Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 20

1. Основні принципи та завдання страхування від нещасних випадків.

2. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим ручним обладнанням та переносними електричними світильниками.

3. Суміщене освітлення. Експлуатація пристроїв освітлення.

4. Об’єкт і предмет психології безпеки. Нещасний випадок. Основні причини небезпечної поведінки людей.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 21

1. Механізм та порядок страхування від нещасних випадків.

2. Статистика електротравматизму в Україні.

3. Поняття шуму. Джерела шуму. Вплив шуму на людський організм. Гігієнічне нормування шуму.

4. Причини виробничих травм, пов’язаних з людським чинником. Статистика психологічних причин травматизму.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 22

1. Дії фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФССНВ) у разі настання страхового випадку. Обов’язки ФССНВ.

2. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

3. Вібрація та її джерела. Нормування вібрацій.

4. Виробнича небезпека з точки зору психології безпеки. Теорія травматизму. Навчання безпечній діяльності.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]