Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ Охрана праці.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
391.17 Кб
Скачать

18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо написання розділу дипломних робіт

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

Галузь знань: 0501 Економіка та підприємництво

Напрям (и) підготовки: 8.050104 Фінанси

Спеціальність (ності) 8.05010401 Фінанси і кредит (ЕФК)

Донецьк 2012

УДК: 331.45(073)

Методичні рекомендації щодо написання розділу дипломних робіт «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» Галузі знань: 0501 Економіка та підприємництво Напряму підготовки: 8.050104 Фінанси, 2012. - 38 с.

Навчально-методична розробка містить загальні вказівки щодо написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломних робіт студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр», структуру розділу, список рекомендованої літератури та додатки.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………….……….

4

1

Мета та завдання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломних робіт спеціалістів і магістрів.......………………..

5

2

Загальні положення………….....………......…….……….……….……….

5

3

Структура та зміст розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»……………………………………………………………………

7

Список рекомендованої літератури ……………………………………….

15

Додатки………………………………………………………………………

19

ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого цим Наказом Типового положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), Типовими навчальними програмами нормативних дисциплін «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр», які, в свою чергу, розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. Зазначеним Наказом (п.4.6) запроваджено також вимогу включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ (далі – Розділ) "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" (далі – ОПБНС).

Рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівнів «спеціаліст» і «магістр» та призначені для надання допомоги студентам ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у виконанні дипломної роботи згідно з чинними стандартами України. Вони містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення обов’язкового розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а також розкривають особливості організації та виконання ОПБНС дипломних робіт.

Методичні рекомендації враховують специфіку організації робочого процесу в структурних підрозділах фінансової сфери, як це і передбачено п.1 «Загальні положення» Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» та Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Цивільний захист».

Призначені для студентів, керівників дипломних робіт, консультантів, рецензентів та членів Державних екзаменаційних комісій для практичного використання в їх діяльності.