Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_Z_GROShI_I_KREDIT.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
782.85 Кб
Скачать

2.6. Тема 6. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

Мета: Розглянути основні наукові підходи до вивчення теоретичних проблем грошей, з’ясувати сутність та основні положення кількісної теорії грошей. Ознайомитись із основними напрямами кількісної теорії грошей – класичною кількісною теорією, неокласичною кількісною теорію та сучасним монетаризмом. Розглянути механізм функціонування попиту і пропозиції грошей на основі ознайомлення із процесами розвитку монетаристської теорії. Проаналізувати вклад в теорію грошей провідних західних економістів ХХ століття й ознайомитися із вкладом відомого українського економіста ХХ століття М.І. Туган-Барановського в монетаристську теорію. Зрозуміти об’єктивний характер сучасного зближення кейнсіанських та неокласичних позицій у кількісній теорії грошей.

Питання семінару

1. Класична кількісна теорія грошей.

2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. «Кембриджська версія»

3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.

5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.

6. Грошово-кредитна політика України у перехідний період у світлі монетаристської теорії.

Програмна анотація та ключові питання лекції

Класична кількісна теорія грошей. Причини появи класичної кількісної теорії грошей. Внесок Ж. Бодена, Дж. Локка, Б. Даванзатті, Дж. Монтерині у розвиток класичної кількісної теорії грошей. Концепція «нейтральності грошей» Д. Юма. Внесок І. Фішера у розвиток класичної кількісної теорії грошей.

Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. Кон’юнктурний варіант кількісної теорії грошей М.І.Туган-Барановського. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей. Внесок А. Маршалла, А. Пігу, Д. Робертсона у розвиток кількісної теорії грошей. Мотиви нагромадження грошей.

Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Основні положе-ння кейнсіанської версії кількісної теорії грошей. Концепція «керованих грошей» Дж. Кейнса. Норма процента та формування інвестиційного попиту на гроші. Формування спекулятивного попиту на гроші.

Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмана у формування сучасного монетаризму. Основні положення сучасного монетаризму. «Грошове правило» М. Фрідмана. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії.

Основні поняття: кількісна теорія грошей, металістична теорія грошей, монетаризм, номіналістична теорія грошей, монетарна політика, монетарне правило.

Питання для самоконтролю

1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?

2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей Ви запам'ятали?

3. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?

4. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей?

5. У чому полягає сутність "рівняння обміну" і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії грошей?

6. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера та чому?

7. Чим відрізнявся підхід "кембриджської школи" до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?

8. Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки? 9. Чому кейнсіанська доктрина має внутрішню інфляційну спрямованість?

10. Які події в соціально-економічному житті Європи сприяли появі кейнсіанства і які – його послабленню?

11. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?

12. Що таке "грошове правило" М. Фрідмана?

13. Що спричинило появу доктрини "сучасного монетаризму"?

14. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез із позицій практики економічного регулювання?

15. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції й на якому – канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялася?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]