Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_Z_GROShI_I_KREDIT.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
782.85 Кб
Скачать

Програмна анотація та ключові питання лекції

Призначення, статус та основи організації центрального банку. Центральний банк – як орган управління грошовим оборотом країни і основний координатор діяльності кредитних інститутів. Організаційно-правовий статус центральних банків розвинених країн. Моделі взаємовідносин центрального банку й державних органів влади.

Основні напрями діяльності центрального банку. Центральний банк – як емісійний центр готівкового обігу. Касове, розрахункове й кредитне обслуговування комерційних банків центральним банком. Центральний банк – як орган банківського регулювання та нагляду. Центральний банк – як банкір і фінансовий агент уряду та провідник монетарної політики.

Походження та розвиток центральних банків. Інституційні основи створення центральних банків. Історія виникнення емісійних банків у різних країнах. Глобалізація грошових ринків і діяльність центральних банків. Співробітництво центральних банків на міждержавному рівні.

Національний банк України: статус, завдання, функції та операції Національний банк України – як особливий центральний орган державного управління. Структура і органи управління НБУ. Принципи функціонування НБУ. Функції Національного банку України – як центрального банку держави.

Основні поняття: дисконтна політика, ліцензування банківської діяльності, ломбардний кредит, Національний банк України, облікова ставка Національного банку України, обов’язкові банківські резерви, операції на відкритому ринку, платіжний баланс, резерв золотовалютний, рестрикція, рефінансування, центральний банк

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці?

2. Які банки виникли раніше – комерційні чи центральні? Обґрунтуйте свою відповідь. 3. Які чинники визначають співвідношення обов'язкових і надлишкових резервів комерційних банків?

4. Охарактеризуйте наслідки для економіки використання урядом різних методів фінансування дефіциту Державного бюджету: податкове фінансування, боргове та емісійне.

5. Поясніть тезу "Справді ефективна стабілізаційна політика передбачає координацію фіскальної та монетарної політики".

6. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.

7. Поясніть мету створення Європейського центрального банку.

8. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк?

9. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам?

10. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей?

11. Чому в багатьох розвинених країнах центральним банкам забороняється купувати державні цінні папери на первинному ринку?

12. Історія походження та розвитку центральних банків у різних країнах.

13. Становлення центрального банку в Україні.

14. Структура Національного банку Україні та його органи управління.

15. Контроль та аудит центрального банку.

16. Способи рефінансування комерційних банків центральним банком.

Тематика рефератів

1. Національний банк України як провідник монетарної політики.

2. Політика резервних вимог центрального банку і її значення.

3. Облікова політика центрального банку та її роль у грошово-кредитному регулюванні.

4. Операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.

5. Національний банк України – як орган банківського регулювання та нагляду.

6. Трансформація функцій НБУ в сучасних ринкових умовах.

7. Світовий досвід побудови інституційних моделей банківського регулювання та нагляду.

8. Умови та причини виникнення центральних банків: порівняльний аналіз.

9. Виникнення центральних банків (на прикладі однієї країни: (Швеція, Англія, Японія, США, Франція тощо)) – причини та наслідки для розвитку банківської справи і грошового обігу.

10. Європейський центральний банк та його роль у реалізації Єдиної монетарної політики Європейського валютного союзу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]