Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bileti_dogmaticheskaya_teologia

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
187.9 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії

ПАКЕТ ЗАВДАНЬ

ДО ЕКЗАМЕНУ

циклу гуманітарної підготовки

з нормативної дисципліни

БІБЛЕІСТИКА

для студентів

спеціальності 7.02030102 “Релігієзнавство”

очної і заочної форм навчання

розглянуто

Протокол засідання

кафедри «Філософія»

№ 18 від «14» «травня» 2012 р.

Завідувач кафедри

д.філос.н., професор

Д.Є.Муза

______________

«____» «_____________» 20__ р.

укладач

Ст..викладач

П.Є.Хрімлі

______________

Донецьк, 2011

Пакет завдань до екзамену складений на основі Навчальної програми циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни «Біблеістика». Завдання до екзамену включають повний обсяг тем, що вивчаються в рамках аудиторних занять з даного курсу.

ЗАВДАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 1. Предмет культурології та її проблематика.

 2. Просвітницьке розуміння культури.

 3. Розвиток уявлень про культуру в німецькій філософії 19 століття.

 4. Уявлення про культуру в працях етнологів-еволюціоністів.

 5. Теорія культури Б. Маліновського.

 6. Концепція культурно-історичних типів Н.Я.Данілевського.

 7. Концепція локальних цивілізацій і культурно-історичних типів (О.Шпенглер, А.Тойнбі, П.Сорокін).

 8. Розвиток уявлень про культуру у вітчизняній культурології.

 9. Теорія культури П.Сорокіна.

 10. Теорія культури О.Шпенглера.

 11. Теорія культури Й Хейзинги. Культура як гра.

 12. Теорія культури в структурализмі К.Леві-Стросса.

 13. Психологічні концепції культури (Х. Штайнталь, М.Лацарус).

 14. «Психологія народів» В.Вундта.

 15. «Групова психологія» Г.Лебона та Г. де Тарда.

 16. Кульутрологічні пошуки З.Фройда.

 17. Психоаналітичне дослідження культур Г.Рохейма.

 18. Концепція «колективного несвідомого» К.Г.Юнга.

 19. Функціоналізм у соціальній та культурній антропології.

 20. Функціоналізм А.Редкліфа-Брауна.

 21. Теоретична розбіжності всередині функціоналізму (Б.Маліновський та А.Редкліф-Браун).

 22. Особливості теорії культури Л.Леві-Брюля.

 23. Структуралізм у культурології ХХ століття.

 24. Структуралізм К.Леві-Стоса.

 25. Структура культури.

 26. Поняття культури та її сутність.

 27. Функції культури.

 28. Зміст духовної культури. Проблема співвідношення культури та цивілізації.

 29. Міф, релігія, мистецтво та наука як засадничі інституції культури.

 30. Проблема культурогенези в культурології.

 31. Первинна культура.

 32. Особливості матеріальної та духовної культури Стародавнього Єгипту.

 33. Місце егейської (крито-мікенської) культури в історії європейської культури.

 34. Міфологія та світорозуміння стародавніх греків.

 35. Місце поем Гомера в античній культурі.

 36. Роль християнства у формуванні європейської культури.

 37. Характер та основні риси культури західноєвропейського середньовіччя.

 38. Середньовічна лицарська культура.

 39. Художня культура середньовіччя.

 40. Зародження та еволюція театру в європейській культурі.

 41. Місце університету в історії європейської культури.

 42. Світоглядні особливості європейського Відродження.

 43. Гуманізм як світоглядна та дослідницька парадигма культури Відродження.

 44. Особливості культури Відродження в Північній Європі.

 45. Європейська культура Нового часу: її характер та особливості.

 46. Соціально-економічні передумови доби Просвітництва: становлення буржуазних відносин, розвиток природничого знання та техніки.

 47. Раціоналістичний ідеал Просвітництва.

 48. Стилістичні особливості класицизму.

 49. Контроверсійність як засадничий принцип барокової культури.

 50. Опера як приклад синтетичності барокової культури.

 51. Реалізм в культурі ХІХ століття.

 52. Ідейні пошуки культури романтизму.

 53. Криза релігійної свідомості (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше) та його відображення у культурі ХІХ століття.

 54. Протиріччя між людиною та машиною та втрата християнського ідеалу, як причини духовної кризи ХІХ століття.

 55. Модернізм як виклик класичній культурі Просвітництва.

 56. Мистецтво модернізму в ХХ столітті як протест проти форм класичного мистецтва: авангардизм, футуризм, сюрреалізм, експрессіонізм.

 57. Розвиток система масових комунікацій у ХХ століття. Інтернет та культура.

 58. Феміністичний рух як феномен сучасної західної культури.

 59. Особливості культури постмодернізму.

 60. Елітарна та масова культура: їх взаємодія та тенденції розвитку.

 61. «Масова культура» - відмінна риса сучасної соціокультурної ситуації.

 62. Кіно – феномен культури ХХ століття.

БІЛЕТИ

ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДО ЕКЗАМЕНУ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 1. Предмет культурології та її проблематика.

 2. Світоглядні особливості європейського Відродження.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол №1 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

 1. Просвітницьке розуміння культури.

 2. Ідейні пошуки культури романтизму.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Навчальний предмет Біблеїстика

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

 1. Розвиток уявлень про культуру в німецькій філософії 19 століття.

 2. Феміністичний рух як феномен сучасної західної культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

 1. Уявлення про культуру в працях етнологів-еволюціоністів.

 2. Міфологія та світорозуміння стародавніх греків.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

 1. Теорія культури Б. Маліновського.

 2. Середньовічна лицарська культура.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

 1. Концепція культурно-історичних типів Н.Я.Данілевського.

 2. Раціоналістичний ідеал Просвітництва.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

 1. Концепція локальних цивілізацій і культурно-історичних типів (О.Шпенглер, А.Тойнбі, П.Сорокін).

 2. Місце егейської (крито-мікенської) культури в історії європейської культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

 1. Розвиток уявлень про культуру у вітчизняній культурології.

 2. Зародження та еволюція театру в європейській культурі.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 18 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

 1. Теорія культури П.Сорокіна.

 2. Контроверсійність як засадничий принцип барокової культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

 1. Теорія культури О.Шпенглера.

 2. Особливості матеріальної та духовної культури Стародавнього Єгипту.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

 1. Теорія культури Й Хейзинги. Культура як гра.

 2. Європейська культура Нового часу: її характер та особливості.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

 1. Теорія культури в структурализмі К.Леві-Стросса.

 2. Роль християнства у формуванні європейської культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

 1. Психологічні концепції культури (Х. Штайнталь, М.Лацарус).

 2. Модернізм як виклик класичній культурі Просвітництва.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

 1. «Психологія народів» В.Вундта.

 2. Особливості культури Відродження в Північній Європі.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

 1. «Групова психологія» Г.Лебона та Г. де Тарда.

 2. Опера як приклад синтетичності барокової культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

 1. Культурологічні пошуки З.Фройда.

 2. Місце поем Гомера в античній культурі.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

 1. Психоаналітичне дослідження культур Г.Рохейма.

 2. Соціально-економічні передумови доби Просвітництва: становлення буржуазних відносин, розвиток природничого знання та техніки.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

 1. Концепція «колективного несвідомого» К.Г.Юнга.

 2. Протиріччя між людиною та машиною та втрата християнського ідеалу, як причини духовної кризи ХІХ століття.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

 1. Функціоналізм у соціальній та культурній антропології.

 2. Первинна культура.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

 1. Функціоналізм А.Редкліфа-Брауна.

 2. Художня культура середньовіччя.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

 1. Теоретична розбіжності всередині функціоналізму (Б.Маліновський та А.Редкліф-Браун).

 2. Реалізм в культурі ХІХ століття.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

 1. Особливості теорії культури Л.Леві-Брюля.

 2. Характер та основні риси культури західноєвропейського середньовіччя.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

 1. Структуралізм у культурології ХХ століття.

 2. Місце університету в історії європейської культури.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 18 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

 1. Структуралізм К.Леві-Стоса.

 2. Гуманізм як світоглядна та дослідницька парадигма культури Відродження.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

 1. Структура культури.

 2. Стилістичні особливості класицизму.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

 1. Поняття культури та її сутність.

 2. Криза релігійної свідомості (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше) та його відображення у культурі ХІХ століття.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

 1. Функції культури.

 2. Мистецтво модернізму в ХХ столітті як протест проти форм класичного мистецтва: авангардизм, футуризм, сюрреалізм, експрессіонізм.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

 1. Зміст духовної культури. Проблема співвідношення культури та цивілізації.

 2. Елітарна та масова культура: їх взаємодія та тенденції розвитку.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011.

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

 1. Міф, релігія, мистецтво та наука як засадничі інституції культури.

 2. Розвиток система масових комунікацій у ХХ століття. Інтернет та культура.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

спеціальність 7.02030102 “Релігієзнавство”

Навчальний предмет Біблеїстика

Семестр 3 Для студентів очної і заочної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

 1. Проблема культурогенези в культурології.

 2. Особливості культури постмодернізму.

Затверджено на засіданні кафедри «Філософія» Протокол № 1 від 31.08.2011

Завідувач кафедри «Філософія» ____________ проф. Р.О.Додонов

Екзаменатор ____________ ст. викл. П.Є.Хрімлі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]