Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 25

1. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. Обов’язки працівників.

2. Елементарні відомості про процес горіння.

3. Проблема електромагнітної безпеки людини. Джерела електромагнітних полів.

4. Відношення людини до небезпечної ситуації. Значущість-тривожність небезпечної ситуації. Психологічні причини виробничого травматизму. Роль психологічного клімату

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 26

1. Організація та координація роботи з охорони праці на виробництві. Система управління охороною праці.

2. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

3. Електромагнітне поле промислової частоти: біологічна дія, принципи нормування. Вплив електромагнітного поля на організм людини.

4. Основні причини помилок, які призводять до травм. Попередження про небезпеку. Організація безпечної поведінки працівника.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 27

1. Основні функції управління охороною праці на підприємстві.

2. Класи пожежонебезпечних зон.

3. Нормування електромагнітних полів. Захист від електромагнітного поля промислової частоти.

4. Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги. Основні умови правильної організації надання першої медичної долікарської допомоги.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]