Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Що собою являє корпорація як тип організації підприємницької діяльності?

 2. Як здійснюється заснування корпорації?

 3. Чому акціонерна форма господарювання стає провідною в Україні?

 4. Які фінансові особливості створення й діяльності акціонерних товариств?

 5. Чи існують особливості оподаткування АТ порівняно з підприємствами інших форм власності в Україні?

 6. У чому полягають відмінності функціонування відкритих і закритих акціонерних товариств?

 7. Чи доцільно організовувати ВАТ за малих розмірів підприємства?

 8. У якому випадку акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд?

 9. Яким чином здійснюється зменшення статутного фонду АТ?

 10. Як формується резервний фонд акціонерного товариства?

 11. У чому полягає реструктуризація акціонерного товариства?

 12. Чим відрізняються види реструктуризації акціонерних товариств?

 13. Чому відбуваються дружні й ворожі злиття та приєднання компаній?

 14. Яким чином система управління фінансами впливає на ефективність діяльності корпорацій?

 15. Що означає поняття «корпоративне управління» у вузькому та широкому розумінні?

 16. Чим відрізняються методи внутрішнього та зовнішнього корпоративного управління?

 17. Чи завжди збігаються інтереси акціонерів і менеджерів АТ?

 18. Які проблеми виникають у сфері корпоративного управління?

 19. У чому полягають основні відмінності між американською та німецькою моделями корпоративного управління?

 20. Яка структура АТ передбачена законодавством України?

 21. Які порушення прав акціонерів найчастіше зустрічаються в Україні?

 22. Які шляхи підвищення ефективності корпоративного управління українськими АТ?

 23. Які функції виконує фінансовий менеджмент в АТ?

Навчальні завдання

 1. Побудувати схему організації фінансового менеджменту компанії. Визначити функції кожного працівника відділу фінансового управління.

 2. Описати процес з допомогою якого власник контролює керівництво фірми. Яка основна причина існування посередницьких відносин у корпоративних формах організації бізнесу? Які проблеми можуть виникнути у цьому контексті?

Тести для самоконтролю знань

 1. Недоліками корпорацій вважають:

а) складніший і довший порядок створення та обмежені можливості розширення капіталу корпорації;

б) складніший і довший порядок створення та подвійний характер оподаткування;

в) власники капіталу не беруть безпосередньої участі в його діяльності й існує подвійний характер оподаткування.

 1. Перепродаж часток капіталу (цінних паперів):

а) не впливає на факт існування фірми;

б) впливає на факт існування фірми;

в) забезпечує розширення капіталу корпорації.

 1. Формально корпорація існує з моменту:

а) складання статуту;

б) випуску акцій;

в) реєстрації.

 1. Першою Російською акціонерною компанією вважається:

а) торговельна компанія в Одесі, заснована у 1850 р.;

б) Одеська торговельна компанія в Константинополі, заснована у 1757 р.;

в) компанія в залізничній індустрії, заснована у 1600 р.

 1. Статутний фонд АТ може бути збільшений, якщо:

а) усі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;

б) усі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю нижче номінальної;

в) усі раніше випущені акції використані на покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю АТ.

 1. Засновниками АТ можуть бути:

а) юридичні особи;

б) громадяни;

в) юридичні особи та громадяни.

 1. Термін відкритої підписки на акції не повинен перевищувати:

а) шести місяців;

б) дванадцяти місяців;

в) трьох місяців.

 1. Характерною рисою корпоративної власності в США є:

а) наявність домінантних інвесторів;

б) належність найбільшої частки акцій кожної корпорації іншим корпораціям;

в) відсутність домінантних інвесторів.

 1. Керівна рада корпорації у веденні бізнесу має:

а) широку свободу і гарантовані для цього повноваження і відповідає за належне виконання наданих повноважень;

б) зосередитися на тому, щоб справи компанії перебували в руках надійних і компетентних управлінців;

в) контролювати виконавчу команду.

 1. Вищий орган управління товариством в Україні:

а) загальні збори;

б) директор корпорації;

в) голова правління.