Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
му коррозія.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

4.1 Теоретична частина

Найважливішими внутрішніми факторами, які визначають швидкість і характер електрохімічної корозії при постійних зовнішніх факторах, є :

а) природа металу ;

б) хімічний склад ;

в) структура ;

г) стан поверхні ;

д) напруги у металі.

Вплив природи металу. Швидкість електрохімічної корозії різних металів пов’язана з їх положенням у переодичної системі Д.І. Менделеева найбільш корозійнонестійкими є лужні та лужно-земельні метали, які розташовані у підгрупі А 1-2 групи. Метали підгрупи А, які починаються із другої, можуть утворювати пасивні плівки та плівки продуктів, які важко розчинюються. Ця здатність підвищується із зменшення номера металу в переодичній системі Менделеева. Корозійна стійкість металів підгрупи Б найчастіше визначаеться їх термодінамічною стійкістю і збільшуеться з ростом атомного номера. Найбільш корозійностійкі метали знаходяться внизу В групи.

Вплив хімічного складу. Швидкість електрохімічної корозії заліза залежить від рН середовища. У кислих розчинах зпостерігаеться загальна корозія, а в нейтральних і лужних – місцева (виразкова та крапкова). Залізо,сталь та чавун, як правило, не стійки в кислих розчинах, малостійкі в нейтральних розчинах та атмосфері, стійкі в лужних розчинах і нестійкі в міцних розчинах луги.

Вуглець, який е катодним компонентом збільшуе швидкість корозії, в непасивуючих розчинах кислот за рахунок зниження перенапруги водню та зменьшує його у випадку, коли має перевагу анодний контроль.

Сірка знижує корозійну стійкість залізновуглецевих сплавів у кислотах та атмосфері ; швидкість корозії додатково збільшуеться із-за сірководню, який виділяеться при зруйнуванні сульфідів.

Фосфор підвищуе стійкість сплавів проти атмосферної корозії особливо у сполученні із міддю та хромом.

22

Маргпнець та кремній в невиликих кількостях значного впливу не завдають.

Нікель збільшує стійкість сплавів в лужних середовищах.

Згідно правило n/8 Таммана, корозійна стійкість при легуванні меньш стійкого металу більш стійким при умові утворення твердих розчинів змінюється не безперервно, а стрибками. Різка зміна корозійної стійкості відбуваеться, коли концентрація легуючого елементу досягае 1/8, 2/8, 3/8… n/8 атомної долі. На рис. 4.1 показані межі стійкості при легуванні залізовуглецевих сплавів хромом.

Рисунок 4.1 – Швидкість корозії сплавів Fe-Cr-C в залежності від вмісту хрому в твердому розчині

При наявності хрому, нікелю, кремнію у значних кількостях отримують корозійностійкі сталі та сплави – хромисті, хромоникелеві, залізокремністі.

Вплив структури. При травленні металографічних шліфів на зернах з різною кристалографічною орієнтацією витравлюються різні фігури (рис. 4.2).

При корозії металів у першу чергу розчинюються неупорядочені атоми, неповні ряди кристалевої рещітки, межі зерен. Домішки поблизу дислокацій підвищують розчинність та змінюють характер корозійного руйнування.

55

Лабораторна робота 9