Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MetodichkaFDCP.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
838.66 Кб
Скачать

3.1. Фінансова діагностика реалізації інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єкта підприємництва

За результатами попередньо проведеного аналізу виявлено, що рівень ефективності фінансової діяльності суб’єкта підприємництва є недостатньо високим. Як правило, це пов’язано з недостатніми обсягами доходів від реалізації продукції (низький рівень ділової активності) і високим рівнем операційних витрат, зокрема змінних витрат у розрахунку на 1 грн. доходів підприємства. Дану закономірність можна побачити з аналізу номенклатурних груп продукції. Як показує аналіз, у номенклатурі продукції, що випускається і реалізується підприємством, є збиткові групи. Основною причиною збитковості цих груп є її високі операційні витрати, які перевищують ціну реалізації продукції. Глибинними причинами такого стану є недостатній технічний рівень виробництва.

У зв’язку із цим організаційні й економічні заходи не дозволяють значно поліпшити фінансовий стан підприємства для забезпечення умов стабільного зростання рівня фінансової стійкості його діяльності. Тому поліпшення фінансового стану на довгострокову перспективу безпосередньо пов'язане з проведенням інвестицій у виробничо-комерційну сферу підприємства, тобто з упровадженням новітніх технологій виготовлення продукції за рахунок оновлення активів, зокрема основних засобів.

Попередньою обов'язковою функцією фінансового управління в даному випадку є проведення фінансової діагностики прогнозного інвестиційного проекту, тобто визначення вимог до його виробничо-фінансових результатів. Інвестиційний проект повинен реалізувати новітні досягнення науково-технічного прогресу, тобто бути інноваційним за своїм змістом.

При реалізації інвестиційних програм попередньо необхідно обґрунтувати їх економічну ефективність, тобто провести попередній прогнозний аналіз можливих фінансових результатів діяльності підприємства після реалізації інвестицій.

Відповідно до закономірностей ефективного розвитку виробничих систем реалізація інвестиційно-інноваційних проектів має забезпечувати випереджальне зростання фінансових результатів по відношенню до використання ресурсів та проведення витрат. Із точки зору економічної і фінансової ефективності прийнятним для реалізації може бути інвестиційно-інноваційний проект, при якому темпи зростання фіксованих витрат будуть нижчими, ніж темпи зростання результатів за умови забезпечення зниження питомої ваги змінних і сумарних операційних витрат у сумарних операційних доходах підприємства.

Згідно з викладеними положеннями, прийнятними для підприємства можуть бути наступні умови та наслідки впровадження інвестиційно-інноваційного проекту. Після реалізації проекту фіксовані витрати, головним чином у частині амортизаційних відрахувань, можуть зрости на 19%. Сумарні операційні доходи при цьому підвищаться на 22%, а змінні операційні витрати на 13%. За таких умов фінансові результати діяльності підприємства в прогнозному періоді матимуть значення, наведені в таблиці.

Таблиця 9

Прогнозний рівень показників операційної діяльності підприємства за умови реалізації інвестиційно-інноваційного проекту, тис. Грн.

№з/п

Найменування показників

Значення

1

Сумарні операційні доходи

27028,98

2

Змінні витрати

17175,85

3

Валова маржа

9853,13

4

Фіксовані витрати

6224,21

5

Прибуток від операційної діяльності

3628,92

При цьому повинна виконуватися закономірність

ІОП > ІСОД> ІF> ІЗВ ,

де: ІОП– індекс зростання прибутку від операційної діяльності;

ІСОД– індекс зростання обсягів виробництва і реалізації;

ІF– індекс зростання фіксованих витрат;

ІЗВ– індекс зростання змінних витрат.

Для умов прогнозного періоду діяльності підприємства необхідно провести розрахунки порогу рентабельності, запасу фінансової стійкості і навести графічну інтерпретацію залежностей названих показників та порівняти їх з базовим рівнем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]