Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 17

1. Інспекторські планові та позапланові перевірки (оперативні, цільові, комплексні).

2. Розподіл електроустановок за класами напруги. Охоронні зони електромереж до і вище 1кВ.

3. Вентиляція, її призначення і класифікація. Характеристика видів вентиляції. Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють у повітря робочої зони.

4. Вплив стресу на безпеку праці. Фрустрація як одна із причин психологічних розладів.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 18

1. Порядок видачі дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки.

2. Класифікація виробничих приміщень за ступенем електронебезпеки.

3. Основні світлотехнічні величини. Природне освітлення, його нормування.

4. Мотивація безпеки праці.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 19

1. Страхування від нещасних випадків. Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Колективні та індиві­дуальні засоби захисту в електроустановках.

3. Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення. Нормування штучного освітлення.

4. Методи організації безпечної діяльності. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]