Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_Z_GROShI_I_KREDIT.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
782.85 Кб
Скачать

Тренінгові завдання до теми 9:

3адача 1. Станом на 1 січня комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 34,2 млн. грн. у своїх касах готівкою – 4 млрд. грн. Пасиви банку на цю дату становили 126 млн. грн. Норма обов'язково резервування затверджена на рівні 15%. Визначити загальний обсяг резерву банку, вільний резерв та обов'язковий резерв.

3адача 2. Станом на 1 січня комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахункові в НБУ 56,1 млн. грн. у своїх касах готівкою – 6 млрд. грн. Пасиви банку на цю дату становили 178 млн. грн. Норма обов'язкового резервування затверджена на рівні 14%. Визначити загальний обсяг резерву банку, вільний резерв та обов'язковий резерв.

4.4. Тема 10. Комерційні банки

Мета: з’ясувати сутність, призначення та класифікацію комерційних банків, зрозуміти основи їх організації та специфіку діяльності. Розглянути організаційну і функціональну структури комерційного банку й ознайомитись із економічними нормативами в банківській справі, які визначають діяльність комерційних банків. Зрозуміти, як формуються ресурси комерційного банку, їх склад і призначення. Простежити, як утворюються доходи, витрати і прибуток банків. Ознайомитися із загальною характеристикою операцій комерційного банків, що підлягають ліцензуванню з боку НБУ, вміти класифікувати пасивні та активні операції банків й інші комісійно-посередницькі банківські операції та послуги. Усвідомити проблеми стабільності комерційних банків і механізми її забезпечення.

Питання семінару

1.Сутність комерційних банків та їх призначення.

2. Класифікація комерційних банків.

3. Принципи діяльності та функції комерційних банків.

4. Пасивні операції комерційного банку.

5. Активні операції комерційного банку

Програмна анотація та ключові питання лекції

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Економічна сутність і призначення комерційного банку. Класифікація комерційних банків за формою власності, організаційною формою, діапазоном операцій та сектором ринку, де вони функціонують. Принципи діяльності комерційного банку. Походження й розвиток комерційних банків.

Принципи діяльності комерційних банків та їх функції. Діяльність банку в межах наявних ресурсів. Економічна самостійність банків. Комерційна основа відносин між банком і його клієнтами. Економічні методи впливу на діяльність банку. Функції комерційних банків.

Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Правові основи організації комерційних банків в Україні. Формування статутного капіталу банку. Порядок реєстрації комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності. Організаційна структура й управління комерційним банком. Спеціалізовані банки

Характеристика банківських операцій. Пасивні операції комерційного банку. Ресурси комерційного банку, їх характеристика та порядок формування. Запозичені й залучені кошти банку. Депозитні операції. Класифікація банківських депозитів. Депозитні та ощадні сертифікати. Активні операції комерційного банку. Характеристика кредитних операцій. Інвестиційні операції банків. Характеристика банківських послуг.

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Характеристика економічних нормативів діяльності комерційних банків. Прибутковість банківських операцій та її основні показники. Особливості становлення й розвитку комерційних банків в Україні.

Основні поняття: активні операції банку, банк, банківська ліквідність, банківській капітал, банківський консорціум, банківські операції, банківський процент, банківські депозити, банківські кредити, банківські ресурси, гарантія банківська, депозит, депозитні операції, кредитний ризик, кредитний портфель, ліквідність банку, маржа, овердрафт, пасивні операції банку, рейтинг банку, ризик банківський, сертифікат ощадний (депозитний),

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]