Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Naochny_navchalny_pos_bnik_20.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
681.98 Кб
Скачать

Таблиця 2.2. Порівняльні характеристики пр і Пропаганди

Параметри, що порівнюються

Паблік рилейшнз

Пропаганда

1

2

3

Мета

Створення доброзичливої суспільної думки та завоювання позитивного ставлення цільових аудиторій, окремих соціальних груп

Інформаційний вплив на громадськість з метою поширення інформації про певну організацію та її діяльність на підставі власних переконань індивіда

Найтиповіші способи поширення

Засоби масової інформації та набір акцій з формування суспільних зв’язків

Засоби масової інформації та особистий контакт

Характер проведення заходів

Неперервний та систематичний процес

Проводиться разово, непостійно

Об’єкт

Ідеологія, світосприйняття, мода, стиль тощо

Товар (послуга), діяльність фірми, певної організації

Предмет

Суспільні процеси та взаємозв’язки

Взаємозв’язок індивіда із суспільством через коло знайомих

Основне завдання

Збільшення товарообігу, поліпшення економічних показників підприємства через формування доброзичливого ставлення суспільства до фірми та її товару; популяризація політики організації

Вихід емоцій, викликаних ознайомленням із товаром та його придбанням, констатація фактів, висловлювання особистих переконань індивіда

Продовження таблиці 2.2.

1

2

3

Принципи

реальності; сумлінного служіння суспільству; чесності, відкритості; науковості; системності; оперативності; комплексності; етичності; партнерства; демократії; альтернативізму; громадського консенсусу; технологічності; довгостроковості

демократії; довіри; технологічності; емоційності; опікування; добровільності; стихійності; непостійності; короткостроковості

Функції

дослідницько-аналітична; прогностична; інформаційно-комунікативна; організаційно-технологічна; управлінська; лобіювання; консультативно-методична; регулятивно-контрольна

інформативно-комунікативна; регулювання емоційного стану індивіда; пропагандистська

Охоплення аудиторії

Широке

Одиничне, немасове

Вартість проведення

Переважно висока

Довіра до інформації

Відносно висока, оскільки її подають у вигляді новин і від імені авторитетних осіб

Висока

Контроль над інформацією

Часто можливий

Неможливий

Можливість самостійного існування

Можливе

Майже неможливе

Продовження таблиці 2.2.

1

2

3

Інструменти

Публікації: щорічні звіти, брошури, статті, інформаційні бюлетені, журнали, аудіовізуальні матеріали, з ініціативи та за погодженням керівництва фірми (підприємства).

Заходи: прес-конференції, семінари, виставки, змагання, конкурси, ювілеї, субсидіювання різноманітних культурних або спортивних заходів, тематика яких пов’язана з діяльністю фірми в непрямий спосіб.

Новини: формування новин із будь-якої події.

Виступи: інтерв’ю, переговори, виступи на зустрічах, часто підготовлені фахівцями.

Фінансова підтримка певної події у фірмі.

Засоби візуальної ідентичності: власний візуальний образ фірми або її керівництва, логотип, папір для письма з водяними знаками, брошури, печатки, ділові форми, візитні картки, стиль та дизайн приміщень, фасон уніформи

Публікації: статті, вірші, книги, що друкуються за матеріалами власника та з його влас­ної ініціативи.

Заходи: згадування індивідом у побутових розмовах особисто, по телефону, в листах про те, який товар чи фірма йому сподобались або не сподобались.

Новини: поширення «чуток».

Виступи: самостійно підготовлені індивідом тости, доповіді, проведення переговорів, у яких пропагандист з власної ініціативи згадує про те, що йому сподобалось або не сподобалось

Таблиця 2.3.