Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Naochny_navchalny_pos_bnik_20.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
681.98 Кб
Скачать

Передмова

Програмою навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз», передбачено вивчення теорії та теоретичних прийомів.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» формування системи знань з питань паблік рилейшнз, оволодіння наукою і мистецтвом зв’язків із громадськістю.

Основними завданнями навчальної дисципліни є навчити студентів проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, зокрема забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо). Формування уявлення про методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації.

Предметом навчальної дисципліни є вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.

Послідовність вивчення програмного матеріалу є традиційною для навчальної літератури з Паблік рилейшнз і обумовлена внутрішньою логікою тем предмета: на матеріалах, які вивчаються з початку, ґрунтується вивчення наступних.

Наочний навчальний конспект з дисципліни «Паблік рилейшнз», в якому викладено курс паблік рилейшнз, написано на базі конспекту лекцій з дисципліни «Паблік рилейшнз», та надає мінімум систематизованих знань відповідно до тем навчальної програми. В схематичному вигляді представлені основні положення навчального матеріалу з дисципліни, Наочне уявлення основних розділів паблік рилейшнз дає змогу читачеві в короткий час не тільки ознайомитись, але і ґрунтовно засвоїти проблемні запитання, що стосуються умов, характеру і механізму відносин з громадськістю.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Паблік рилейшнз: еволюція, наукові основи, методологія

Тема 1. Сутність та зміст паблік рилейшнз

План

 1. Визначення паблік рилейшнз.

 2. Паблік рилейшнз і споріднена з ним діяльність.

 3. Принципи і функції паблік рилейшнз.

 4. Вимоги до особистих якостей фахівця з паблік рилейшнз.

 5. Переваги та недоліки паблік рилейшнз.

 6. Основні напрями діяльності паблік рилейшнз.

Public Relations - це управління сукупністю комунікативних процесів компанії у відносинах з громадськістю з метою досягнення взаєморозуміння і довіри

Головна мета паблік рилейшнз – здійснення двостороннього спілкування для з’ясування спільних уявлень чи інтересів і досягнення взаєморозуміння, що ґрунтується на правді, знанні та повній поінформованості.

Головні напрямки використання паблік рилейшнз:

У бізнесі:

 • як альтернатива реклами. паблік рилейшнз більш креативний, дешевший і для деяких видів товару ефективніший.

 • для вирішення бізнес проблем.

 • для роботи впливу на владу.

 • для роботи впливу на громадськість.

 • для робота впливу на конкурентів.

 • для роботи впливу на ціни і попит.

 • для зміни законодавчих актів.

У політиці:

 • знову ж таки для заміни реклами.

 • для переконання суспільства, в чому-небудь.

 • для зміни влади та виборів.

Рис. 1.1 Взаємозв’язок Паблік рилейшнз з сучасними науками

Поняття

Науковий предмет теорія

Бізнес

Функція засіб

Професія-практика

Паблік рилейшнз

Галузь діяльності

Організація

Метод

Механізм

Менеджмент

Рис. 1.2. Аспекти розгляду ПР