Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на розглядання таких питань: законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти. До загальних законів, що визначають основні положення про охорону праці належать: Конституція України, Закони України»Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодекс законів про працю України (КЗпП). Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні документи.

Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, є Конституція України, в який питанням охорони праці присвячені статті 43, 45 та 46.

Правила, норми, стандарти безпеки праці вимагають створення безпечних машин, механізмів, верстатів, інструментів та іншого виробничого приладдя, розробки безпечних технологічних процесів, методів та прийомів праці, створення ефективних і надійних засобів колективного і індивідуального захисту працюючих на виробництві, забезпечення дотримання правил і норм, встановлених для виробничих процесів та обладнання, засобів захисту, а також самих працюючих.

Стандарти безпеки праці встановлюють загальні вимоги і норми безпеки по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Рекомендована література

Основна література [1, 2, 3, 4, 8]

Семінарське заняття № 2

Тема 3. Система управління охороною праці в галузі професійної діяльності План заняття

 1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

 2. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки.

 3. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)

 4. Політика в галузі охорони праці

 5. Ефективність функціональної структури СУОП.

 6. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.

 7. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.

 8. Оцінка стану безпеки праці в організації.

 9. Стимулювання за досягнуті результати.

 10. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.

 11. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Навчальні цілі:

поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

 • поглиблення, узагальнення та систематизація знань з системи управління охороною праці в галузі професійної діяльності;

 • формування здатності до побудови і функціонування системи управління охорони праці;

 • формування та розвиток навичок оцінки стану безпеки праці в організації:

 • формування навичок створення мотивуючого робочого середовища;

 • формування навичок по оцінці стану безпеки праці організації;

 • формування здатності застосовувати знань про порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.