсолютний

Тис.грн.

-875,5

2672,6

5211,2

5493,77

9

Запас фінансової стійкості у відсотках

%

-28

40,2

42

24,8

Послідовність наведених у таблиці розрахунків наступна. Спочатку визначається питома вага продажу окремих груп продукції у загальних обсягах реалізації продукції по підприємству в цілому. Потім пропорційно питомій вазі в обсягах реалізації обраховуються фіксовані витрати по окремих номенклатурних групах продукції. Якщо на підприємстві ведеться детальний облік калькуляційних витрат по кожній номенклатурній групі продукції, то в такому випадку величина змінних і фіксованих витрат розраховується методом прямої вибірки.

Після визначення сум фіксованих витрат проводяться розрахунки порогу рентабельності, запасу фінансової стійкості та обсягів операційного прибутку (збитку) по кожній групі продукції за схемою, наведеною в таблиці 7.

За результатами розрахунків може виявитися, що одна чи декілька груп продукції є збитковими для підприємства. Тому під час подальшого аналізу необхідно відслідкувати можливі фінансові результати діяльності підприємства при реалізації ним наступних господарських заходів:

  1. зняття з виробництва збиткової групи продукції з відповідним зменшенням загальних обсягів реалізації;

  2. зняття з виробництва збиткової групи продукції, але обсяги реалізації по підприємству не знижувати за рахунок зростання виробництва по прибуткових групах продукції;

  3. проведення роботи зі зниження рівня змінних витрат на виробництво збиткової групи продукції і, як наслідок, переведення її до рентабельних груп;

  4. збільшення обсягів реалізації збиткової групи продукції і вихід її за межі точки беззбитковості (у разі, якщо це дозволяє зробити ринок збуту).

При цьому потрібно враховувати, що при знятті з виробництва окремих груп продукції фіксовані витрати по підприємству не зменшуються, а їх "тягар" розподіляється на залишені для виробництва і реалізації прибуткові групи продукції.

У курсовій роботі можна застосовувати різні варіанти фінансового управління. Ми на прикладі розглянемо варіант зняття з виробництва продукції І групи з одночасним збереженням доходу підприємства на досягнутому рівні. Для визначення фінансових результатів нові показники зведемо у таблицю 8.

Таблиця 8

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]