Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр. мова / профСПРЯМ / Оновлений посібник / Онацкая Н.Г. прізвища 09.08.12Microsoft Word.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.54 Кб
Скачать

Правопис прізвищ, імен та імен по батькові.

Правопис і відмінювання українських прізвищ

Прізвище - це родове найменування особи, яке отримують при народженні(одруженні) і передають у спадок. Українські прізвища рекомендовано писати за правилами орфографії, які прийнято для загальних назв імен, оскільки прізвища переважно походять від них.

Прізвища іменникового типу відмінюються за зразком іменників відповідної групи.

І відміна

Відмінки

Тверда група

М'яка група

Мішана група

Н.

Нехода

Головня

Гамалія

Меша

Р.

Неходи

Головні

Гамалії

Меті

д.

Неході

Головні

Гамалії

Меті

3.

Неходу

Головню

Гамалію

Мешу

Ор.

Неходою

Головнею

Гамалією

Мету

м.

(на) Неході

...Головні

...Гамалії

...Меті

Примітка. Прізвища типу Гайдученя, Зубеня, Сергієня, що походять від іменників IV відміни гайдученя, зубеня, разом із зміною наголосу втратили при відмінюванні суфікс -ат- (-ят-) і відмінюються за ти пом іменників І відміни: Гайдучені, Зубеню, Сергієнею.

II відміна

Відмінки

Тверда група

М'яка фу на

Н

Коваленко

Кочур

Горобець

Гайдай

Р.

Коваленка

Кочура

Горобця

Гайдая

д

Коваленкові

Кочурові

Горобцеві

Гайдаєві

Коваленку

Кочуру

Горобцю

Гайдаю

3.

Коваленка

Кочура

Горобця

Гайдая

Ор.

Коваленком

Кочуром

Горобцем

Гойдаєм

м.

(на) Коваленкові .. .Кочурові

...Горобцеві

...Гайдаєві

Коваленку

Кочуру

Горобцю

Гайдаю

II відміна

Відмінки

М'яка група

Мішана група

Н.

Токар

Пільо

Кардаш

Маляр

Маляр

Р.

Токаря

Піля

Кардаша

Маляра

Маляра

д.

Токареві

Пілеві

Кардашеві

Маляреві

Молярові

Токарю

Шлю

Кардашу

Маляру

Маляру

3.

Токаря

Піля

Кардаша

Маляра

Маляра

Ор.

Токарем

Шлем

Кардашем

Моляром

Малярем

м.

(на) Токареві

...Пілеві

...Кардашеві

...Маляреві

..Молярові

...Токарю

...Шлю

...Кардашу

...Маляру

...Маляру

...Пілі

Примітки:

  1. Прізвища, що закінчуються на -р, належать до твердої, м'якої та мішаної груп. За типом твердої групи відмінюються всі прізвища, крім тих, що мають у своєму складі -ар (-яр): Втор, Кушнір, Снігур, Сокур, Спектор, Тур та под.

До м'якої групи належить частина прізвищ із суфіксом -ар: Бондар, Кобзар, Крамар, Пушкар, Свічкар та под.

До мішаної групи — прізвища із суфіксом -яр: Дігтяр, Золяр, Козяр та под., але прізвища Гайдар, Гончар відмінюються за типом твердої, а не мішаної групи (хоча гончар — гончаря, гончареві).

  1. 3а типом II відміни змінюються чоловічі прізвища на зразок Піч, Рись, Розкіш — Пічєм, Рйсєм, Розкошем, хоч утворені вони від іменників жіночого роду III відміни.

  2. На відміну від однозвучних загальних назв, що мають у Р. відмінку однини закінчення -у (-ю), прізвища в цьому відмінку закінчуються на -а (-я): Борщ — Борща, Гай — Гая, Грім — Грона, Сніг — Сніга, Холод — Холода. До іменникових, а не прикметникових прізвищ належать прізвища із суфіксом -ин, що означали національну приналежність: Волошин, Грузин, Литвин, Русин, Сербин, Турчин. Ор. відмінок однини в чоловічих прізвищах цього типу має закінчення -ом (а не -им): Волошином, Грузином, Литвином та ін.

Прізвища прикметникового походження мають закінчення прикметників чоловічого чи жіночого роду відповідної групи — твердої або м'якої.

н.

Ковалевський

Ковалевська

Тйшин

р.

Ковалевського

Ковалевської

Тйшина

д.

Ковалевському

Ковалевській

Тйшину

Ковалевського

Ковалевську

Тйшина

о.

Ковалевськгш

Ковсиїевською

Тйшиним

м.

(на) Ковалевському

... Ковалевській

... Тйшинові

Тйшині, Тйшину

н.

Городній

Городня

Ільїн

Ільїна

р.

Городнього

Городньої

Ільїна

Ільїної

д.

Городньому

Городній

Ільїну

Ільїнгй

3.

Городнього

Городню

Ільїна

Ільїну

о.

Городнім

Городньою

Ільїнйм

Ільїною

м.

(на) Городньому

... Городній

..Ільтові

...Ільїнгй

Ільїнг, Ільїну

Прізвища, що походять від нечленних (коротких) форм якісних та відносних прикметників (Буй, Глух, Куц, Мдлод), нечленних форм дієприкметників (Бажан, Кохан, Продай, Рубан), утратили граматичні ознаки першооснови й відмінюються як іменники твердої, м'якої або мішаної групи II відміни: Жуй, Пух, Коць, Молот, Таран.

н.

Куц

Буй

Глух

р.

Куца

Буя

Глуха

д.

Куцові

Буєві

Глухові

Куцу

Бую

Глуху

3.

Куца

Буя

Глуха

о.

Куцом

Буєм

Глухом

м.

(при) Куцові

... Буєв

...Глухові

(на) Куцу

... Бую

...Глуху

(на) Куці

...Бу

...Глухі

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників із суфіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Кирчів, Гурєїв, Зеров, Лечєв, Беєв, Домчин, Ільїн та прізвища на -ишин (-їшин): Гнатишин, Андріїшин відмінюються за зразками:

н.

Кирчів

Гуреїв

Зеров

р.

Кирчева(-іва)

Гуреєва

Зерова

д.

Кирчеву(-іву)

Гуреєву

Зерову

3.

Кирчева(-іва)

Гуреєва

Зерова

о.

Кирчевим(-івим)

Гуреєвим

Зеровим

м.

(на)Кирчеву(-іві)

...Гуреєву

... Зерову

н.

Лечев

Баєв

Домчин

Андріїшин

Р.

Лечева

Баєва

Домчина

Андріїшина

д.

Лечеву

Баєву

Домчинові

Андріїшинові

Домчину

Андріїшину

3.

Лечева

Баєва

Домчина

Андріїшина

о.

Лечевим

Баєвим

Домчиним

Андріїшиним

м.

(на) Лечеву

... Баєву

.. Домчинові

..Андріїшинові

.. Домчині

..Андріїшині

.. Домчину

..Андріїшину

Примітки:

  1. У приізвищах на -ів звук і черегується у відкритому складі з о тільки після твердих приголосних (Степанів — Степанову, бо Степан; Якимів — Якимовим, бо Яким), і з е тільки після м'яких та шиплячих приголосних (Іванців — Іванцева, бо Івапець, Лукашів — Лукашевим, бо Лукаш).

  2. Нормативним є також відмінювання прізвищ на -ів, -їв за таким зразком: Михайлів — Михайліву, Луків — Луківом, Стеців — Стеціва та под. (що зумовлено традицією різних територій, а не фонетичними правилами). Форми множини утворюються тільки на позначення родини (з особливостями форм Р. відмінка): Голоблі — Голоблів, Паляниці — Паляшщів.

Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ

Деякі прізвища функціонують як юридично-правові одиниці у своїх орфографічних та фонетичних варіантах, які передаються за традицією вживання як різні за джерелом походження:

Бондарук — Боднарук Герасименко — Гарасименко Гнатепко — Ігнатєнко Задорожний — Задорожній Колесиш — Колісник Олексієнко — Алєксієнко Панасенко — Опанасенко

Петльований — Питлюваний Чебурко — Чепурко та ін. Нормативним є написання прізвищ на -иченко: Калиниченко, Михайличенко, Мірошниченко, Павличенко, Різниченко, Удовиченко та под. (хоча Ісіченко).

Не подвоюються приголосні у прізвищах: Кириленко, Комісар, Комісаренко, Поліський, Савенко, Філіпенко, Черкаський. и пишеться:

а) у переважній більшості після к: Кизя, Кикоть, Кищук, Кизим;

б) у суфіксах -их(а): Зубиха, Костиха, Павлиха; -инськ(ий), -ицьк(ий):

Карпинський, Микулинський, Мотовицький, Петрицький.

і пишеться в суфіксі -ій під наголосом: Бабій, Багрій, Журбій, Завалій, Мокрій, Яцій.

У практиці написання складних прізвищ традиційно значні частина форм уживається без закономірного переходу о в і і закритому складі: Біловол, Довгонос, Лисогор, Чорновол.

Але існує тип прізвищ, де голосні о, е при відмінюванн чергуються в закритому складі з і: Біловіл — Біловола, Кривоніс — Кривоносу, Сивокінь — на Сивоконі, Чорновіл -Чорноволу.

Голосні о, е чергуються з нульовим звуком (випадають) Бурячок — Бурячка, Вітер — Вітра, Кравець — Кравця, Майстер — Майстра.

У прізвищах Жнець, Швець, Чернець при відмінюванні теж відбувається випадання е: Жнеця, Швецю (хоча жнець — женця, швець — шевцю), Чернецем (хоча чернець — ченцем).

Відбувається чергування голосних за загальними правилами: Кіт — Кота, Корінь — Кореневі, Никін — Никона, Чечіль — Чечеля.

Однак не відбувається чергування у прізвищах: Кисіль — Кисіля, Куліш — Кулішеві, Лакіш — Лакішем, Свистіль — Свистіля, Чіп — Чіпом, що зумовлене бажанням відокремити прізвище від подібного слова, тобто традиційною практикою вживання або потребою збереження ідентичності основи.

Відмінюються обидві частини складних прізвищ, якщо перша частина може бути самостійним прізвищем: Квітка-, Гулак-, Карпенко-, Мамин-, Нечуй- та ін. Не відмінюються: Бонч-, Дольд-, Кос-, Кара- і под. Паралельні форми існують і відповідно відмінюються:

Тверда група

М'яка група

Задорожний—Задорджного Зарудний —Зарудного Городний - Породного

Задорожній - Задорджнього Зарудній - Заруднього Городній - Городнього

До невідмінюваних належать поодинокі чоловічі прізвища, наприклад: Зене, Леле, Півторадні, Дожі та под..

Кл. відмінок прізвищ має два нормативні варіанти: Бей! Бею! Негода! Негодо! Коваленко! Коваленку! Сухомлйн! Сухомлине!

Не відмінюються жіночі прізвища на -л - й, -ко, -енко, -ло, та на приголосні (голосові прізвища відмінюютсь): Чурай Маріх - Чурая Івана, Валько Лариси - Валька Петра, Покотило Ганни - Покотила Сергія, Шкляр Ірини - Шкляра Олексія, Тарасенко Віри -Тарасенка Володимира.

Правопис імен

Подвоєння приголосних в іменах див. тему «Подвоєння приголосних». Не подвоюються приголосні в іменах: Агрипйна, Інеса, Інокентій, Іполйт, Кирило, Сава, Сара та ін.

Не пишеться знак м'якшення після м'яких приголосних перед я, ю в іменах: Омелян, Тетяна, Уляна, але Люсьєна, Жульєн.

Не пишеться апостроф, коли я, ю означають а, у в сполученні з пом'якшеним приголосним, наприклад: Зорян, Катря — Катрю.

Іменникову систему закінчень мають імена та імена по батькові чоловічого й жіночого родів (див. додаток 6).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.