Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Рекомендована література

/7/, /8/, /10/, /11/, /14/, /15/, /18/

Семінарське заняття № 5

Тема 7. Вироблення стратегії організації

План заняття

  1. Сутність та зміст поняття «стратегія».

  2. Базисні (еталонні) стратегії розвитку бізнесу.

  3. Загальноконкурентні стратегії.

  4. Методи портфельного аналізу.

  5. Функціональні стратегії.

  6. Стратегії конкуренції в епоху глобалізації.

Навчальні цілі

  1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про основні конкурентні стратегії організації та методи формування стратегій.

  2. Формування уміння володіти методами розробки стратегій залежно від специфіки діяльності підприємства.

  3. Формування здатності використовувати методи портфельного аналізу.

Проблемні питання для обговорення

1. Які ви знаєте методи побудови стратегій та формування „стратегічного набору”, їх переваги та недоліки? Який порядок розробки „стратегічного набору” є, на ваш погляд, найбільш прийнятним та чому?

2. Чи є обмеження у побудови стратегій і „стратегічного набору”?

3. Які методи побудови стратегій серед найбільш відомих у світовій практиці можуть бути застосовані в умовах діяльності українських підприємств? Чи можна стверджувати, що склад основних елементів „стратегічного набору” підприємства є незмінним?

4. Які варіанти диверсифікації існують? Укажіть їх умови, переваги та недоліки. Чому конгломератна диверсифікація не завжди є ефективною?

5. Які фактори, що впливають на вибір стратегій?

Ситуація для аналізу «Створення власної торговельної мережі - шлях до успіху фірми?»

Фірма «ПолФорум» усього за рік стала повноправним учасником ринку морозива в Полтаві, налагодивши виробництво «з нуля» і завоювавши певне коло споживачів. Фірма стала другим після ВАТ «Полтавахолод» виробником мо­розива в місті. Поряд з іншими однією з головних економіч­них проблем є невисокий рівень рентабельності виробниц­тва: прибуток виробника значно нижчий, ніж прибуток торгівлі. Проте, на думку директора, кожен повинен займа­тися своєю справою: виробник - виробляти, торговець -продавати. Із цією думкою не погоджується молодий спеціа­ліст - заступник директора фірми «ПолФорум», який про­понує розгорнути власну роздрібну торговельну мережу. Водночас інший заступник вважає за доцільне створення мережі дилерів, яка б сприяла розвитку власне оптової тор­гівлі фірми. Чи буде торговельна діяльність виробничого підприємства додатково приносити прибуток, чи буде відво­лікати обігові кошти підприємства - це ті стратегічні питан­ня, що потребують вирішення вищим керівництвом фірми. Формування власної торговельної мережі потребує додат­кових грошових коштів, структурних змін на підприємстві, нової кадрової політики. Із метою підвищення ефективності діяльності фірми заступник директора створив ініціативну групу з розробки пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства. Вам, як учасникам ініціативної групи, необхідно розглянути ситуацію, що існує у фірмі, і внести свої пропо­зиції щодо формування власної торговельної мережі.

Запитання:

1. Який тип стратегії пропонують використовувати її директор і його заступники?

2. У чому полягають переваги та недоліки запропонованих ними стратегій розвитку фірми?

3. Які організаційні зміни слід здійснити в діяльності фірми для реалізації стратегії щодо формування власної торговельної мережі?

Завдання:

1. Внести зміни до організаційної структури підприємства і розробити документи щодо її кадрового забезпечення.

2. Скласти план впровадження запропонованої ініціативи.

3. Оформити результати обговорення як службову записку від заступника директора з економічних питань щодо реальності поданої ним пропозиції – створення власної торговельної мережі.