Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 23

1. Ступінь втрати працездатності. Страхові виплати. Здійснення ФССНВ профілактичних заходів.

2. Статистика пожеж в Україні.

3. Прилади виміру значень величин шуму та вібрацій. Захист від шуму та від вібрацій.

4. Небезпечна (аварійна) ситуація. Ймовірність нещасного випадку. Поняття ризику. Ризик і небезпека.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 24

1. Функції наглядової ради за діяльністю ФССНВ. Розміри страхових внесків підприємств.

2. Основні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечне виробництво.

3. Джерела ультразвуку та інфразвуку. Вплив ультразвуку та інфразвуку на людський організм. Захист від ультразвуку та інфразвуку.

4. Психологічний аналіз безпечної діяльності. Порушення працівником мотиваційної, орієнтаційної, виконавчої частини дій. Основні психологічні причини свідомого порушення правил безпечної праці.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]