Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
biblioteka.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
147.11 Кб
Скачать

Зміст

 1. ПРАКТИКА У БІБЛІОТЕЦІ

  1. Загальні відомості про бібліотеку ДонНТУ

1.1.1 Структура бібліотеки

1.1.2 Види каталогів у бібліотеки та правила роботи з ними

1.2 Результати роботи з каталогами

1.2.1 Результати пошуку літератури у тематичному і алфавітному каталогах

1.2.2 Результати пошуку літератури у електронному каталозі

1.2.3 Результати пошуку літератури у відділі періодики

1.3 Результати роботи з літературою

1.3.1 Аналіз обраних книг

1.3.2 Результати пошуку літератури у відділі періодики

1.4 Результати оформлення бібліографічного опису у списку використаної літератури

1. Практика у бібліотеці

1.1 Загальні відомості про бібліотеку ДонНту

1.1.1 Структура бібліотеки Функціональні відділи бібліотеки

Комплектування документів. Комплектує і обліковує документи для бібліотеки.

Наукової обробки документів. Здійснює аналітико-синтетичну обробку документів, організує каталоги, веде електронний каталог.

Науково-методичний. Вивчає і аналізує роботу відділів бібліотеки, розробляє технологічну документацію, організовує підвищення кваліфікації співробітників.

Інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Підтримує працездатність програмного забезпечення, розробляє бібліотечний сайт, зберігає інформаційні ресурси та електронну бібліотеку.

Відділи обслуговування

Науково-бібліографічний. Надає доступ і консультації з використання інформаційних ресурсів бібліотеки, допомогає в пошуці та підборі літератури за запитом читачів, консультує з питання користування довідково-пошуковим апаратом. У відділі є фонд обліково-реєстраційної бібліографії, електронні документи.

Науковою літературою. Обслуговує всі категорії читачів науковою літературою, виконує функції сховища обов'язкового примірника кожного видання за профілем ВНЗ (для роботи видається у великий читальний зал).

Навчальною літературою. Обслуговує всі категорії читачів навчальною та навчально-допоміжною літературою.

Нормативно-технічних документів. Обслуговує викладачів і студентів-дипломників на абонемент, студентів 1-4-х курсів - у читальному залі. Крім наукової та навчальної літератури має нормативні документи, періодичні видання останніх 3-х років.

Періодики та художньої літератури. Обслуговує всі категорії читачів художньою, зарубіжною літературою, періодичними виданнями.

Великий читальний зал. Обслуговує всі категорії читачів довідниками, енциклопедичним виданнями, статистичним збірниками, підручниками, методичними посібниками кафедр та іншими документами підвищеного попиту.

Культурно-просвітницької роботи. Пропагує культурну спадщину Українського народу, прилучає студентів до надбань світової культури. Організує масові заходи, виставки, наочне оформлення бібліотеки.

1.1.2 Види каталогів та принцип роботи з ними

Каталог — сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи, що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру. Бібліотечний каталог функціонує у картковій або машиночитній формі (електронний каталог), на мікроносіях, а також у формі книжкового видання. Каталоги складаються з карток, що містять відомості про книги, журнали й інші друковані матеріали. Залежно від способу групування карток каталоги бувають: абетковий, систематичний, предметний. У раціонально організованій системі кожний з каталогів розкриває фонд у певному аспекті. Каталоги не дублюють один одного, а доповнюють. Всі каталоги становлять єдине ціле. Створенню каталогів передує бібліографічний опис джерела.

Щоб отримати книгу, необхідно заповнити лист читацької вимоги на потрібну книгу із зазначеним шифру. Шифр позначає місце книги на бібліотечній полиці в книгосховище. Шифр поміщається у верхньому лівому кутку каталожної картки і записується у вигляді дробу, чисельником якої є індекс, а знаменником – авторський знак. Індекс вказує на місце книги в системі бібліотечної класифікації.

Види каталогів:

 1. Абетковий каталог. Бібліотечний каталог, у якому картки розташовуються за абеткою прізвищ авторів або назв книг та інших документів. Абетковий каталог дозволяє користувачеві дізнатися чи є у бібліотеці книга, якщо відомі автор або її назва, які твори певного автора наявні у бібліотеці, уточнити рік видання книги, її об’єм, видавництво, одержати відомості про мову тощо. Для швидкого знаходження книг в абетковому каталозі використовують основні правила пошуку: якщо книга має одного автора, то її треба шукати по прізвищу автора; картку на книгу двох або трьох авторів за прізвищем першого автора; книги чотирьох і більше авторів потрібно шукати по назві книги. У такий спосіб знаходять книги, що не мають автора; книги за редакцією потрібно шукати за абеткою назви книги; законодавчі, офіційно-документальні матеріали, а також видання установ та організацій варто шукати в абетковому порядку за найменуванням організації, що видала їх.

 2. Систематичний каталог. Бібліотечний каталог, у якому описи документів розташовуються по галузях знання відповідно до певної системи класифікації. Матеріал розташовується в логічній послідовності від загального до часткового. Тому пошук літератури у систематичному каталозі є багатоступінчастим: спочатку потрібна галузь знання, потім часткове питання, а потім джерело. До систематичного каталогу звертаються для:

 • підбору літератури по певному питанню, темі, галузі знання;

 • пошуку книги, якщо невідомі точний заголовок або прізвище автора.

Бібліографічні описи розташовуються в систематичному каталозі відповідно до прийнятої системи класифікації. Вузівські бібліотеки застосовують Універсальну десяткову класифікацію (УДК) для розділів природних і технічних наук і таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) для розділів суспільних наук. Абетково-предметний покажчик (АПП) - допоміжний апарат до систематичного каталогу, що представляє перелік предметних рубрик, що розкривають вміст відображених у систематичному каталозі документів із вказуванням відповідних класифікаційних індексів. АПП скорочує шлях пошуку літератури в каталозі. Включає предметні рубрики на літературу, наявну в бібліотеці. Розкриває зміст бібліотечного фонду. АПП постійно поповнюється. Предметні рубрики складаються одночасно із систематизацією книг. На кожній картці АПП записується предметна рубрика та класифікаційний індекс відповідного розділу систематичного каталогу. Картки в АПП розставляють за абеткою, оформляють каталожними роздільниками з бічними виступами, на яких вказують літери та склади.

 1. Предметний каталог. Каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за абеткою предметних рубрик. Він розкриває вміст фонду та забезпечує простий та оперативний пошук по конкретному питанню, про окремий предмет і близькі предмети. Користуватися предметним каталогом потрібно як енциклопедичним словником. Наприклад: Матеріалознавство потрібно шукати на літеру М, автоматизація — А і т. д. Цей каталог служить доповненням до систематичного.

 2. Електронний каталог. Пошук по електронному каталогу здійснюється по полях опису:

 • дата видання

 • URL (шифр)

 • назва

 • автори

 • назва серії

 • предметна рубрика

 • ключові слова

 • індекс УДК

 • індекс ББК

Каталоги бібліотеки розкривають лише фонди бібліотеки. При підборі літератури з теми, дуже важливо використовувати не тільки книги, але ще статті з журналів, збірників праць наукових установ і організацій, газет.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]