Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Конспект лекцій магістри ФіК і ОП 2012.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
705.54 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. В чому суть стратегічних, тактичних та оперативних цілей сучасної економічної стратегії України?

 2. Назвіть забезпечуючи цілі стратегії соціально орієнтованої ринкової економіки.

 3. Сформуйте основні пріоритети розвитку економічної та соціальної політики.

4. В чому полягає мета фінансової політики на макроекономічному рівні?

5. Назвіть об'єкти і суб'єкти Державної регіональної економічної політики.

 1. Сформуйте принципи державної фінансової економічної політики.

 2. Назвіть складові частини державної фінансової економічної політики.

 3. Назвіть основні функції місцевих бюджетів.

 4. В чому полягає мета фінансової політики на макроекономічному рівні?

Тема 4. Напрями розвитку фінансової політики держави

1. Напрями розвитку бюджетної політики.

2. Напрями розвитку податкової політики.

1. Напрями розвитку бюджетної політики

Бюджетна політика — дієвий інструмент управління економікою. До найважливіших завдань у сфері бюджетної політики належать:

 • забезпечення збалансованості бюджетів;

 • оптимізація рівня бюджетного дефіциту;

 • посилення контрольної роботи за витрачанням бюджетних коштів;

 • виділення держаних запозичень, здешевлення обслуговування державного боргу;

 • використання в процесі бюджетного планування соціальних стандартів і нормативів;

 • скорочення обсягу дотацій та субсидій з бюджету;

 • зміцнення доходної бази органів місцевого самоврядування, закріплення за місцевими бюджетами доходів, достатніх для виконання їх функцій;

 • вдосконалення між бюджетних відносин, забезпечення їх стабільності, посилення заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у збільшенні власних доходів та своєчасному і повному справлянні податків;

 • вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері та ін.

Протягом останніх років зроблено суттєві кроки до вдосконалення бюджетного процесу. З прийняттям у 2001 році Бюджетного кодексу України (в 2010 Бюджетний кодекс прийнятий в новій редакції) закладено нормативно-правову базу з чітким визначенням процедури підготовки, прийняття та виконання бюджету, а також відповідальності за здійснення бюджетних правопорушень і взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, що дозволить продовжити реформування бюджетного процесу та привести законодавство України до європейських стандартів.

Суттєвим досягненням у бюджетній політиці є поступове запровадження, починаючи 2002 року, програмно-цільового методу в бюджетному процесі, метою якого є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.

Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Модернізація України - наш стратегічний вибір", а також Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 219-р Реалізація бюджетної політики спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища, здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, забезпечення стабільності державних фінансів, високих темпів економічного зростання на основі проведення модернізації економіки держави та підвищення її конкурентоспроможності, формування бюджету на 2012 рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами.

Бюджетна політика як одна з рушійних сил розвитку України передбачає у 2012 році подальшу стабілізацію державних фінансів, забезпечення економічного зростання та розбудову конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя для підтримки збалансованого розвитку держави.

Система цінностей для України передбачає, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки формування основних напрямів бюджетної політики, орієнтованих на:

- забезпечення соціально-економічного розвитку України;

- спрямування фінансової та податкової політики на побудову ефективної держави;

- забезпечення зростання рівня життя громадян та виконання заходів з подолання та запобігання бідності відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2010 року № 274 "Про невідкладні заходи з подолання бідності";

- збереження та прискорення людського розвитку шляхом підвищення ефективності та забезпечення стабільності соціального захисту, поліпшення якості і доступності медичної допомоги та освіти;

- детінізацію економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального навантаження та з дотриманням принципу справедливості при наданні суспільних послуг;

- створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар'єрів для його розвитку, модернізації податкової системи;

- модернізацію інфраструктури та базових галузей економіки (зокрема енергетичної, вугільної, нафтогазової галузей, сільського господарства, житлово-комунального господарства, транспортного комплексу, оборонної промисловості), а також перехід від системи надання дотацій до системи самоокупності виробництва.

У рамках соціально-економічного та культурного розвитку передбачається реалізація таких проектів:

"Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства", спрямований на створення мережі регіональних перинатальних центрів із застосуванням інноваційних технологій та забезпечення їх сучасним обладнанням;

"Олімпійська надія - 2022", спрямований на розвиток спортивно-туристичної інфраструктури та здобуття права на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року, включаючи сприяння активному залученню приватних інвесторів.

Державними цільовими програмами, які передбачається виконувати у рамках пріоритетних напрямів, зокрема, є:

Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

Державна цільова економічна програма енергоефеективності на 2010-2015 роки;

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року (в частині проведення системних реформ в агропромисловому комплексі шляхом становлення та розвитку великотоварного, високотехнологічного виробництва у сільському господарстві, розбудови інфраструктури аграрного ринку, впровадження інвестиційно-іноваційних проектів в агропромисловому комплексі, подальшого вдосконалення механізму державної підтримки з метою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки на внутрішньому та зовнішньому ринку);

Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки;

Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки);

Державна цільова економічна програма "Ядерне паливо України";

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-2012 роки;

Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2013 року;

Державні цільові програми та заходи програмного характеру в галузі охорони здоров'я (спрямовані, зокрема, на боротьбу з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, онкологічними, серцево-судинними, судинно-мозковими захворюваннями, цукровим діабетом та вірусними гепатитами);

Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

Державні цільові програми щодо забезпечення доступним житлом;

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки;

Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки;

Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008-2012 роки;

Державна цільова науково-технічна програма "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки , а також Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року в частині обов'язкового врахування екологічної складової частини під час виконання пріоритетних державних цільових програм;

Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року;

Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України;

Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, а також пріоритетні проекти будівництва, реконструкції та модернізації електростанцій та магістральних ліній електропередачі в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-2015 роки.

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами. Реалізація бюджетної політики у 2012 році у сфері підтримки регіонального економічного зростання здійснюватиметься шляхом:

- підтримки стійкого економічного розвитку регіонів з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;

- концентрації державної підтримки розвитку регіонів у державному фонді регіонального розвитку;

- збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України шляхом удосконалення міжбюджетних відносин та підвищення самодостатності місцевих бюджетів, що передбачає, зокрема:

- здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів;

- проведення інвентаризації нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, та відміну обов'язкового застосування таких нормативів;

- вивчення можливостей розширення надходжень бюджету розвитку;

- удосконалення методологічної та нормативної бази програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні, застосування такого методу під час складання та виконання місцевих бюджетів у пілотних регіонах;

- впровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу;

- проведення заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку областей, укладених між Кабінетом Міністрів України та відповідними радами;

- внесення змін до актів законодавства щодо забезпечення фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні;

- бюджетної децентралізації, насамперед передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, дорожнього господарства та енергоефективності, заходи з реалізації яких мають забезпечувати органи місцевого самоврядування, з одночасним виділенням державою коштів для забезпечення таких видатків;

- удосконалення механізму визначення і розподілу субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) через встановлення критеріїв їх розподілу на підставі формалізованих параметрів, запровадження стандартних процедур конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), реалізацію органами місцевого самоврядування права розподілу таких субвенцій за об'єктами.