Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_Z_GROShI_I_KREDIT.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
782.85 Кб
Скачать

4. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів за модулем «Кредит і банки»

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Мета: зрозуміти, як і чому виник кредит та кредитні відносини, яка їх сутність, ознаки, функції й роль в економіці; звернути увагу на те, що різним етапам розвитку суспільного виробництва притаманні відмінні форми кредитних відносин. З’ясувати відмінності лихварського кредиту і кредиту в умовах капіталістичного способу виробництва, звернувши увагу на характер авансованих коштів, джерела та рівень плати за кредит. Засвоїти сутність і особливості основних теорій кредиту. З’ясувати, за якими критеріями визначаються форми та види кредиту й вміти дати характеристику основним видам його видам. Визначити сутність та механізм формування позичкового процента. Дослідити економічну роль кредиту.

Питання семінару

  1. Сутність кредиту та економічні чинники його необхідності.

  2. Економічні межі й закономірності руху кредиту.

  3. Кредитні відносини і їх характеристика.

  4. Основні принципи кредитування.

4. Форми та види кредиту.

5. Функції кредиту.

  1. Позичковий процент та фактори, що на нього впливають.

  2. Роль кредиту в розвитку економіки.

  3. Основні риси розвитку кредиту в період переходу України до ринкових відносин.

Програмна анотація та ключові питання лекції

Необхідність та сутність кредиту. Кредит як специфічний тип економічних відносин. Історія виникнення кредиту. Особливості кредиту як економічної категорії. Необхідність кредиту.

Теорії кредиту. Сутність натуралістичної теорії кредиту. Праці А. Сміта, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Міля, К. Маркса, А. Маршалла. Капіталотвірна теорія кредиту. Праці Дж. Ло, Г. Маклеода, Й. Шумпетера, А. Гана.

Кредитні відносини: характеристика, структура, види. Сутність кредитних відносин. Суб’єкти й об’єкти кредитних відносин. Види кредитних відносин та їх характеристика. Основні ознаки кредитних відносин.

Принципи кредитування. Цільовий характер кредитування. Строковість передачі коштів кредитором позичальнику. Поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі. Забезпеченість позички. Платність користування позиченими коштами.

Позичковий процент. Фактори, що на нього впливають. Позичковий процент як плата за користування позичковим капіталом. Норма позичкового процента. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу на позичковий процент. Функції позичкового процента.

Функції кредиту. Роль кредиту у ринкові економіці. Основні функції кредиту: перерозподільна, контрольна та стимулююча. Економічні межі кредиту. Взаємозв’язок кредиту та грошей. Роль кредиту в розвитку економіки.

Форми та види кредиту. Методологічні основи класифікації форм і видів кредиту. Основні форми кредиту. Класифікація видів кредиту за суб’єктами кредитних відносин, галузевою спрямованістю, за цільовим призначенням, термінами надання та організаційно-правовими ознаками. Характеристика основних видів кредиту.

Розвиток кредитних відносин в Україні. Історія становлення та розвитку кредитних відносин в Україні. Сучасний стан кредитних відносин в Україні.

Основні поняття: банківський кредит, бланковий кредит, вексельний кредит, державний кредит, забезпечення кредиту, застава, комерційний кредит, кредитна лінія, кредитор, кредитоспроможність, лихварський кредит, об’єкти кредиту, позичальник, позичковий капітал, позичковий процент, поручительство, процентна ставка, процентна ставка номінальна, процентна ставка реальна, споживчий кредит, суб’єкти кредиту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]