Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 28

1. Служба охорони праці підприємства та її основні завдання. Права та обов’язки фахівців служби охорони праці.

2. Ступені вогнестійкості будівель і приміщень.

3. Сутність атмосферної електрики. Методи захисту від прямих і вторинних дій блискавки та заносу потенціалів.

4. Послідовність надання першої медичної долікарської допомоги. Склад обов’язкових медикаментів і медичних засобів, які повинні бути в аптечці.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 29

1. Комісія з питань охорони праці, умови її створення, основні завдання.

2. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

3. Природа іонізуючого (радіаційного) випромінювання. Джерела іонізуючого випромінювання.

4. Надання першої медичної долікарської допомоги при: порушенні дихання та серцевої діяльності; опіках та відмороженні; утопленні; ураженні електричним струмом; ураженні блискавкою; сонячному ударі; тепловому ударі; отруєнні.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]