Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 14

1. Роль державних інспекторів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

2. Небезпечні величини електроструму та напруги. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

3. Системи опалення. Кондиціювання повітря.

4. Чинники безпеки праці. Явні та потенційні виробничі чинники.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 15

1. Функції органів місцевого самоврядування в питаннях охорони праці.

2. Поняття напруги кроку та дотику.

3. Граничні концентрації виробничого пилу, парів та газів. Гігієнічне нормування шкідливих речовин.

4. Фізичні та нервово-психічні перевантаження. Статичні, динамічні та гіподинамічні психофізіологічні виробничі чинники.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 16

1. Контроль як основа системи управління охороною праці. Відомчий, регіональний та громадський контроль.

2. Статична і наведена напруга.

3. Способи та засоби контролю метеорологічних умов, газового, парового та пилового забруднення повітря.

4. Нервово-психічне перевантаження. Вплив втоми (фізичної, розумової) на безпеку праці.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]