Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Конспект лекцій магістри ФіК і ОП 2012.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
705.54 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Назвіть основні напрями розвитку фінансової політики України на сучасному етапі.

 2. Розкрийте найважливіші завдання у сфері бюджетної політики та шляхи їх вирішення.

 3. На яких напрямках повинна бути сконцентрована державна інвестиційна політика?

 4. Охарактеризуйте програму розвитку інвестиційної діяльності на сучасному етапі. Як Ви гадаєте чи реалізуються її положення чи ні?

 5. Чи вірно твердження, що створення ефективної фінансової системи України неможливе без розвитку фондового ринку?

 6. Назвіть головні тенденції розвитку фондового ринку України.

 7. Розкрийте взаємозв’язок податкової політики та принципів оподаткування.

 8. Що є головним завданням у соціальній сфері?

 9. Як взаємопов’язані бюджетна, податкова і соціальна політики держави?

Тема 5. Україна і міжнародні фінансові інституції

1. Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.

2. Напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

1. Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями

В умовах подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та необхідності відновлення економічного зростання співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) спрямовується на залучення додаткових фінансових ресурсів для реформування національної економіки, реалізацію пріоритетних системних та інвестиційних проектів. У сучасній системі міжнародних відносин ресурси МФО, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів та завдань соціального та економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень та міжнародної інтеграції.

З метою концентрації зусиль МФО на першочергових заходах Уряду розроблено та схвалено Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки. Крім того, у вересні 2009 року Урядом схвалено нову спрощену процедуру підготовки спільних з МФО проектів та вдосконалено систему моніторингу та оцінки їх результативності.

Міністерство закордоних справ (МЗС) України надає сприяння розвитку співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Світовим банком (СБ), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Північним інвестиційним банком (ПІБ), Кредитною установою для відбудови (KfW) та іншими МФО. В Україні успішно діють постійні представництва МВФ, Світового банку та ЄБРР. На сьогодні практично готовий до підписання Договір між Україною та ЄІБ про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні, за аналогією з чинним Договором між Урядом України та ЄБРР про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні.

У 2009 році МЗС сприяло започаткуванню переговорів з Банком розвитку Ради Європи (The Council of Europe Development Bank – CEB).

Міністерство закордонних справ України, у межах компетенції, бере участь у підготовці, опрацюванні та погодженні міжнародних договорів щодо реалізації системних та інвестиційних проектів МФО в Україні, зокрема в рамках «Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027).

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 затверджено Перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях. Зокрема, за співробітництво з Європейським інвестиційним банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку відповідають Міністерство економіки та Міністерство фінансів України. При цьому, Міністерство економіки є координатором співробітництва України з МФО. Практична реалізація проектів, що фінансуються МФО, проводиться міністерствами та відомствами України, що відповідають за розвиток тих чи інших галузей (секторів) економіки країни.

Представники МЗС беруть участь у перегляді проектних портфелів ЄБРР та СБ в Україні, сприяють проведенню переговорів щодо укладення міжнародних договорів між Україною та МФО, надають допомогу делегаціям України у підготовці та участі у зборах ЄБРР, МВФ та СБ тощо.

Протягом 2009 року Україні вдалося залучити ресурси для підготовки десяти нових спільних з МФО інвестиційних проектів в державному секторі економіки на загальну суму – понад 4 млрд. дол. США (ці проекти фінансуються з боку Світового банку, ЄБРР та ЄІБ). Фінансові ресурси МФО будуть спрямовані для будівництва метрополітенів у містах Донецьку та Дніпропетровську, підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка – Джанкой, реконструкції автомобільних доріг на підходах до Києва в Київський, Житомирській та Полтавській областях, реконструкції електричних мереж та будівництва повітряних ліній в Центральній, Південній частинах України та Криму, реабілітації та розвитку системи електропостачання м. Києва, впровадження програми з енергоефективності та охорони довкілля, розвитку муніципальної інфраструктури та поліпшення надання послуг населенню міст України з тепло та водопостачання тощо.

Таким чином вдалося мобілізувати та збільшити обсяги фінансування масштабних інфраструктурних проектів в державному секторі економіки у сфері енергетики, енергозбереження, будівництва, реконструкції автодоріг та залізничних шляхів, а також розвитку муніципальної інфраструктури.

Структура портфеля діючих проектів МФО станом на січень 2010 року виглядає таким чином: транспортна галузь (29%); енергетика та енергозбереження (27%); реабілітація фінансового сектору та фінансування бюджету (14%); фінансовий сектор (9%); соціально-гуманітарний сектор (8%); муніципальна інфраструктура (5%); розвиток державного сектору (4%); агропромисловий комплекс (4%).

Портфель діючих проектів протягом 2 років було збільшено у 2 рази (до 3,4 млрд. дол. США на початок 2010 року). При цьому частка ресурсів у сфері розвитку енергетики збільшилася у 2010 році до 27% ресурсів у порівняні з 15 % у 2007 році, частка ресурсів у сфері транспорту у 2010 році збільшилась до 29%.

На сьогодні на стадії реалізації знаходиться 21 проект МФО на загальну суму – понад 3 млрд. дол. США.

Спільно узгоджені з МФО пріоритетні проекти повністю кореспондуються з головними заходами Уряду на даному етапі розвитку економіки України та є додатковим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, проведення структурних реформ та розвитку інфраструктури.

Урядом приділяється особлива увага співпраці з МФО у сфері енергетики для фінансування пріоритетних проектів, спрямованих у тому числі на ефективне функціонування газотранспортної системи.

Так, вже досягнуто домовленостей з МФО про спільну підготовку стратегічно важливого для України проекту у сфері енергетичної безпеки - проекту реабілітації газотранспортної системи України.

З боку МФО (Світового банку, ЄБРР та ЄІБ) для реалізації першого етапу проекту планується залучити приблизно 1,5 млрд. дол. США. Важливу роль цього проекту в гарантуванні енергетичної, економічної і політичної безпеки як України, так і ЄС було відзначено за підсумками міжнародної донорської конференції 23 березня 2009 року в м. Брюсселі, де Прем’єр-міністром України було підписано Спільну заяву з Європейською Комісією, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком і Світовим банком. На сьогодні з МФО триває обговорення питань щодо визначення обсягів робіт в рамках проекту.

Співробітництво з Міжнародним валютним фондом.

15 жовтня 2008 року Українська Сторона запросила до Києва місію МВФ. У рамках роботи місії були розпочаті дискусії стосовно укладання Угоди між Україною та МВФ про «стенд-бай». Пропозиція України по залученню коштів була розглянута та підтримана Радою Директорів МВФ 5 листопада 2008 року.

Програма між Україною та МВФ укладена на два роки за Угодою про «стенд-бай» з обсягом фінансування у 802 % від квоти України в МВФ, або 11 млрд. СПЗ (близько 16,43 млрд. дол. США). Кожний квартальний перегляд програми передбачає можливість гнучкого коригування показників програми у зв’язку з глобальною кризою.

Станом на лютий 2010 року Україною в рамках програми «стенд-бай» отримано три транші загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США.

Місія МВФ, яка перебувала в Україні 12 - 24 жовтня 2009 року, не прийняла рішення про виділення наступного четвертого траншу у сумі 2,5 млрд. СПЗ, який передбачалося отримати у листопаді 2009 року. Наразі питання відкладене до прийняття відповідного рішення МВФ.

Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку.

ЄБРР залишається для України найефективнішим інвестором. Допомога, яку надає ЄБРР, сприяє економічному зростанню, реформуванню та модернізації транспортної галузі, енергетики, енергозбереженню та розвитку муніципальної інфраструктури. Станом на початок 2010 року ЄБРР виділено понад 4,8 млрд. євро на реалізацію 194 проектів у приватному та державному секторах економіки України.

В контексті розвитку подальшого співробітництва з ЄБРР та за результатами проведення у 2009 році перегляду портфелю проектів українською стороною та ЄБРР уточнено перелік пріоритетних проектів для підготовки на середньострокову перспективу.

Це передусім проекти у секторі транспорту, енергетики та енергозбереження.

Сьогодні за підтримки ЄБРР та ЄІБ на стадії реалізації знаходиться 8 інвестиційних проектів, сума позик ЄБРР за якими складає 494,9 млн. євро та 182 млн. дол. США та сума позик ЄІБ - 563,1 млн. євро.

Завершується реалізація ще двох проектів за підтримки ЄБРР: "Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя" та Другий проект «Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп».

Станом на січень 2010 року проектний портфель ЄБРР розподілено наступним чином: транспорт (70%), енергетика та енергозбереження (17%), газотранспортна сфера (11%), фінанси (2%).

Портфель проектів ЄБРР сконцентрований переважно у приватному секторі – близько 73% від усього обсягу фінансування – порівняно з 27% у державному секторі. 11% загального обсягу діяльності становлять операції з капіталом, 89% - операції з боргом. Найбільші сектори діяльності ЄБРР в Україні – сектор фінансових установ (27%), агробізнес (20%), промисловість та транспорт (по 15%).

На стадії реалізації знаходиться 9 інвестиційних проектів під державні гарантії, сума позик за якими складає понад 1 млн. дол. США

Проекти на стадії реалізації:

Транспортна інфраструктура:

 1. "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України".

 2. "Третій Проект "Ремонт автомобільної дороги М06 Київ – Чоп".

 3. Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту.

Енергетика та енергозбереження:

 1. Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик – Усатове.

 2. Реконструкція енергоблоку № 4 Старобешівської ТЕС.

 3. Модернізація після завершення будівництва енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС.

 4. Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії УкрЕСКО (ІІ фаза).

 5. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська.

Фінансовий сектор:

 1. Друга кредитна лінія для малих та середніх підприємств (МСП-2).

На стадії підготовки знаходиться ще 5 проектів, сума позик ЄБРР за якими складає понад 1,3 млн. євро :

Проекти на стадії підготовки:

Транспортна інфраструктура: на стадії підготовки знаходиться 4 проекти:

 1. Модернізація залізничного напрямку Полтава – Кременчук – Бурти – Користівка з метою забезпечення енергозбереження.

 2. Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську."

 3. Проект "Будівництво першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену у м. Донецьку".

 4. Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва".

Енергетика та енергозбереження: на стадії підготовки знаходиться:

 1. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська".

На сьогодні Мінпаливенерго готується до ініціювання проект "Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз".

Також планується ініціювання проекту "Будівництво ділянок метрополітену у м. Києві".

28 лютого 2008 року були підписані Кредитна угода між Україною та ЄБРР та Проектна угода між ЄБРР та НЕК „Укренерго” за проектом „Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська”. (Фінансову угоду між Україною та ЄІБ (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) підписано 20 жовтня 2008 року. Угоду ратифіковано Законом України від 01.04.2009 № 1251-VI) Загальна вартість цього проекту, яка враховує спорудження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська довжиною 353 км, спорудження заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС "Київська" довжиною 135 км, розширення ПС "Київська" та встановлення АТ-2 750/330 кВ на ПС "Київська" становить 364 млн. євро, в тому числі кошти позик ЄБРР та ЄІБ – 300 млн. євро (по 150 млн. євро кожний банк). Співфінансування частини цього проекту Українською Стороною (64 млн. євро) забезпечуватиметься за рахунок компанії НЕК "Укренерго". Кредитна угода за проектом була ратифікована Верховною Радою України 29 жовтня 2008 року.

ЄБРР також є розпорядником Чорнобильського фонду “Укриття”, заснованого у грудні 1997 року для надання допомоги Україні в реконструкції саркофага, який має стати екологічно безпечною системою.

У 2010 році Банк сконцентрує свою допомогу на проектах з розвитку інфраструктури, конкурентоспроможності та підвищення енергоефективності.

Співробітництво з Групою Світового банку.

Успішно розвивається співпраця України зі Світовим банком в цілому та з його окремими інституціями - Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Багатостороннім агентством з питань гарантування інвестицій (БАГІ). На початок 2010 року портфель Світового банку в Україні складався з 13 інвестиційних проектів на загальну суму 1,6 млрд. дол. США (реалізуються 11 проектів, сума позик за якими складає 1,474 млрд. дол. США, а також 2 проекти («Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» та «Розвиток ринку фінансових послуг»).

Загальна сума позик, наданих СБ за 15 років співробітництва з Україною, складає понад 6,9 млрд. дол. США, з яких на сьогодні використано 4,7 млрд. дол. США. Співпраця зі Світовим банком ведеться в рамках Програми співпраці між Урядом України та Світовим банком на період від липня 2008 року до червня 2010 року, яка є доповненням до Стратегії партнерства з Україною на період 2008-2011 років.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

На початок 2010 року загальна сума кредитних коштів (кумулятивна сума наростаючим підсумком з 1993 року) по усіх проектах МБРР на території України склала понад 7 млрд. дол. США.

Впровадження проектів МБРР допомагає реформувати податкову службу, систему освіти, активізувати роботу, підвищити якість та доступність соціальних послуг, сприяти розвитку села шляхом закладення правових та інституціональних основ для забезпечення захисту прав власності на землю, іпотеки, оренди та торгівлі землею, а також сприяти удосконаленню системи управління державними фінансовими активами, системи державної статистики та здійсненню експортних операцій. Крім того, розпочато роботу щодо налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів шляхом реабілітації гідроелектростанцій та електричних мереж, поліпшено надання послуг водопостачання для жителів ряду міст України.

Сума вибірки за 2009 рік була найбільшою за весь період співробітництва України з МБРР та склала 108,71 млн. дол. США станом на 31.12.2009 року (для порівняння: у 2008 році - 67,73 млн. дол. США). Коефіцієнт освоєння коштів залишається низьким - 17,19 %. За домовленістю зі Світовим банком, у 2010 році Україна має досягти вибірки на рівні не менше 15%, що є основною умовою збільшення обсягів фінансування для України.

Станом на січень 2010 року проектний портфель МБРР розподілено наступним чином: транспорт (28%), енергетика та енергозбереження (21%), фінансовий сектор (3%), розвиток державного сектору (2%), агропромисловий комплекс (2%), муніципальна інфраструктура (6%), соціально-гуманітарний сектор (4%), підтримка структурних реформ (10%), газотранспортний сектор (10%), реабілітація фінансового сектору та фінансування бюджету (14%).

3 лютого 2009 року підписано кредитну угоду між Урядом України та Світовим банком стосовно надання Додаткового фінансування на Проект реабілітації гідроелектростанцій в Україні у сумі 60 млн. дол. США.

26 січня 2010 року в приміщенні Представництва Світового банку в Україні відбувся черговий Перегляд проектного портфелю Світового банку в Україні. Було проведено оцінку поточного стану проектного портфелю, обговорено питання виконання Протоколу перегляду проектного портфелю Світового банку в Україні від 22.06.2009. Наступний перегляд планується у квітні 2010 року.

Проекти на стадії реалізації:

Соціально-гуманітарний сектор: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 • Проект “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”.

 • Проект “Удосконалення системи соціальної допомоги”.

Фінансовий сектор: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 • Другий проект розвитку експорту.

 • Проект модернізації державних фінансів.

Енергетична сфера: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 • Проект реабілітації гідроелектростанцій.

 • Проект з передачі електроенергії.

Муніципальна інфраструктура: на стадії реалізації знаходиться проект "Розвиток міської інфраструктури в Україні".

Агропромисловий комплекс: на стадії реалізації знаходиться проект “Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру”.

Розвиток державного сектору: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 • Проект “Модернізація державної податкової служби України – 1”.

 • Проект “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень.

Транспортний сектор: на стадії реалізації знаходиться Проект “Покращення автомобільних доріг та безпеки руху”

Проекти на стадії підготовки:

Енергетична сфера:

 • Проект “Реабілітація гідроелектростанцій” (залучення додаткового фінансування).

 • Проект з енергозбереження та енергоефективності.

 • Проект "Реабілітація та розвиток системи електропостачання м. Києва".

Транспортна інфраструктура:

 • Проект "Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам‘янка –Долинська – Миколаїв – Херсон - Джанкой".

Проекти на стадії ініціювання:

 • Покращення транспортно–експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава” - 600 млн. дол. США.

З метою стабілізації фінансового сектору та банківської системи забезпечено підготовку “Першої програмної позики на реабілітацію фінансового сектору”, що дозволило вже у вересні минулого року отримати до Державного бюджету 400 млн. дол. США. В рамках підготовки цього проекту було вироблено та запроваджено комплексний підхід у розв’язані проблемних питань банків, запроваджено програму капіталізації банків за участю держави, консолідацію банківської системи, підвищено інституційну спроможність ФГВФО, що дозволило відновити довіру до банківської системи та забезпечити зростання депозитів фізичних осіб.

Розпочато роботу щодо підготовки системного проекту “Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору” (350 млн. дол. США) (ППРФС-ІІ). Ведеться моніторинг стану виконання Плану заходів для забезпечення підготовки проекту.

Крім того, на сьогодні ведеться підготовка системного проекту "Четверта позика на політику розвитку" на суму 500 млн. дол. США. Підготовка цієї позики дозволить забезпечити виконання Урядом ключових реформ, спрямованих на:

 • поліпшення управління державними фінансами;

 • покращення фінансування та адресності соціальної допомоги бідним верствам населення;

 • вдосконалення механізму формування тарифів на опалення;

 • спрощеної системи банкрутства (ліквідації) підприємств тощо.

Міжнародна фінансова корпорація.

МФК розпочала свою діяльність в Україні у 1993 році, ініціювавши консультативні проекти у сфері приватизації та земельної реформи. Впроваджені за підтримки урядів Канади, Японії, Норвегії, Швеції, Великої Британії та США, ці проекти допомогли створити основу приватного сектору. Зокрема, вже до кінця 90-х років завдяки приватизації в Україні з’явилися понад 60 тисяч приватних підприємств і майже 700 тисяч нових робочих місць. МФК також допомогла уряду України розробити і прийняти перший земельний кодекс, що запровадив право приватної власності на землю.

В Україні МФК збільшила обсяги фінансування від 50 млн. дол. США у 2004 фінансовому році до 307 млн. дол. США у 2008 фінансовому році. Станом на 30 червня 2009 року МФК інвестувала близько 1,2 млрд. дол. США з власних коштів у 48 проектів в агробізнесі, фінансовому секторі, енергетиці, інфраструктурі, індустрії будівельних матеріалів, а також у сфері роздрібної торгівлі та обслуговування.

У портфелі МФК Україна займає 12-те місце за обсягом інвестицій.

Консультативна діяльність залишається важливою невід’ємною складовою стратегії МФК в Україні.

Співробітництво з Європейським інвестиційним банком.

ЄІБ разом з ЄБРР надає фінансову допомогу Україні для кредитування реального сектора економіки.

На сьогодні за підтримки ЄІБ на різних стадіях проектного циклу – ідентифікації ідеї, ініціювання, підготовки та реалізації знаходиться 8 інвестиційних проектів в сфері розвитку транспорту, муніципальної інфраструктури, енергетики та енергозбереження, сума позик за якими складає понад 1 млрд. євро (чотири з цих проектів фінансуються спільно з ЄБРР).

14 червня 2005 року в Люксембурзі було підписано Рамкову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (набула чинності 8 квітня 2006 року).

Відповідно до мандату Європейського інвестиційного банку на 2007-2013 роки для РФ та країн Східної Європи (Україна, Молдова, Бєларусь), а також країн Закавказзя (Вірменія, Азербайджан, Грузія), ЄІБ виділив 3,7 млрд. євро для фінансування проектів у транспортній, енергетичній, телекомунікаційній та природоохоронній сферах.

30 липня 2007 року були підписані Фінансова угода між Україною та ЄІБ і Проектна угода між Укравтодором та ЄІБ по проекту «Україна – проект європейських доріг України». 3 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України про ратифікацію зазначеної Фінансової угоди. Вказаними Угодами передбачається залучення 200 млн. євро для співфінансування частини Проекту. Цей проект фінансується ЄІБ спільно з ЄБРР. Загальна вартість Проекту становитиме 680 млн. євро у т. ч.: позика ЄБРР – 200 млн. євро, позика ЄІБ – 200 млн. євро, частка Української Сторони – 280 млн. євро (внесок Укравтодору). 28.04.2009 Угоди набули чинності.

17 вересня 2008 року Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження стосовно схвалення листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку стосовно фінансування проекту «Закупівля рухомого складу для потреб залізничного транспорту України» щодо визнання належності пропозиції стосовно фінансування цього Проекту до сфери застосування зазначеної Рамкової Угоди.

2 лютого 2010 року підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, за якою Україна отримає кошти позики для фінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві".

Загальна вартість Проекту становитиме 31,08 млн. євро, з яких: кошти гранту ЄС – 3,0 млн. євро; національні ресурси (кошти місцевого бюджету та кошти підприємства) – 12,14 млн. євро; позикові кошти – 15,54 млн. євро. Відповідальний виконавець – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, бенефіціар – Міське комунальне підприємство „Миколаївводоканал”, позичальник – Україна, кредитор – Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Термін кредиту – 15 років, ставка -1,5% річних.

Проекти на стадії реалізації:

На стадії реалізації знаходиться 2 інвестиційних проекти, а саме:

Транспортна інфраструктура:

 1. "Український проект європейських доріг України".

Енергетика та енергозбереження:

 1. Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС- Київська.

Проекти на стадії підготовки:

На стадії підготовки знаходиться 4 проекти:

Транспортна інфраструктура: на стадії підготовки знаходиться:

 1. Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва".

Енергетика та енергозбереження: на стадії підготовки знаходиться:

 1. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська".

 2. "Програми з енергоефективності та охорони довкілля".

Муніципальна інфраструктура:

 1. Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві".

Проекти на стадії ініціювання:

 1. Модернізація газотранспортної системи.

 2. "Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз".

Співробітництво з Північним інвестиційним банком.

23 грудня 2005 року в м. Києві підписано Рамкову угоду між Україною та Північним інвестиційним банком. 14 вересня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала зазначену Рамкову угоду.

Особлива увага приділяється екологічним проектам, які становитимуть інтерес як для країн-членів банку, так і для України в районах річок Балтійського та Чорного морів. В цьому контексті є можливість залучення Північного інвестиційного банку до фінансування інфраструктурних проектів спільно з Європейським інвестиційним банком.

На сьогодні між сторонами триває переговорний процес по формуванню пакету пропозицій з урахуванням профілю роботи Банку та потреб України. У цьому ж контексті у перспективі вивчатиметься можливість залучення ПIБ до фінансування інфраструктурних проектів спільно з ЄІБ.

ПІБ акцентує свою увагу на впровадженні в Україні проектів як у державному, так і приватному секторах. Зокрема, планується впроваджувати проекти у банківській сфері та в галузі телекомунікацій. Банком запропоновано надання кредиту у розмірі 5 млн. євро.

Співробітництво з Кредитною установою для відбудови.

В Україні Кредитна Установа для Відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau, далі - KfW) здійснює свою діяльність на підставі міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво. Станом на лютий 2009 року було підписано та ратифіковано Верховною Радою України три міжурядові угоди про фінансове співробітництво (угоди щодо асигнувань на 2002-2003 роки, 2005 та 2006 рік). Відповідно до укладених угод про співробітництво та протоколів міжурядових переговорів Уряд ФРН надає Кабінетові Міністрів України або іншим бенефіціарам можливість отримати від KfW позики для реалізації узгоджених проектів розвитку, а також гранти на супровідні заходи, необхідні для реалізації цих проектів.

Відповідно до угод, укладених між КМУ та Урядом ФРН про фінансове співробітництво 20.02.2004, 27.12.2006 та 26.03.2008, а також Протоколу про продовження двосторонніх українсько-німецьких переговорів щодо співпраці для економічного розвитку (28 квітня 2009 р.), заплановано підготовку спільних з KfW проектів у сфері фінансового і технічного співробітництва на загальну суму понад 280 млн. євро.

Реалізується спільний з KfW проект "Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості". Відповідно до Договору про надання позики і гранту для фінансування проекту "Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості" від 18 вересня 2006 року, між KfW (Кредитною Установою для Відбудови), Франкфурт-на-Майні, та Кабінетом Міністрів України, в особі Міністерства фінансів України і Німецько-Українським фондом в особі Виконавчого директора, відповідальним за провадження цього проекту є Мінфін.

KfW також надала грант (до 31.07.2010 року) Українському фонду соціальних інвестицій (УФСІ).