Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_OOP.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
46.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 6

1. Основні положення закону України «Про охорону праці».

2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

3. Загальні вимоги до виробничих процесів. Забезпечення безпечності виробничих процесів.

4. Характерні ознаки та негативні наслідки розумової праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 7

1. Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

2. Аварії їх розслідування та облік.

3. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці.

4. Значення адаптації в трудовому процесі.

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалісти

Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Семестр 6

Навчальна дисципліна “Основи охорони праці”

Екзаменаційний білет № 8

1. Законодавство про гарантії прав працівників на охорону праці.

2. Розслідування нещасних випадків зі студентами навчальних закладів на території навчального закладу.

3. Елементарні відомості безпеки при експлуатації систем під тиском, балонів, трубопроводів. Заходи безпеки під час вантажно-розвантажуваних робіт.

4. Поняття «робоче місце», «робоча зона», «небезпечна зона», «безпечна відстань», «часовий параметр», «екстремальна дія».

Затверджено на засіданні

кафедри Охорони праці та аерології

Протокол №____ від „ 25 ” лютого 2013 року

Завідувач кафедри ____________________ Булгаков Ю.Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Костюченко М.П.__

( підпис) (прізвище та ініціали)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]