Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
123.39 Кб
Скачать

Запитання для самоконтролю.

Із попередньої вправи:

а) вкажіть слова які мають паралельні закінчення а, -у, -я, -ю в родовому відмінку однини та поясніть значення цих слів.

б) згрупуйте в окремі стовпчики слова , що називають острови, гори, річки, країни.

в)запишіть у родовому відмінку однини слова, які можуть означати загальну назву.

Вправа 3. Запишіть подані географічні назви державною мовою.

  1. Приморье, Иордания, Пермь, Турция, Пятигорск, Сирия, Магнитогорск, Харьков, Горск, Ривьера, Приднестровье, Кременчуг, Диксон, Тверь, Запорожье, Корсика, Израиль, Персидский залив, Иерусалим, Одесса, Россия, Рижский залив, Йемен, Железногорск, Джибути, Польша, Винница, Восточно-Китайское море, Хельсинки, Днепр, Верхотуры, Кишинев, Венгрия, Гурьев, Черкеск, Псел, Хайдра-бад, Рыбачье, Красная площадь.

  2. Заволжье, Ионическое море, Маиган, Рейкьявик, Онежское озеро, Могилев-Подольский, Лиссабон, Черкассы, Яков, Чугуев, Скандинавия, Аддис-Абеба, Крыжополь, Гималаи, Вена, Вавилон, Измаил, Виктория, Луизиана, Иерихон, Мозамбикский пролив, Нью-Йорк, Обь, Охотское море, Германия, Гангорский залив, Змиев, Волжск, Новочеркасск, Подолия, Порт-Саид, Хайфа, Владимирский спуск.

  3. Датский пролив, Артемовск, Румыния, Филиппины, Ровно, Тибр, Владимир, Александрия, Заир, Николаевск-на-Амуре, Таллинн, Екатеринослав, Непсин, Южный Буг, Норвежское море, Тибет, Сингапур, Николаев, Рица, Хоккайдо, Тирана, Зауралье, Великобритания, Иордан, Канев, Белгород Днестровский, Старобельск, Мадрид, Кижи, Владимир-Волынский, , Тепарев, площадь Независимости.

Запитання та завдання для самоконтролю.

  1. Як у написанні українською мовою російських назв передаються:

а) російські буквосполучення –ск, зк, -цк, -жск;

б) російське буквосполучення – ье?

Вправа 4. Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення.

  1. (в)інницька (о)бласть,(м)ексиканська (з)атока, (с)получені (ш)тати, (о)стрів (с)вятої (є)лени, (о)б’єднані (а)рабські (е)мірати, (л)івобережна (у)країна, (б)лизький (с)хід, (є)врейська (а)автономна (о)область, (х)олодна (г)ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські (острови), (с)півдружність (б)агамських (о)стровів, (к)ріворіжжя.

  2. (п)півострів (ю)катан, (м)агдебурське (п)раво, (б)урсацький (у)звіз, (в)елика (м)геланова (х)мара, (я)сна (п)оляна, (н)ові (с)анжари, (т)унгуський (м)итеорит, (м)икалаївські (ч)аси, (п)очесний (з)нак (п)резидента (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (п)римські , (к)раї, (н)ародний (а)артист(у)країни.

  3. (з)бройни (сили) (у)країни, (н)аціональне (а)генство (м)орських (д)осліджень, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (р)адянська (в)лада, (с)лужба (б)езпеки (у)країни, (б)удинок (в)чених, (н)аціональна (а)академія (н)аук (у)країни, (м)арсове (п)оле, (х)арьківська, (а)строномічна (а)обсерваторія.

  4. (м)узей (і)сторичних (к)оштовностей (у)країни, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (ц)ентральна (р)ада, (м)іжнародна (м)олодіжна (л)іга, (г)ромадянська (в)ійна, (ж)овтневий (п)ереворот, (к)оран, (н)ародний (р)ух (у)країни, (х)арківський (н)аціональний (у)ніверситет, (л)иса (г)ора, (о)організація (о)б’єданих (н)ацій, (д)амоклів (м)еч.

  5. (д)ень (п)рацівників (н)афтової і (г)азової (п)промисловості, (в)осьме (о)б’єданя, (н)обелівська (п)емія, (ш)евченківська (с)тепендія, (н)ароди (п)івночі, (б)агалеївські (ч)итання, (б)уковина, (ф)ранківські (т)радиції, (є)вропейське (е)кономічне (т)овариство, (е)зопівська (м)ова, (д)епутат (в)ерховної (р)ади, (б)ухта (з)олотий (ріг).

  6. (у)сесвітня (с)лужба (п)огоди, (к)онотопська (б)итва, (м)еждународний (в)алюний (ф)онд, (с)тародубський (п)олк, (е)поха (п)росвітництва, (к)иєво-(п)ечерський (з)аповідник, (в)исокі (д)оговірні (с)торони, (м)оре (д)ощів, (ш)евченківська (л)ірика, (б)енілюкс, (к)айнозоська (е)ра, (с)лов’янски (б)оги, (п)ристань , (д)ень (у)чителя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.