Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
му коррозія.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Інструкція з техніки безпеки при виконанні лабораторних робот

 1. Виконувати тільки ту роботу, що доручена викладачем, і за умови, що безпечні способи її виконання добре відомі.

 2. При одержанні нової (незнайомої) роботи жадати від викладача додаткового інструктажу з техніки безпеки.

 3. Не брати незахищеними руками деталь, що лежить біля печі, поки не переконаєтеся, що вона остигнула.

 4. Усі роботи, при яких можуть відлітати осколки, бризи металу й інших матеріалів, виконувати в захисних окулярах.

 5. Не доторкатися до чи електропроводів іншим струмоведучим частинам. Не намагатися самому усувати пошкодження електропроводів електроустаткування; викликати для цієї мети фахівця.

 6. Не працювати поблизу відкритих струмоведучих частин (тролів, электрощитів, кабелів і т.д.), що знаходяться під напругою.

 7. Переконатися в тім, що робоче місце достатньо освітлено і світло не буде сліпити очі. Напруга місцевого висвітлення не повинне перевищувати 24 В, а переносних електроламп – 12 В.

 8. Не завантажувати в піч мокрих і промаслених заготівель, тому що через це може відбутися загорання.

 9. Стежити за безперебійною роботою вентиляції. При зупинці витяжної вентиляції соляних ванн негайно припинити роботу і повідомити адміністрацію.

 10. Не залишати працюючі печі без нагляду, не доручати нагляд кому-небудь без дозволу викладача.

 11. Виключити рубильник у випадках:

а) відходу з робочого місця навіть на короткий час, якщо нагляд не доручений іншому обличчю;

б) перерви в подачі електроенергії;

в) ручного збирання, ремонту установок;

г) виявлення несправностей у роботі;

д) появи напруги на металевих частинах печей і установок, обриву проводу. До усунення пошкоджень і дозволу викладача печі не вмикати.

 1. Не зберігати особистого одягу на робочому місці.

7

1.2 Експериментальна частина

Вивчають вплив внутрішніх факторів на газову корозію на зразках пластинчатої форми із вуглецевих та легованих сталей та сплавів за допомогою установки, схема якої показана на рис 1.4.

Рисунок 1.4 - Схема установки для вивчення впливу внутрішніх факторів на газову корозію:1 –терморегулятор; 2-термопара; 3-муфельна пічь; 4-підставка для тиглей; 5-тиглі із зразками

Піч спочатку гріють до температури 850-1000°С. Зразки маркірують. Зачищають по всій поверхні наждачним папером однієї зернистості, вимірюють розміри штангенциркулем з точністю 0,01мм, обезжирують розчином і зважують на аналітичних терезах.

Потім зразки кладуть в фарфорові або кварцові тиглі, які розміщують в підставках з жаростійкої сталі або ніхрому, і витримують протягом заданого часу. Після закінчення витримки тиглі закривають кришками, щоб запобігти утрати окалини. Після охолодження на повітрі протягом 10-15хв., а потім в ексикаторі із прокаленим хлористим кальцієм, зразки зважують разом із тиглем та окалиною, а потім окремо зважують пусті тиглі. Результати досліджень записують в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Зміна маси зразків після витримки в лабораторних печах з повітряною атмосферою

Мате-ріал

Зміст основ-них елемен-тів, %

Струк

тура

при

темпе-ратурі експе-римен

ту

Роз-міри зразка, мм

Площа повер-хні зразка

S, м2

Почат

кова маса, mо, г

Маса зразка з окали-ною та тиглем, г

Маса тигля, г

Маса зразка з окали-ною

mк, г

Зміна маси зразка, Δ m, г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

За даними табл. 1.1. розраховують значення позитивних та негативних показників зміни маси, а також глибинного показника, вважаючи газову корозію, умовах рівномірною (додаток А). Результати розрахунку записують в табл. 1.1.

За даними табл. 1.1 будують графіки в координатах (LgKm - вміст елементу) або стовбчаті діаграми. Також визначають групу стійкості сталі використовуючи додаток Б.

Таблиця 1.2. Показники газової корозії вивчених сталей

Матеріал зразків

K+m, г/(м2*ч)

К- m, г/(м2*ч)

Kn, г/(м2*ч)

1

2

3

4

В висновку коротко оцінюють вплив вивчених внутрішніх факторів на газову корозію сталі та сплавів